KU-professor: Lokale fødevarer kan booste salget af økologi

DEBAT: Økologi er ikke længere bare økologi. Der findes adskillige underkategorier, og måske kan en øget markedsføring af netop lokale fødevarer være med til at øge salget af økologi, skriver professor Jørgen Dejgård Jensen.

Af Jørgen Dejgård Jensen
Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

De seneste 25-30 år har været præget af en vækst i efterspørgslen efter økologiske fødevarer.

Ifølge undersøgelser fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet køber over 90 procent af de danske husholdninger økologiske fødevarer mindst en gang imellem, og den økologiske markedsandel er størst for de kategorier af fødevarer, hvor prisforskellen mellem økologisk og konventionel er relativt lille.

Yderligere ambitiøse vækstmål for den økologiske sektor fordrer en fortsat stigning i efterspørgslen og en fortsat merbetalings-villighed for de økologiske fødevarer – hos forbrugerne og/eller i de professionelle køkkener.

Her er spørgsmålet, om denne efterspørgselsstigning vil komme af sig selv, eller om der er brug for nye tiltag for at øge efterspørgslen yderligere.

Flere og flere økologiske varer
Sameksistensen mellem økologiske og konventionelle varianter af de forskellige fødevarer er udtryk for en produktdifferentiering, hvor producenterne udnytter, at forbrugerne er forskellige – at nogle for eksempel foretrækker at købe varerne til en lav pris, mens andre er villige til at betale en merpris for varer, der indeholder "noget ekstra" (som eksempelvis at være økologisk produceret).

Hvor udbuddet af økologiske produktvarianter tidligere var udtryk for en produktdifferentiering i sig selv, så har der i takt med væksten i den økologiske markedsandel for mange fødevarekategorier også været en stigning i produktdifferentieringen inden for de økologiske fødevarer, hvor der for eksempel kan findes både mærkevare- og private label-varianter af økologiske varer.

Spørgsmålet er, om yderligere produktdifferentiering inden for det økologiske område kunne være vejen til at øge den økologiske markedsandel yderligere.

Nært og bæredygtigt
Styrket markedsføring af lokale fødevarer er en blandt sådanne differentieringsmuligheder.

I mange forbrugeres øjne repræsenterer lokale fødevarer værdier som nærhed, bæredygtighed (navnlig i kraft af kortere transportafstande), regionalt særpræg og madentusiasme – værdier, som traditionelt også har været væsentlige drivkræfter bag dele af efterspørgslen efter økologiske varer.

I takt med at produktionen af økologiske fødevarer bliver stadigt mere professionaliseret og højteknologisk, kan lokalt producerede økologiske varer derfor have et potentiale til at blive et højværdisegment inden for den økologiske fødevaresektor.

Vi betaler gerne for det lokale
I forbindelse med forskningsprojektet LOCO har IFRO undersøgt forbrugernes interesse for lokale, økologiske fødevarer.

Projektets analyser understøtter, at der er et markedspotentiale for lokale, økologiske fødevarer. Blandt andet viser analyserne, at omkring en fjerdedel af de forbrugere, som ofte vælger økologiske fødevarer, også er tilbøjelige til at vælge lokale varianter af disse økologiske varer.

Analyserne viser også, at omkring en tredjedel af de danske forbrugere er villige til at betale en merpris for lokalt producerede økologiske varer, nogle på grund af den kortere afstand til producenten og andre, fordi de tillægger det ekstra værdi, at varen er produceret i en mindre virksomhed.

Der ser altså ud til at være en positiv forbrugerinteresse for lokale, økologiske fødevarer.

Markedsføring er ikke alt
Selvom tilføring af ekstra kvalitetsegenskaber til økologiske fødevarer gennem øget produktdifferentiering kan bidrage til at fastholde eller øge efterspørgslen efter økologiske varer hos en del forbrugere, så vil en realisering af visionen om at øge den samlede afsætning af økologiske fødevarer markant dog næppe kunne ske uden også at udvikle betydelige dele af det økologiske udbud i retning af lavere merpriser og derigennem at tiltrække flere kunder i de mere prisbevidste forbrugersegmenter.

En markant vækst i den danske efterspørgsel efter økologiske fødevarer vil således sandsynligvis skulle bygge på en øget produktdifferentiering, hvor der på den ene side satses på udvikling og markedsføring af flere højværdi-specialprodukter (som for eksempel lokale varer), men hvor der på den anden side også satses på en fortsat effektivisering af store dele af den økologiske produktion med henblik på at reducere de laveste økologiske merpriser og derigennem at appellere til bredere forbrugergrupper.

Forrige artikel L&F: Vi skal aflive myten om teknologiforskrækkede økologer L&F: Vi skal aflive myten om teknologiforskrækkede økologer Næste artikel Bryggeriforeningen: Grønne emballage-ideer skal indføres med omtanke Bryggeriforeningen: Grønne emballage-ideer skal indføres med omtanke
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Et samfund, der forbyder brugen af kunstgødning, pesticider og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  KU-professoren burde "booste" fagligheden

  Kunne "KU-professoren" ikke starte med at overveje, om det overhovedet er en god idé at "booste" økologien?

  At politikere kan kombinere uforenelige krav om fordobling af økologien og krav om 70% reduktion af klimagasudledningen taler sit tydelige sprog om den manglende fornemmelse for naturvidenskab på Christiansborg.

  Men at en professor trasker i hælene på politikerne er mildest talt overraskende.

  Økologiske fødevarer udleder langt mere CO2 - 50-70% mere - end gode konventionelle fødevarer. Det er videnskabeligt dokumenteret af KU-professorens udenlandske kolleger.

  Der er ALDRIG dokumenteret håndgribelige, analyserbare fordele ved økologisk mad.

  Der sælges kun en tiendedel økomad, selv om der i mere end 30 år har været postet milliarder i projektet.

  Situationen er så grotesk, at forbrugerne ofte må betale en merpris for at købe konventionel mad i supermarkedet, fordi der drives konkurrenceforvridende prispolitik for milliarder.

  Det hele drives af faktafri og ofte helt uansvarlig propaganda.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.