L&F: Resistente bakterier skal bekæmpes internationalt

DEBAT: Danmark kan ikke vinde kampen mod resistente bakterier alene, skriver veterinærpolitisk chef Per Olsen. Men Danmark kan spille en vigtig rolle på globalt plan som foregangsland for dyrevelfærd og regulering af antibiotikaforbrug. 

Af Per Olsen
Veterinærpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer

Vi lever i en global verden. Det er en udvikling, som Danmark med vores lille åbne økonomi er helt afhængig af, og som vi ikke kan undvære.

Men udviklingen i det globale rejse- og handelsmønster har også en bagside, når vi taler om resistente bakterier og ondartede smitsomme sygdomme som Afrikansk Svinepest og Mund- og Klovesyge. Hverken sygdomme eller resistente bakterier respekterer landegrænser, og mange af de resistente bakterier, vi finder i Danmark, er blevet indført med mennesker, dyr og varer, der krydser landegrænser.

Derfor er det afgørende, at kampen mod resistente bakterier og ondartede smitsomme husdyrsygdomme sker med udgangspunkt i en fælles og vedvarende indsats internationalt. Vi kan ikke løse den udfordring alene.

Danmark er et foregangsland
I landbruget tager vi udfordringen med resistente bakterier meget alvorligt. Og det har vi gjort i mange år. Danmark er internationalt set et forgangsland i forhold til anvendelsen af antibiotika til dyr. Danmark har været nytænkende og har udviklet en avanceret regulering af området, som giver incitamenter til at reducere forbruget og vælge de rigtige medikamenter til behandling af dyrene.

Senest har EU-Kommissionen fremhævet de initiativer, som landbruget og Fødevarestyrelsen har taget for at fremme en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til både produktionsdyr og kæledyr. Kommissionen konkluderer, at ”flere af de initiativer kunne tjene som et eksempel til efterfølgelse for andre medlemslande.

Siden 2009 er forbruget af antibiotika til behandling af sygdomme hos grise faldet med 27 procent. Alene de første 6 måneder af 2017 er forbruget faldet med 8,3 procent i forhold til samme periode sidste år, og vi er nu tæt på at nå målet om en 15 procent reduktion af forbruget i perioden 2015-2018 som aftalt i MRSA-handlingsplanen. Ligeledes er forbruget af antibiotika til behandling af sygdomme hos malkekvæg faldet med 12 procent det første halvår af 2017.

Produktion af grise produceret uden brug af antibiotika (OUA) er det seneste tiltag, hvor Danmark har fået en markedsmæssig førerposition skabt på baggrund af mange års erfaring med ansvarlig brug af antibiotika til behandling af sygdomme.

Udfasning af zink er en udfordring
I den fremtidige indsats for at komme resistente bakterier til livs og forhindre indførslen af smittesomme husdyrsygdomme er det vigtigt, at vi bruger pengene der, hvor det giver størst mulig effekt. Det er afgørende, at indsatsen bygger på et fagligt grundlag og ikke bliver genstand for en politisk kampplads. Konkret peger vi på 5 væsentlige områder:

Grundlæggende er der behov for et forøget fokus på forskning i produktion af sunde og raske dyr, hvor forebyggelse af sygdomme reducerer behandlingsbehovet. En produktion baseret på sunde og raske dyr med et højt niveau af dyrevelfærd er omdrejningspunktet for at få et fortsat lavere antibiotikaforbrug og begrænse forekomsten af resistens.

Der skal arbejdes på at fremme udviklingen af alternativer til behandling med antibiotika og finde nye veje til at forebygge sygdomme og optimere behandlingsmetoder for sygdomme som for eksempel diarre i forbindelse med fravænning af grise. EU-beslutningen omkring udfasning af veterinærmedicinsk zink er en stor udfordring, der øger presset på at finde alternativer til erstatning af zink inden for den nærmeste fremtid.

Der skal fokus på administrative lettelser, der gør livet som landmand enklere, og gør det lettere at leve op til reglerne.

Danmark i front
Resistente bakterier respekterer ikke landegrænser, og derfor kræver kampen mod resistens en fælles og vedvarende indsats internationalt. Det er afgørende, at Danmark aktivt arbejder på at udbrede de danske erfaringer til andre lande. Det er særligt vigtigt, at brugen af de antibiotika, der er kritiske for behandlingen af infektioner hos mennesker begrænses eller stoppes helt på globalt plan.

Det er afgørende, at vi har et veterinært beredskab, der effektivt kan håndtere ondartede smitsomme sygdomme som Afrikansk Svinepest og Mund- og Klovesyge. Det vil være en katastrofe for dansk økonomi at få disse sygdomme ind over den danske grænse, og derfor er det centralt, at der tilføres tilstrækkelige midler til det veterinære beredskab.

Som det fødevareland, vi er, ønsker vi fortsat at være helt i front på det globale marked og bidrage til at løse de udfordringer, som verden står over for, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel efter sunde og sikre fødevarer.

Forrige artikel Dyrlæge-formand: Antibiotikaresistens er kommet for at blive – desværre Dyrlæge-formand: Antibiotikaresistens er kommet for at blive – desværre Næste artikel Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge