Ny debat: Hvor meget skal antibiotika fylde i ny veterinæraftale?

DEBAT: I de seneste veterinærforlig har spørgsmålet om antibiotikabehandling fyldt meget. Problemerne med antibiotikaresistens er stadig i top på den globale dagsorden. Op til forhandlinger om en ny aftale inviterer Altinget til debat.

Af Signe Løntoft
Fagdebatredaktør

En ansvarlig og optimal brug af antibiotika. Det var hovedtemaet bag den senest indgåede veterinæraftale. Og antibiotika, resistens og MRSA ventes endnu en gang at løbe med dagsordenen, når fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i løbet af efteråret indkalder Folketingets partier til forhandlinger om et nyt veterinærforlig.

I den forbindelse spørger Altinget en udvalgt skare af debattører, hvad der skal fokus på i politikernes drøftelser. Hvordan og hvor meget skal vi sætte ind mod antibiotikaresistens? Hvilke tiltag har størst effekt – og hvad er omkostningerne? Hvordan bør politikerne balancere hensynet til dyrevellfærd med truslen mod folkesundheden? Bør Danmark være et foregangsland med høje ambitioner og skrap kontrol, eller skal vi tage hensyn til landbrugserhvervet og konkurrenceevnen og løse antibiotikaudfordringen i internationalt regi?

Mød debattens deltagere her.

Lisa Pontoppidan
Formand for bestyrelsen i Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF). Nytiltrådt nordisk direktør hos det franske veterinærlægemiddelselskab Ceva Animal Health.

Bengt Holst
Formand for Dyreetisk Råd. Desuden videnskabelig direktør i Københavns Zoo. Uddannet biolog.

Per Olsen
Veterinærpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer. Desuden repræsentant i Fødevarestyrelsens Interessentudvalg, 2016 og Det Rådgivende Fødevareudvalg, 2015.

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening (DDD) siden 2014. Arbejder desuden som dyrlæge i Nordjylland.

Karl Pedersen
Professor i bakteriologi. Ansat på DTU Veterinærinstituttet. Forsker blandt andet i overvågning af antibiotikaresistens og var medlem af MRSA-ekspertgruppen, nedsat af daværende fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) i 2016.

Erling Bonnesen (V)
Miljø- og fødevareordfører i Venstre. Medlem af folketinget siden 2004. Tidligere borgmester i Broby Kommune. 

Britta Riis
Direktør i Dyrenes Beskyttelse siden 2009. Desuden præsident i den fælleseuropæiske dyrevelfærdsorganisation, Eurogroup for Animals og bestyrelsesmedlem i Udviklingscentret for Husdyr på Friland.

Nicolaj Nørgaard
Direktør for Danske Svineproducenter. Uddannet cand. oecon. agro. og ph.d. i jordbrugsøkonomi, sundhedsøkonomi og dyrevelfærd. Har tidligere været ansat i Agrovi Videncenter og været direktør for Videncenter for Svineproduktion. 

Forrige artikel Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge Næste artikel Økologisk Landsforening: Vi kan lære af hinanden Økologisk Landsforening: Vi kan lære af hinanden