Økologisk Landsforening: Sådan fordobler vi økologi i Danmark

DEBAT: Det er absolut muligt at fordoble økologi i Danmark inden 2030, skriver Per Kølster og Paul Holmbeck fra Økologisk Landsforening. Men det kræver både handling fra regeringen, kommunerne og EU.

Af Per Kølster og Paul Holmbeck
Henholdsvis formand og politisk direktør, Økologisk Landsforening

Regeringens mål om fordobling af det økologiske areal, eksport og salg i Danmark inden 2030 er absolut realiserbare. Og kan endda overgås.

Det kræver en massiv mobilisering af politik, producenter, detailhandlen, innovationskræfter og familien Danmark. Vi har gjort det før. 

Sådan er Danmark blevet verdens førende økologiland i dag – med en fordobling af både eksport og øko-salg herhjemme siden 2014, ligesom vi er tæt på målet om fordobling af arealet 2007-2020.

Men vi skal have Danmarks prisbelønnede økologipolitik ‘back on track’, for at en ny fordobling skal lykkes. 

Ressourcer til økologisk innovation, forskning, markedsudvikling, uddannelse, eksportfremme og omlægning af offentlige køkkener er alle sammen enten halveret eller helt afskaffet de senere år. Det bør der rettes helt op på med førstkommende finanslov.

Investering i innovation
Fordi dansk økologipolitik virker. 

Investeringer i markedsfremme og eksport har gjort Danmark til det land i verden, hvor forbrugere køber mest økologi og samtidig bidraget til tocifrede stigninger i eksport, år efter år. 

Investeringer i innovation og forskning har øget økologers bidrag til blandt andet miljø, dyrevelfærd og klima og gjort dansk økologi konkurrencedygtig på verdensmarkedet. 

Midler til omstilling af offentlige køkkener har bakket kommuner og køkkenprofessionelle op i en omstilling til ikke bare mere økologi, men samtidig til klimavenlige og sundere måltider med mindre spild, mindre kød og mere grønt. Derfor fik den danske økologipolitik i 2018 en FN-pris for bæredygtighed.

Udviklingsindsatsen skal tackle helt grundlæggende udfordringer i økologi og bæredygtighed – fra klima til cirkulær økonomi. 

Innovations-, lovforenklings- og investeringsindsatsen skal for eksempel skabe mere cirkulær økologi, hvor vi får næringsstoffer fra blandt andet madaffald og biogasanlæg tilbage til økologisk landbrug. 

Det vil give bedre udbytter på de økologiske marker, men også bidrage til mål om fordobling af arealet, blandt andet ved at gøre det muligt at omlægge store arealer, især på Sjælland, hvor der ikke er mange husdyr til at forsyne økologiske marker med gødning.

Kommunernes nøglerolle
På tværs af alle disse områder er mobilisering på det kommunalpolitiske niveau også en stærk og nødvendig drivkraft i forhold til fordobling af økologi. 

Kommuner sidder bogstaveligt talt med næring til flere økologiske marker i deres affaldsstrømme, ligesom de 800.000 daglige måltider i det offentlige kan hjælpe os i mål med fordobling af økologisk salg. 

Hvis staten og kommunerne arbejder målrettet med økologiomlægning som redskab til beskyttelse af drikkevands- og naturarealer, kan det bidrage med en meget stor del af de yderligere 300.000 øko-hektar, som giver en fordobling.

Flere win-win-samarbejder
Vi har gode erfaringer med samarbejde med cirka 30 kommuner og flere vandforsyningsselskaber om netop det. 

Ifølge Danva er der cirka 200.000 hektar landbrugsjord, som ligger over de vigtigere vandindvindingsområder. 

Der er cirka 100.000 hektar arealer, hvor Danmark mangler naturpleje med græssende dyr, og flere hektarer kommer til, når lavbundsarealer tages ud af omdrift af hensyn til klimaet. Økologisk afgræsning af de arealer vil ikke bare sikre fødevareproduktion på arealerne og beskytte naturindhold, det vil også forøge det økologiske areal markant. Vi er klar til flere win-win-samarbejder.

EU skal sikre fair konkurrence
På EU-niveau er det helt afgørende, at forhandlinger om den kommende landbrugspolitik 2021-2027 ender med en markant omstilling fra produktionsstøtte til belønning af landmænd for konkrete handlinger for natur, vandmiljø og klima. 

En noget-for-noget-politik med krav til medlemslande om, at mindst 50 procent af al landbrugsstøtte går til miljø, natur og klimahandlinger, vil blandt de mange positive effekter også fremme en langt større omstilling til økologi, som i høj grad leverer disse grønne goder. Den politik skal Danmark gå i front for.

En anden gamechanger i EU vil være, at EU tillader nedsat moms på EU-certificerede grønne varer som de økologiske og svanemærkede varer. 

Medlemslande bestemmer selv, om de gør det, men hvis Danmark eller andre lande vælger at sænke moms på økologiske varer, vil det øge øko-salg i såvel Danmark som på eksportmarkeder. 

Alternativet er afgifter på pesticider, medicinforbrug med videre, så priser på ikke-økologiske varer afspejler deres miljø- og sundhedsomkostninger, og konkurrencen bliver mere fair i forhold til økologi.

For at fordoble øko-salget i Danmark skal branchen også mobiliseres på ny. Det tætte samarbejde mellem vores organisation og detailhandelen, hvor vi sammen har styrket både økologisk sortiment, synlighed og kommunikation med forbrugerne, skal op i et endnu højere gear. 

Vi vil bruge 30 års-fejringen af Ø-mærket næste år som springbræt for de nye mål. Detailhandelen kan også bakke op om regeringens mål for økologi eller vores eget lidt højere mål om 30 procent af markedet og landbrugsarealet i 2030.

Bedre økologi giver mere økologi
Men der skal også mere til. Der er behov for langt flere længerevarende partnerskaber mellem detailhandelen og vores økologiske virksomheder og landmænd, hvor risiko deles, og producenterne sikres en mere forudseelig afsætning og priser for varerne samt langt større synlighed og samarbejde om produktudvikling. 

Vi skal rykke hurtigere med økologiske convenience-varer, og når næsten 100 procent af alle vegetarer og veganere ønsker økologiske råvarer, bør handelen primært lancere økologiske vegetarvarer, ligesom Danmark er verdensleder med den højeste andel af fairtrade-varer, som også er økologiske. At tænke økologi bedre ind i disse ”double whammies” sætter turbo på økologi.

Til sidst, når vi arbejder for mere økologi i marken og markedet, skal vi huske, at bedre økologi er en forudsætning for mere økologi. 

Forbrugernes og samfundets interesse i økologi er baseret på vores leverancer for miljø, natur, dyrevelfærd, klima og sundhed. Men vi er ikke i mål. Jo mere vi udvikler økologi, jo stærkere bliver forbrugernes og samfundets interesse i mere økologi.

Mestrer vi at få disse centrale drivkræfter i sving; politik, innovation, producenter, detailhandelen og familien Danmark, når vi regeringens mål. Vores mål. Sammen.

Forrige artikel Fødevarebranchen: Vi skal dele opskrift på bæredygtig fødevareproduktion Fødevarebranchen: Vi skal dele opskrift på bæredygtig fødevareproduktion Næste artikel Coop: Vi kan proppe os med Ø-mærket frugt og grønt – lige lidt hjælper det Coop: Vi kan proppe os med Ø-mærket frugt og grønt – lige lidt hjælper det