Veterinærmedicinsk Industriforening: Antibiotikapolitik skal tynges af evidens, tak!

DEBAT: Når bekæmpelse af antibiotika-resistens bliver genstand for politisering, fører det ofte til forkerte og uhensigtsmæssige beslutninger, skriver Lisa Pontoppidan fra Veterinærmedicinsk Industriforening.

Af Lisa Pontoppidan
Formand for Veterinærmedicinsk Industriforening og direktør for CEVA Animal Health, Norden

Snart vil regeringen fremlægge sit forslag til nyt veterinærforlig, som skal regulere, hvordan vi i Danmark fremadrettet skal drive husdyrhold. Det giver blandt andet anledning til at overveje, hvordan man kan forbedre reguleringen og anvendelsen af medicin i landbruget.

Den uden sammenligning største frustration for os, der arbejder med veterinærmedicin, er, hvor ofte bekæmpelsen af antibiotikaresistens bliver genstand for politiseren og dermed fører til forkerte eller uhensigtsmæssige beslutninger.

Pludselig udpeges et enkelt antibiotikum som syndebuk og bliver pålagt et voldsomt reduktionskrav på grund af et midlertidigt pres på en minister, der har behov for at vise handlekraft. Men sådan bør det veterinærmedicinske område ikke reguleres fremadrettet.

Korrekt brug af antibiotika bør baseres på solide offentlige vejledninger, som er 100 procent evidensbaserede og blottet for politiske hensyn. Fødevarestyrelsen udarbejder i dag sådanne antibiotikavejledninger. Det bør vi holde fast i, og det er måske det allervigtigste pejlemærke i det nye veterinærforlig at sikre sig, at disse vejledninger af praktikere og beslutningstagere tillægges endnu højere status end i dag. Det forudsætter naturligvis, at vejledningerne også fremover er uangribelige i deres faglige anvisninger.

Vi ser herudover tre vigtige tiltag, der kan understøtte, at antibiotikapolitikken bliver konsekvent og evidens-baseret:

Styrkede risikovurderinger
Risikovurderinger er afgørende i opbygningen af antibiotikavejledningerne, da de fagligt tager stilling til, hvilken risiko brugen af et veterinært antibiotikum udgør for folkesundheden. Selvstændige danske vurderinger er strengt nødvendige, da Det Europæiske Lægemiddelagenturs vejledninger ikke tager de fornødne nationale hensyn.

Desværre var der under eksperternes revurdering af den danske antibiotikavejledning til svin i 2017 ikke afsat de nødvendige ressourcer til dette arbejde. Det er derfor afgørende, at der i det nye veterinærforlig bliver afsat ressourcer til de nødvendige risikovurderinger på alle klasser af antibiotika - først og fremmest til svin.   

Uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd
Et andet tiltag, vi vil foreslå, er idéen om at etablere et uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, der i sin sammensætning vil være neutralt og afbalanceret af videnspersoner. Vi forestiller os et råd analogt til Klimarådet, der er et offentligt, uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, som skal fremme det faglige beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.

Et tilsvarende råd for det veterinærmedicinske område skal være rådgivende og samtidig have en proaktiv rolle i den veterinærmedicinske debat. Det kan dermed være en uvildig, stærkt faglig stemme, som vil kunne udfordre enkeltpersoner, der har uforholdsmæssig og uretmæssig megen indflydelse i meningsdannelsen. Vi tror på, at et sådant råd kunne være en vigtig katalysator for at få fagligheden og evidensen højnet i antibiotikapolitikken.

Korrektion af misforståelser
En sidste vej at gå er, at arbejde målrettet med at imødegå nogle af de tilsyneladende udbredte misforståelser og fejlopfattelser der findes i befolkningen om brugen af veterinærmedicin.

En undersøgelse foretaget i 2016 af den europæiske brancheorganisation for veterinærmedicin (IFAH Europe) viste, at det står skidt til med danskernes viden om dyremedicin.

Undersøgelsen viste også, at danskerne har en helt skæv opfattelse af, hvordan og hvorfor der bruges medicin til dyr. Det var især bekymrende, at mange danskere – til trods for et stort ønske om dyrevelfærd – ikke mente, at syge dyr har krav på behandling. Ofte fordi de – ubegrundet – frygter, at der er skadelige medicinrester i deres mad.

Informationsudfordringen er svær, men vi mener ikke desto mindre, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i det nye veterinærforlig formuleres nogle målsætninger for en statslig informationsindsats.

Forrige artikel Ministre enige om 19 modtræk til ny æggeskandale Ministre enige om 19 modtræk til ny æggeskandale Næste artikel Dyrlægeforeningen: Antibiotika skal anvendes ansvarligt Dyrlægeforeningen: Antibiotika skal anvendes ansvarligt