CBS laver forårsrengøring og sammenlægger institutter

UNIVERSITET: Der bliver nu ryddet op i antallet af institutter på CBS, som gennemfører en oprydning med i alt fem fusioner. "Vi får nu mere robuste institutter,” siger forskningsdekan Søren Hvidkjær.

CBS gennemfører forårsrengøring og reducerer antallet af institutter fra 14 til 11. Det sker ifølge direktionen for at skabe stærkere miljøer for forskning og uddannelser. 

”Vi vil gøre CBS endnu stærkere og fusionerer institutter efter tæt dialog med det akademiske miljø. Vi får nu mere robuste institutter,” siger forskningsdekan Søren Hvidkjær. 

Fusioneringen af institutterne sker efter, at der sidste efterår blev skiftet ud i ledelsen på universitetet, og hvor både forskningsdekan Søren Hvidkjær og uddannelsesdekan Gregor Halff tiltrådte.

Login