Økonomisk pressede fakulteter: Må stoppe forskere i ansøgningsprocessen

FØLGEOMKOSTNINGER: Naturvidenskabelige fakulteter er bekymrede for om de kan absorbere den store stigning i private forskningsuddelinger, som fondene varsler. De må allerede i dag afveje nøje, hvad de har råd til at søge støtte om, lyder meldingen.

Store private forskningsfonde har meldt ud, at de vil uddele flere midler i de kommende år, men allerede i dag presser uddelingerne økonomien på nogle af de mest oplagte og ombejlede modtagere, de naturvidenskabelige fakulteter.

Både i Aarhus, København, og Odense er man nu nået til et punkt, hvor eksternt finansierede forskningsprojekter bliver vejet på en guldvægt, for de afledte omkostninger kan være for høje for fakulteternes økonomi.

Universiteterne er nemlig samtidigt pressede af faldende basisbevillinger med regeringens omprioriteringsbidrag, hvilket gør dem istand til at løfte færre følgeomkostninger. 

Login

  • Anmeld

    Anne-Marie Krogsbøll · Malkeko for industriens partistøttede forskning..

    Korrupt forskning...

    Industrien styrer i realiteten forskningen herhjemme - for de midler, der "absorberes" af industriens projekter, skal jo tages et sted fra... Nemlig fra den frie forskning.

    Men det er vel også visionen fra de skiftende magtpolitikere - det skæpper godt i partikasser og VL-kontingenter..