EL: Det folkelige flertal vil bevare SU'en – ikke fjerne den

DEBAT: SU'en er en hjørnesten i vores samfund, og heldigvis ønsker et stort flertal af danskerne også at bevare den. Men regeringen varsler store nedskæringer og lader til at have glemt, at SU'en er en succeshistorie, skriver Eva Flyvholm (EL).

Af Eva Flyvholm (EL)
Forsknings- og uddannelsesordfører

Vores fremtidige trivsel, velfærd og velstand afhænger af, at vores unge mennesker får en god uddannelse.

Derfor burde det også ligge lige til højrebenet, at vores skoler, uddannelser og SU-system skal styrkes – ikke nedbrydes.

Men desværre oplever vi det stikmodsatte fra regeringen: Voldsomme nedskæringer og bekymrende meldinger om at fjerne dele af SU’en og gøre det til studielån, der skal tilbagebetales.

Det er vi lodret imod i Enhedslisten. For hele pointen med SU’en er, at alle, uanset baggrund, skal have mulighed for at tage en uddannelse og opnå et liv med gode arbejdsvilkår. Det er en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Så der er ikke brug for reform, omlægning eller noget som helst andet dødssygt synonym for at fjerne nogle penge.

Der er brug for, at vi styrker vores SU, at vi glæder os over den, og at vi højner ambitionsniveauet i dansk uddannelsespolitik.

De studerende bliver fattigere
Når vi vil gå den anden vej og forbedre SU’en, skyldes det, at der er et helt reelt behov.

For de studerende har færre penge at leve for hver måned end tidligere og er nødt til at arbejde mere, flytte længere væk og optage større lån. Det skyldes især, at boligpriserne i og omkring studiebyerne stiger og at SU’en, som konsekvens af det seneste forlig i 2013, hvert år bliver nedjusteret. Derfor har vi i Enhedslisten også stillet forslag i Folketinget om, at denne urimelige nedregulering af SU’en skal stoppes, og vi ønsker at hæve SU’en.

Ud over selve beløbet til SU kan der også forbedres på den vejledning, folk får, og støtten til enkelte grupper. Det gælder især for de studerende, der på grund af sygdom eller børn har nogle lidt atypiske studieforløb.

Især synes jeg, det er et problem, at studerende der bliver ramt af alvorlig sygdom, er meget dårligt stillede i forhold til at få hjælp, vejledning og støtte til at finde vej i systemet og i stedet mødes af bureaukrati og dokumentationskrav, der kan være ganske uoverskuelige, når man samtidig er i krise.

Derfor arbejder vi også fra Enhedslisten på en række forslag, som vi håber at kunne samle flere partier om det kommende år.

Det betaler sig
Vi bruger mange penge på SU hvert år, men det er sgu da en succeshistorie uden lige, at så mange unge tager uddannelse. Og jeg er overbevist om, at det er en investering, der er godt givet ud, både for vores samfundsøkonomi, vores livskvalitet og den sociale mobilitet.

En stor dansk undersøgelse, KORA-analysen fra 2011, viser for eksempel tydeligt, at da SU’en blev hævet og forbedret i 1988, betød det, at flere studerende gennemførte deres uddannelse. Og at effekten var størst blandt de unge, der ikke kom fra en akademisk eller velhavende baggrund.

Og sidste år konkluderede et uafhængigt forskerpanel nedsat af Dansk Magisterforening, at lavere SU og højere lån vil påvirke unges adfærd, når det kommer til optag, uddannelsesvalg, gennemførelsestid og frafald, og at SU-ændringer vil have størst effekt på unge fra mindre velstillede hjem.

Uddannelsessystemet er allerede for skævt. Som det er nu, har Anders med advokatforældrene en langt større chance for selv at få en høj uddannelse end Sofie, hvis mor er sosu-hjælper. Det skal vi gøre noget ved.

Men løsningen er ikke at gøre det sværere for Sofie at tage en uddannelse ved at skære i hendes SU. Tværtimod skal vi forbedre hendes muligheder.

Endelig er der også en åbenlys livskvalitet i, at studerende i Danmark har mulighed for at leve på egen hånd og blive voksne og selvstændige. Det er en god og visionær samfundsindretning, der muliggør den frihed, at vi ikke er tvunget til at bo hjemme til langt op i vores 30’ere.

Det tror jeg også, rigtig mange af os ville være kede af at skulle vinke farvel til.

Heldigvis bakker langt de fleste danskere også varmt op om SU'en, så snart vi bevæger os lidt uden for regeringstoppens små cirkler. Og det stærke folkelige flertal skal vi bruge til at bevare SU’en.

Forrige artikel Forskningsformand: Mere forskning og innovation for pengene Forskningsformand: Mere forskning og innovation for pengene Næste artikel Rektor: Lad os forklare de unge, hvorfor de skal uddanne sig inden for teknologi Rektor: Lad os forklare de unge, hvorfor de skal uddanne sig inden for teknologi