Ny analyse: Dagtilbudsledere efterlyser mere forskning i småbørnsområdet

FORSKNING: Dagtilbudslederne efterspørger mere forskning i leg og børnefællesskaber blandt de 0-6 årige, viser ny DEA-analyse. Det ønske er flere partier klar til at imødekomme ved forhandlingerne om forskningsreserven.

Der er brug for mere forskning i, hvordan pædagoger og ledere i børnehaver og vuggestuer understøtter det daglige arbejde med leg og ledelse af børnegrupper. 

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i en ny analyse fra DEA, der har spurgt 390 daginstitutionsledere og 43 kommunale dagtilbudschefer om hvilken forskningsbaseret viden, de savner på børneområdet. 

Udover mere viden om småbørnsområdet peger de adspurgte på, at de specifikt savner forskning, der tager udgangspunkt i hverdagen i danske institutioner.

Login