Ny debat: Hvilken retning skal ph.d.-uddannelserne?

DEBAT: Niveauet er fortsat højt på ph.d.-uddannelserne trods et meget større optag. Men på hvilke områder er der fortsat mulighed for at forbedre ph.d.-uddannelsen? Det har Altinget spurgt en række debattører om. Mød panelet her.

En analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har vist, at ph.d.-uddannelserne holder højt fagligt niveau på trods af et meget større optag.

Siden 2003 er optaget af ph.d.-studerende cirka fordoblet fra 1.210 til 2.300 i 2015. Men en analyse viser, at bedømmerne vurderer, at kvaliteten af afhandlingerne fortsat er høj.

Betyder det, at vi skal stræbe efter at optage endnu flere ph.d.-studerende? Skal afhandlingerne erhvervsrettes endnu mere? Eller skal vi fokusere endnu mere på at fastholde de udenlandske ph.d.-studerende i landet?

Det har Altinget spurgt en række debattører om.

Mød panelet her:

Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne, og det han har været det siden 1. januar 2016. Lars Qvistgaard er uddannet jurist og har en master i public governance.

Ida Sofie Jensen
Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Lif siden 2004. Er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Hun er derudover medlem af en række bestyrelser, blandt andre Tryg A/S og Tryghedsgruppen Smba.

Thomas Bjørnholm
Prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet siden 2010. Tidligere leder af Nano-Science Centret på Københavns Universitet. Thomas Bjørnholm har en Ph.D-grad i materialekemi.

Mette Fjord Sørensen
Forsknings- og Uddannelsespolitisk chef hos Dansk Erhverv siden november 2013. Tidligere politisk konsulent hos Konservative. Uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Peter Kurtzhals
Senior vice president for Global Research i Novo Nordisk. Er medlem af bestyrelsen i Innovationsfonden. Har siden 2001 været senior vice president i Novo Nordisk.

Mads Skipper
Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse & Forskning. Bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og Yngre Læger. Blev i 2016 færdig med sin ph.d.

Peter Møllgaard
Forskningsdekan på CBS, Copenhagen Business School. Peter Møllgaard har varetaget stillingen siden 2015. Er ligeledes professor i Industrial Organization. Var fra 2005 til 2015 institutleder for Økonomisk Institut på CBS. Har selv en ph.d. fra Det Europæiske Universitet i Firenze.  

Forrige artikel Akademikerne: Flere ph.d.-uddannede til den private sektor Akademikerne: Flere ph.d.-uddannede til den private sektor Næste artikel Foreningsformænd: Bevar armslængde til universiteterne Foreningsformænd: Bevar armslængde til universiteterne
GL skoser ”popsmart” studieretning

GL skoser ”popsmart” studieretning

KRITIK: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) kritiserer H.C. Ørsted Gymnasiets nye, virtuelle studieretning. Formand Tomas Kepler kalder det ”bizart”, at ministeriet har givet dispensation til at søsætte den.