Ordførere kræver svar på, hvordan Ane Halsboe vil lave politisk styring af grøn forskning

TVIVL: Flere af regeringens støttepartier ønsker sig klare svar på, hvor meget og hvordan uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe (S) vil lave mere politisk styring af grønne forskningsmidler, som hun lagde op til i sidste uge.

Da forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i Information ønskede sig mere politisk styring af grønne forskningsmidler, spidsede flere af ordførerne på området ører:

"Når jeg læser "mere politisk styring", så rejser mine små nakkehår sig. Det er ikke noget, jeg på nogen måde kan støtte op om. Selvfølgelig kan man sætte en retning og nogle rammer, men politisk styring er meget fjernt fra mit ideal om, hvordan man går til forskningspolitikken," siger Radikales Stinus Lindgreen.

"Jeg er noget bekymret, fordi det er uklart, hvad der menes med en politisk styring. Det skylder hun at fortælle om, hvad det er," siger Konservatives Katarina Ammitzbøll.

Login