Regeringen vil sænke stigende SU-udgifter til udenlandske studerende, men det kræver armlægning med EU

INTERVIEW: Trods et loft over udgifterne til SU for udenlandske studerende fra EU-lande og en begrænsning på engelsksprogede uddannelser er udgifterne steget støt. EU-reglerne gør det svært for regeringen reelt at lægge en begrænsning, fortæller forsker.

Trods et politisk vedtaget udgiftsloft på 449 millioner kroner om året, forventer Uddannelses- og Forskningsministeriet, at SU-udgifterne til studerende fra EU-lande vil stige til 620 millioner kroner om året i 2023 - selvom man regner med færre udenlandske studerende grundet covid-19.

Det viser en prognose over de forventede udgifter, som Altinget har set.

Udgiftsloftet er allerede sprængt, og dermed er SU-forligskredsen forpligtet til at handle for at nedsætte udgifterne - ellers skal der gøres et indhug i den samlede ramme for SU og laves en generel nedsætning af SU, også for danske studerende.

Login