SDU: Decentral struktur for uddannelser koster mere

DEBAT: SDU har flere campusser uden for de største byer, og netop uddannelser kan være afgørende for den regionale vækst. Men det er også mere omkostningsfuldt at sprede uddannelserne ud, skriver Henrik Dam, rektor på SDU.

Af Henrik Dam
Rektor, SDU

Hver femte studerende på Syddansk Universitet (SDU) studerer uden for Odense i enten Kolding, Esbjerg, Sønderborg eller Slagelse.

Når de har fået deres eksamensbevis, vil mange af dem få job i eller tæt på den by, hvor de er uddannet.

66 procent af dimittenderne finder beskæftigelse på det regionale arbejdsmarked, og SDU er således med til at løse en af de helt store udfordringer for private og offentlige virksomheder i de dele af Danmark, som ikke ligger tæt på de fire store universitetsbyer.

SDU bedriver relevant forskning
Virksomhederne har stort behov for højtuddannet arbejdskraft, men har overordentlig svært ved at rekruttere dimittender fra København, Aarhus, Odense og Aalborg.

I den aktuelle politiske debat om, hvorvidt Danmark skal have en mere decentral uddannelsesstruktur med videregående uddannelser i flere byer, ses også en tæt sammenknytning mellem uddannelsesudbud og regional vækst.

Da SDU fra starten har haft en decentral uddannelsesstruktur, har vi en række erfaringer, som vi gerne deler.

Det er en del af universitetets strategi at skabe værdi for og med samfundet. Vi stræber derfor efter at udbyde uddannelser og drive forskning, som har relevans, kvalitet og bæredygtighed i forhold til det samfund, som vi er en del af.

Det har samfundsrelevans at udbyde uddannelser, som kan være afgørende for regional vækst og virksomheders muligheder for at klare sig i den globale konkurrence.

Kvaliteten skal være den samme
Det er også en relevant ambition at medvirke til at hæve uddannelsesniveauet i de dele af Danmark, hvor færrest tager en lang videregående uddannelse. Og halvdelen af de studerende, vi optager i Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse, kommer fra regionen.

De møder ind til et meget mindre studiemiljø end i de store universitetsbyer, men kravene til dem er de samme.

Uddannelserne i de mindre byer må ikke være af ringere kvalitet, og derfor er forlagt undervisning, hvor en uddannelsesinstitution udbyder satellitversioner af nogle af sine uddannelser, ikke en mulighed.

Det er et særkende for universiteter, at de udbyder forskningsbaserede uddannelser, og uddannelserne kan kun leve op til kravene om kvalitet og relevans, hvis de har afsæt i et stærkt fagligt miljø.

På SDU har vi derfor forskningsgrupper i alle byer. Det er omkostningskrævende, så for at sikre et højt fagligt niveau har vi valgt at have få udvalgte fagområder i hver by.

Det er for eksempel grunden til, at vi har valgt at lægge en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, men ikke en bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen kan vi køre på samme niveau som i Odense, men det ville vi ikke kunne med en bacheloruddannelse.

Decentral struktur koster mere
Et tredje parameter for aktiviteter på SDU er bæredygtighed – ikke kun fagligt, men også økonomisk - og her må man blot erkende, at, at det koster at lægge uddannelser i fem byer i stedet for en.

Det er jo også det økonomiske ræsonnement bag mange af de seneste års lukninger og fusioner i folkeskoleverdenen.

SDU’s decentrale struktur udløser hvert år et statstilskud på to millioner kroner per campus, men de i alt otte millioner kroner dækker langtfra de udgifter, der er forbundet med at opretholde vores decentrale forsknings- og undervisningsmiljøer.  

Derfor er det også vigtigt for os, at man lokalt engagerer sig i at udvikle stærke vidensmiljøer og bidrager økonomisk til nye aktiviteter.

Vi har gennem årene opbygget et godt samarbejde med regioner, kommuner, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner om at styrke både forskning og uddannelse i de enkelte byer.

Det seneste eksempel er et partnerskab med private og offentlige aktører om at bygge Center for Industriel Elektronik (CIE), der bliver omdrejningspunkt for flere nye ingeniøruddannelser, øget forskning og testcenter for teknologivirksomheder.

Forrige artikel DF: Vi taber de unge i provinsen, hvis uddannelser ikke decentraliseres DF: Vi taber de unge i provinsen, hvis uddannelser ikke decentraliseres Næste artikel KL: Centralisering risikerer at skabe skævhed KL: Centralisering risikerer at skabe skævhed
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.