Venstre: Afstand må ikke være en hindring for uddannelse

DEBAT: Det er vigtigt at nedbryde afstandsmæssige barrierer, som for nogle unge hindrer valg af bestemte uddannelser. Derfor kan ti byer uden for København se frem til at få del i uddannelsespladser, skriver Thomas Danielsen fra Venstre.

Af Thomas Danielsen (V)
Landdistriktsordfører

Skal danskerne have lige muligheder for at bosætte sig i alle dele af landet, skal hele landet være dækket ind med basale muligheder for at arbejde og uddanne sig.

For mange er det naturligt at slå sig ned og stifte familie i det område, hvor man har afsluttet sin uddannelse.

Man har måske været i praktik under uddannelsen og stiftet bekendtskab med det lokale erhvervsliv, hvilket åbner muligheder for job efter endt uddannelse.

Derfor skal der selvfølgelig være gode uddannelsesmuligheder fordelt rundt i hele landet.

Uddannelsespladser flyttes ud
I regeringen mener vi ikke, afstand eller geografi må være en hindring.

Derfor har det enormt høj prioritet, at alle landsdele er dækket ind med uddannelser, at der er tætte bånd mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, og at der er praktikpladser til de unge – uanset hvor i landet man bor.

Som led i regeringens udflytninger af statslige arbejdspladser flyttes også op mod 1.000 uddannelsespladser ud i hele landet.

Det betyder, at eksempelvis uddannelsen til datamatiker nu også kommer til at ligge på Bornholm, at det bliver muligt at uddanne sig til serviceøkonom i Svendborg, og at man i Holstebro kan uddanne sig som diplomingeniør.

Ti forskellige byer uden for København kan se frem til at få del i uddannelserne. Det er godt for Danmark, at vi har fået vendt den negative udvikling efter den røde regering i 2011-1025, der udelukkende flyttede arbejdspladser til hovedstadsområdet.

Der er desværre ikke noget at sige til, at antallet af ledige steg i både yderkommuner og landdistriktskommuner i 2011-2015. Siden den blå regering kom til i 2015, har antallet af lønmodtagere heldigvis været stigende i alle dele af Danmark.

Fokus på det praksisfaglige
Der er en tendens til, at flere unge uden for de største byer vælger erhvervsuddannelser end unge bosiddende i de største byer.

Erhvervsskolerne har dermed afgørende betydning for det gode liv og virkelysten i landdistrikterne, og samtidig spiller de en stor rolle i forhold til praktikpladser og hurtig, lokal jobskabelse for de unge.

I 2016 indgik regeringen, med arbejdsmarkedets parter, en trepartsaftale, hvor målet var, at der hvert år skulle skabes flere praktikpladser. Konkret var målsætning for 2018, at der skulle være skabt 2.100 flere praktikpladser.

I 2018 kunne vi bryste os af hele 2.800 nye praktikpladser. Vi lever altså overbevisende op til målet til stor gavn for de unges uddannelses- og jobmuligheder i yderområderne.

Indsats for udvikling i landdistrikterne
Oven i det kommer regeringens erhvervsskoleudspil, der sidste år førte til en bred politisk aftale om at tilføre 2,3 milliarder kroner til erhvervsuddannelserne.

Det gør vi for at gøre det mere attraktivt at søge ind på en erhvervsuddannelse gennem blandt andet mere fokus på praksisfaglighed i slutningen af folkeskolen, tættere virksomhedssamarbejde under erhvervsuddannelserne og mulighed for at bo på erhvervsskolerne, så afstand ikke bliver en hindring, hvis der er langt mellem skole og hjem.

Det er vigtigt, at vi får nedbrudt afstandsbarrieren, som ofte er grund til, at de unge fravælger bestemte uddannelser.

Det kræver selvfølgelig en bred indsats for udviklingen i landdistrikterne, som også rummer bosætning, god lægedækning, attraktive landsbymiljøer og så videre.

Heldigvis har vi en regering, der prioriterer at udflytte statslige arbejds- og uddannelsespladser, sikrer bredbånd og digital dækning generelt uden for de store byer, ønsker at bevare tilskuddet til små, lokale friskoler − i modsætning til Socialdemokratiet − sikrer optimale udviklingsforhold for det lokale erhvervsliv, styrker fremkommeligheden med den nødvendige infrastruktur og færgefart til mindre øer, giver beslutningsdygtigheden tilbage til de enkelte kommuner, uddanner flere læger og sygeplejersker til lokalområderne og meget, meget mere.

De gode takter skal, også efter det kommende folketingsvalg, prioriteres!

Forrige artikel DPU-leder: Det faglige indhold i pædagoguddannelsen er ikke godt nok DPU-leder: Det faglige indhold i pædagoguddannelsen er ikke godt nok Næste artikel FH: Stop regeringens sparepolitik på uddannelsesområdet FH: Stop regeringens sparepolitik på uddannelsesområdet
Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

JOB: Indvandrere er i højere grad overuddannede til deres job end danskere. De mest overuddannede kommer fra Østeuropa. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. *Rettet kl. 08:58.