DF: Politiressourcer kan frigøres ved at genoprette gendarmerikorpset

DEBAT: Det går ikke, når politiet undlader at efterforske sager, fordi ressourcerne ikke rækker. En mulig løsning kan være at genskabe et gendarmerikorps, som frigør politiet fra opgaver med grænsebevogtning, skriver Peter Skaarup (DF).

Af Peter Skaarup (DF)
Retsordfører

Politiet oplever i disse år et stigende pres på sine ressourcer.

Vi har blandt andet set, hvordan ressourcemangel har ført til, at politiet i flere tilfælde har undladt at efterforske en sag udelukkende på grund af manglende ressourcer.

Det går selvfølgelig ikke.

Danskerne skal kunne regne med, at politiet har de fornødne ressourcer, så ingen sager er for små, og flest muligt bliver opklaret.

Forud for de kommende forhandlinger om et politiforlig har Dansk Folkeparti derfor også foreslået, at der uddannes 1.200 flere politibetjente de næste fire år.

Frigør politi fra grænseopgaver
Derudover bør vi også kigge på, hvordan vi kan frigøre politiet fra opgaver for eksempel med grænsebevogtning, som kan overlades til Forsvaret, Hjemmeværnet og politikadetterne.

Lige nu bruger politiet 116 årsværk ved grænsen. Årsværk, som kan gøre gavn andre steder.

Det løser ikke vores udfordringer med manglende ressourcer i politiet, men det bidrager til at afhjælpe politiet.

I 1969 afskaffede Danmark gendarmerne, som var en blanding af militær, politi og toldvæsen, der bevogtede grænsen. En del af løsningen, når vi snakker politiets manglende ressourcer, vedrører da også diskussionen om gendarmeri.

Danske soldater er blandt de dygtigste soldater i verden. Forsvaret har igennem adskillige år bevist, at soldaterne har en utrolig høj faglighed og kan løse mange forskellige opgaver.

Gendarmerikorps kan være løsningen
Jeg er derfor tryg ved tanken om, at Forsvaret kan træde til, hvor og når det er nødvendigt. Jeg er også tryg ved Hjemmeværnet, som allerede har bevist sit værd ved grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse.

Tryghed er fundamentet for vores frie samfund. Noget, vi skal gøre alt for at værne om.

Så selvom det ville være ønskeligt, at politiet havde ressourcerne til det, vil det i den nuværende situation ikke være afgørende, hvem der udfører diverse opgaver, så længe de bliver løst med en høj grad af faglighed og på en måde, som danskerne finder tryghedsskabende.

Og her kan ét gendarmerikorps være en mulighed.

Forrige artikel Erik Boel: Mette Frederiksens udenrigspolitik er Erik Boel: Mette Frederiksens udenrigspolitik er "ingen kommentarer" Næste artikel KPMG: Investeringer i digital infra­struktur er altafgørende for Forsvaret KPMG: Investeringer i digital infra­struktur er altafgørende for Forsvaret
Kritik af statsstøttet tænketank breder sig til Christiansborg

Kritik af statsstøttet tænketank breder sig til Christiansborg

KRITIK: Uroen i geledderne hos Atlantsammenslutningen vokser. Dansk Folkepartis Peter Skaarup vil have udenrigsministeren og forsvarsministeren på banen i sagen om regnskabsrodet i tænketanken, der hvert år modtager mere end en million kroner i offentlig støtte.