Fælles mobilisering for at sikre Danmark støtte fra forsvarsfond

OUTPUT: Universitetsverdenen, Forsvaret og erhvervslivet er ved at etablere et fælles samarbejdsorgan, der skal sikre størst muligt dansk udbytte af EU's forsvarsfond.

Outputtet i kroner og øre fra EU's enorme forskningsfonde til den danske universitetsverden og erhvervsliv er ganske enkelt alt for lille i forhold til inputtet i form af de midler, som Danmark skyder ind i fondene. I to konkrete tilfælde har Danmark bidraget med to procent af midlerne til fondene og nu fået henholdsvis 0,7 procent og 1,1 procent tilbage i form af støttekroner til forskningsprojekter.

Det vil Aalborg Universitet og DTU nu forsøge at lave om på i forbindelse med etableringen af EU's forsvarsfond, der bliver på 11,5 milliarder euro – svarende til mere end 85 milliarder kroner.

Derfor tog de to universiteter i foråret de første spæde skridt til at etablere et tværgående samarbejde på tværs af universitetsverdenen, erhvervslivet og det offentlige med henblik på få mest muligt dansk udbytte ud af fonden. Ved en konference på Christiansborg i oktober blev ideen præsenteret for Folketingets forsvarsudvalg, hvor adskillige medlemmer er meget optaget af emnet.

Login