Massive forsvarsinvesteringer får EU-revisorer til at tænde advarselslamper

RISIKO: Med enorme pengebeløb i ryggen bevæger EU sig nu for alvor ind på forsvarsområdet. Det kan blive risikabelt, vurderer EU's uafhængige revisorer.

I EU-budgettet for 2021-2027 har EU-Kommissionen foreslået at øge finansieringen til forsvarsrelaterede forsknings- og udviklingsprojekter fra 590 millioner euro til 13 milliarder euro. Dette er 22 gange mere end i den aktuelle syvårige periode og kan vise sig at være en risikabel affære. Det er vurderingen fra Den Europæiske Revisionsret, der er en ekstern uafhængig instans, der har til opgave at lave uafhængig revision af EU-regnskaberne.

"Med sine forsvarsrelaterede initiativer bevæger EU sig ind på et område, hvor det tidligere kun har gjort sig begrænsede erfaringer. Som det ser ud i dag, er der en risiko for, at der ikke er opstillet passende mål, og at der ikke er indført egnede systemer til at understøtte den planlagte stigning i EU-udgifterne og det nye ambitionsniveau i EU's globale strategi," skriver revisionsretten i en analyse, der kom i sidste uge.

Indtil for nylig har der på forsvarsområdet kun været begrænsede tiltag på EU-niveau, og der findes ikke en europæisk forsvarsunion. Men som reaktion på et udfordrende nyt globalt miljø har EU iværksat nye initiativer med henblik på at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne. Dette har helt naturligt bragt forsvarsområdet i revisionsrettens søgelys. 

Login