Fregatter klar til områdeluftforsvar i 2022

INDKØB: I 2022 vil Søværnets tre fregatter være udstyret med områdeluftforsvar. Det vil koste 365 mio. kroner at gøre fregatterne klar.

Om bare fire år vil de tre danske fregatter af Iver Huitfeldt-klassen være udrustet med SM 2-missiler og være i stand til at forsvare en flådestyrke eller kystnære landområder mod fjendtlige fly og visse typer af missiler.

Det fremgår af et aktstykke, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har fremsendt til Folketingets finansudvalg. Heri beder ministeren om lov til at bruge i alt 365 millioner kroner i de kommende fire år på at gøre skibene klar til områdeluftforsvar. Det var en del af det forsvarsforlig for 2018 – 2023, som regeringen indgik i januar sammen med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Fregatterne forventes at være klargjort til områdeluftforsvar i 2022. Fra da af vil forsvaret således besidde en fuld operativ områdeluftforsvarskapacitet, der forventes at have en levetid svarende til fregatternes resterende levetid. Fregatterne vurderes at have en levetid på cirka 30 år fra deres levering i 2011 og 2012.

Login