S om ekstrabevilling til Forsvaret: Styrk Arktis-indsats, cyberforsvar og veteraner

DEBAT: I 2020 skal det besluttes, hvordan en ekstrabevilling på halvanden milliarder kroner til Forsvaret skal bruges. Pengene bør blandt andet gå til at præge udviklingen i Arktis og beskytte Danmark mod fjender på nettet, skriver Bjarne Laustsen.

Af Bjarne Laustsen (S)
Forsvarsordfører

Mange håbede – jeg selv inklusive – at vi med Murens fald for 30 år siden gik fredeligere tider i møde. At vi så at sige kunne høste fredsdividenden. På mange måder har vi også kunnet det i Europa. Heldigvis. Men nye og mere uforudsigelige trusler er kommet i stedet. 

Det danske forsvar står derfor over for nye og vigtige opgaver de kommende år.

Særligt én opgave kommer til at stå højt på den forsvarspolitiske dagsorden: indsatsen i Arktis.

Unik position i Arktis
Som én ud af fem arktiske kyststater har vi en unik position til at kunne præge udviklingen i området.

Og som en del af rigsfællesskabet har vi et medansvar for den udvikling og de nye muligheder, som vi skal tage på os.

Arktis skal fortsat være et lavspændingsområde. Men vi må ikke være naive. På grund af sin geopolitiske placering, klimaforandringerne, der åbner op for adgangen til regionen, og en markant øget russisk, amerikansk og kinesisk interesse er der behov for en øget indsats i området.

Det er et område, som vi skal prioritere økonomisk og politisk i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne.

Set fra et militært perspektiv er der brug for, at vi er synligt til stede, så vi kan hævde vores interesser og suverænitet. Det kræver en styrket indsats både til vands og i luften, eksempelvis ved at forstærke vores anti-ubådskapacitet og sikre en bedre luftrumsovervågning.

Derfor foreslog statsministeren før jul, at der bruges 1,5 milliarder kroner fra det nuværende forsvarsforlig og tillægsaftale til en ny og forstærket indsats i området. Også dette skal ske i tæt samarbejde med Grønland, hvor vi tænker over, at de militære kapaciteter også kan anvendes til civile formål.

Styrk cyberforsvaret
En anden vigtig opgave bliver at styrke det danske cyberforsvar. Dagligt er danske myndigheder og virksomheder udsat for cyberangreb og hacking.

Det er ikke mindst en trussel mod vores velfærdssamfund, der hviler på digitale løsninger. Og det samme gør sig gældende på den moderne kampplads, hvor Forsvarets højteknologiske systemer og materiel er udsat for samme trusler.

Cyberangreb er derfor en reel trussel i vores åbne og højt digitaliserede samfund, og truslerne bliver ikke mindre de kommende år. Tværtimod. I fremtiden får vi derfor brug for flere, der vil beskytte Danmark mod fjender på nettet.

Støtte til veteraner handler ikke kun om penge
Mange danske soldater er gennem tiden draget ud i en urolig verden for at passe på os herhjemme. Det skylder vi dem stor tak for.

Men vi skal også passe godt på vores soldater, når de vender hjem igen. Heldigvis vender langt, langt størstedelen styrkede hjem.

Men vi skal ikke acceptere, at nogle veteraner får et dårligt liv. Det er derfor fortsat en vigtig opgave at passe på vores sårede veteraner. Det er ikke let.

Og det handler ikke kun om penge. Det handler i lige så høj grad om anerkendelse og forståelse. Det er en lang og sej kamp. Men vi skal tage den sammen. Det skylder vi vores soldater.

Forsvaret som arbejdsplads
Vi har også en vigtig opgave med det nære beredskab. Det er vores lokale beredskab, der er med til at håndtere større katastrofer. Men de hjælper også ved brand, oversvømmelser, redning, eftersøgninger og søredning.

Et velfungerende beredskab er derfor et vigtigt grundlag for borgernes helt nære sikkerhed og tryghed. Vi er allerede i gang med at styrke beredskabet. Men det er en fælles opgave, som civilsamfund og myndigheder skal løfte sammen.

Endelig er det også vigtigt for mig, at vi i de kommende år har fokus på, at det danske forsvar er en god arbejdsplads. Vi skal også fremover kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Det er helt afgørende for de mange vigtige samfundsmæssige opgaver, som Forsvaret varetager.

Alt i alt venter der mange opgaver forude. Vi er trukket i arbejdstøjet.

Forrige artikel USA's ambassadør: Vi må stå sammen mod Ruslands, Irans og Kinas angreb på vestlige værdier USA's ambassadør: Vi må stå sammen mod Ruslands, Irans og Kinas angreb på vestlige værdier Næste artikel DUF: Danske og arabiske unge er vigtige for diplomatisk maratonindsats DUF: Danske og arabiske unge er vigtige for diplomatisk maratonindsats