Debat

Soldaternes Fagforening: Soldaterne passer på Danmark, hvem passer på dem?

Det er bydende nødvendigt, at politikerne, herunder den nye forsvarsminister, tager Forsvarets udfordringer alvorligt. Forsvaret står overfor en større genopbygning efter årtiers nedskæringer – en genopbygning, der er afhængig af, at Forsvaret kan fastholde og rekruttere medarbejdere, skriver Tom Block.

I mange år har man satset på værnepligtige fremfor at prioritere en 
større styrke af veluddannede og professionelle soldater. Den går ikke længere, nu hvor der er krig i Europa, skriver Tom Block.<br>
I mange år har man satset på værnepligtige fremfor at prioritere en større styrke af veluddannede og professionelle soldater. Den går ikke længere, nu hvor der er krig i Europa, skriver Tom Block.
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Tom Block
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi er i krig i Europa, og truslerne mod den fred og frihed, som vi tager for givet, er tydelige for alle. I ni måneder har vi fulgt med gru, hvad der sker i Ukraine, og alligevel synes den politiske vilje, der oprindeligt var til handling, nu forsvundet.

Når man kigger tilbage på, hvad der er sket i 2022, troede jeg naivt, at Forsvaret selvfølgelig ville blive et vigtigt emne i valgkampen. Hvordan kunne det andet efter det nationale kompromis og det efterfølgende ja til at ophæve vores forsvarsforbehold? Men i takt med valgkampen svandt interessen for forsvars- og sikkerhedspolitik, mens min skuffelse på HKKF’s medlemmer, soldaternes, vegne steg.

Vi har nu fået et nyt folketing med en masse nye ansigter, og inden længe får vi også en ny regering. I HKKF giver det os et spædt håb om, at politikerne, herunder den nye forsvarsminister, nu vil tage Forsvarets udfordringer alvorligt.

Temadebat

I anledning af det overståede folketingsvalg og sammensætningen af det nye folketing spørger Altinget Forsvar, hvad der er vigtigst for forsvarsordførerne og den kommende minister i den nye valgperiode.

Hvad er det vigtigste, de nyvalgte forsvarsordførere skal vide? Hvilke konkrete ting skal ordførerne og en ny forsvarsminister kaster sig over i den nye valgperiode? Og hvad bør de prioritere som det første?

Altinget Forsvar tager debatten. Bland dig ved at sende et indlæg til [email protected].

For Forsvaret står overfor en større genopbygning efter årtiers kraftige nedskæringer på personel og materiel. Det nationale kompromis sikrer cirka 18 milliarder kroner ekstra til denne opbygning frem mod 2033 – en genopbygning, der er afhængig af, at Forsvaret kan fastholde de erfarne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere.

Kritisable arbejdsforhold

Lige nu er der flere end 600 ledige stillinger i Hærkommandoen, og det er primært konstabler og korporaler, som mangler. Ser vi allerførst på de forhold, som soldaterne arbejder under, er jeg ikke overrasket over, at der er så mange ubesatte stillinger. Ikke nok med, at de skal finde sig i skimmelsvamp i teltene og mangel på alt fra ammunition til toiletpapir, når de er udsendt – de skal også finde sig i kaserner, hvor skimmelsvampen lever bedre end soldaterne.

Hvis Forsvaret i de kommende år skal kunne rekruttere og fastholde de unge soldater, bliver vi nødt til at se på både uddannelse og løn

Tom Block, formand, HKKF

For i Hæren er både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø så presset, både på grund af forholdene og de manglende kolleger, at det gør det stort set umuligt at opretholde en sund work-life-balance.

Og så er der lønnen. Da politikerne i valgkampen pludselig blev villige til at gøre op med den danske model i kampen om de sundhedsfaglige stemmer, var vi mange grupper, som følte os overset. Jeg under bestemt de sundhedsfaglige mere i løn, men en sådan favorisering og italesættelse af en særlig gruppe leder ned ad en konfliktfyldt vej.

For når vi taler om løn i forhold til ansvar og kompetencer, kan 22.284,73 kroner i grundløn og et militærtillæg på 1.876,73 kroner og så 12 procent i pension næppe stå mål med de krav, som vores samfund stiller til en professionel soldat, der i yderste konsekvens sætter sit liv på spil.

Læs også

Et veluddannet forsvar

I mange år har man satset på værnepligtige fremfor at prioritere en større styrke af veluddannede og professionelle soldater. Men den går bare ikke længere. Hvis Forsvaret i de kommende år skal kunne rekruttere og fastholde de unge soldater, bliver vi nødt til at se på både uddannelse og løn samt genindførelse af den ret, man før i tiden havde til optjening af civiluddannelse, så man giver soldaterne en mulighed for at komme videre i deres karriere.

Den Erhvervsrettede Konstabeluddannelse (EKU) er begyndelsen på det, som HKKF ser som et veluddannet Forsvar i fremtiden. Men det er ikke nok, når en stor del af udfordringen er, at man bliver ved med at betragte soldater som ufaglærte.

Der er brug for en snak om, hvem der sikrer, at vi overhovedet har et velfærdssamfund. For hvad er vi uden den frihed, som Forsvaret opretholder?

Tom Block, formand, HKKF

Der er derfor brug for, at man stopper med at tale soldater ned, og fra politisk side anerkender den faglighed, der ligger i at være soldat. Og her er uddannelse løsningen. Ikke mindst hvis vi vil tiltrække unge soldater – og endnu vigtigere fastholde dem.

Den unge generation gider nemlig ikke bruge år i et job, hvis arbejdsgiveren ikke kan give dem udviklingsmuligheder indenfor uddannelse og karriere.

Den unge generation vil heller ikke finde sig i en hverdag med gammeldags hierarki med kæft, trit og retning. Og de har ret – for den slags hører til i felten og på missioner, men ordentlig ledelse med en respektfuld tone er det, der skal til for at fastholde folk.

Det kommende forsvarsforlig

Alt det beskrevne er virkelighed i den danske hær. I det kommende forlig er det derfor bydende nødvendigt, at vi ser på løn, ansættelsesformer og uddannelse inklusive uddannelsesoptjening.

For Forsvaret skal følge med tiden. Vi er i konkurrence med erhvervslivet, og derfor foreslår HKKF, at man udover alt det, vi allerede har nævnt, sikrer en erfaren og effektiv reserve fremfor at have fokus på et mobiliseringsforsvar baseret på værnepligtige, som vi ikke kan bruge i det internationale samarbejde. Ellers fortsætter det som nu, og så vil vi fortsat se de unge og de sidste erfarne soldater forlade Forsvaret alt for hurtigt igen – og sikke en skam, når det faktisk ikke er svært at rekruttere dem eller lave tiltag, der fastholder de erfarne soldater.

Jeg kan godt forstå, at det er mere håndterbart for politikerne at diskutere de danske sygehuse og institutioner og plejehjem i en valgkamp – det er trods alt det, som den almindelige dansker møder til hverdag. Men der er brug for en snak om, hvem det egentlig er, der sikrer, at vi overhovedet kan have et velfærdssamfund. For hvad er vi uden den frihed, som Forsvaret opretholder?

Mit spørgsmål til vores kommende regering, forsvarsminister og nye folketing, er derfor:

Vi passer på Danmark – hvem passer på os?

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tom Block

Formand, HKKF, OKS-1, Forsvaret

0:000:00