Dansk Energi: Lad værker fravælge tilslutningspligt til gavn for den grønne omstilling

DEBAT: En løbende udfasning af tilslutnings- og forblivelsespligten er nødvendig for at fremtidssikre fjernvarmesektoren, skriver Thomas Capral Henriksen. Det betyder ikke, at Dansk Energi ønsker at afvikle fjernvarmen, som flere debattører anklager Dansk Energi for.

Af Thomas Capral Henriksen
Chefkonsulent i Dansk Energi

Ved udgangen af året mister de decentrale fjernvarmeselskaber grundbeløbet. Størstedelen har forberedt sig på den situation, men en lille del af forsyningen kan opleve høje priser. For mange af dem kan det afværges ved at etablere en varmepumpe som erstatning for naturgassen.

Det er endnu en grund til, at det haster med at få landet en ny energiaftale, som kan skabe klarhed om fremtidens varmeforsyning. Hvis der skal investeres i varmepumperne, som bakker op om den politisk ønskede elektrificering og grønnere varme, kræver det sikkerhed om rammerne. Det vil sige afgifterne.

Når der er skabt klarhed, har de udfordrede værker som udgangspunkt brug for en periode til at omstille sig og derved opretholde bindingen af forbrugerne i en periode, mens de investerer i ny teknologi – men det bør ikke hindre andre værker i at få mulighed for frivilligt at opgive forbrugerbindingerne hurtigere. Det sikrer, at fjernvarmen fremadrettet kun udbygges, hvor det giver mening økonomisk og miljømæssigt.

Hurtig afklaring til udfordrede værker
Den medicin, politikerne skal ordinere til de udfordrede værker, består af hurtigst muligt at lempe elvarmeafgiften med 25 øre/kWh permanent samt at opretholde de nuværende bindinger, indtil sænkelsen af afgiften har været fuldt indfaset et stykke tid.

Det betyder, at fjernværkerne får lov at opretholde den velkendte tilslutningspligt og forblivelsespligt i fire år fra nytår.

Det giver dem mulighed for at omstille til varmepumper i en velplanlagt proces inden for de velkendte regulatoriske rammer. Hvis nogle værker oplever meget høje priser i den mellemliggende periode, bør hjælpen til disse grundbeløbsværker bestå af støtte, der bygger bro til fremtiden, som også foreslået i energiudspillet.

Det grønne og økonomiske rationale
Politikerne bør supplere en løbende udfasning af bindingerne med en ’frivilligordning’, hvor de værker, der ikke har et problem ved grundbeløbets bortfald, får ret til at fjerne forbrugerbindingerne med det samme, hvis de ønsker det.

En række selskaber ønsker kun at udbygge og levere fjernvarme i områder, hvor kunderne oplever, de får et attraktivt produkt. Det må derfor være selskabernes ret at kunne frasige sig forbrugerbindingerne, hvis de vil. De skal kunne ansøge kommunerne om at blive fritstillet fra forbrugerbindingerne.

I øjeblikket kan kommunerne i praksis forhindre fjernvarmeselskaberne i at give kunderne frit valg. Det er ikke hensigtsmæssigt – hverken økonomisk eller miljømæssigt. En ’frivilligordning’ vil skabe en sund konkurrence mellem opvarmningsformer i disse områder båret på vej af det enkelte fjernvarmeselskab.

Hvis en varmepumpe på et fjernvarmeværk er økonomisk mere fordelagtig end en individuel varmepumpe, skyldes det, at stordriftsfordelene opvejer tabet i fjernvarmenettet. Det kan eksempelvis være, at værket udnytter overskudsvarmen med en langt højere virkningsgrad end den individuelle varmepumpe.

Omvendt kan der være systemer, hvor tabet i fjernvarmenettet er så stort, at individuelle varmepumper kræver mindre el til at producere den samme mængde varme til forbrugerne. Den økonomisk bedste løsning er altså typisk også den mest energieffektive og miljøvenlige.

Fjernvarmen under forandring
Udover elnetselskaber repræsenterer Dansk Energi selskaber, der står for knap 50 procent af leverancerne af fjernvarme i Danmark. Vi har intet ønske om at afvikle fjernvarmen, som nogle ellers anklager os for i denne række debatindlæg på Altinget.

Men enhver branche bør stille sig selv spørgsmålet, om man får de gladeste kunder, hvis de frivilligt køber ens produkt, eller hvis kommunen tvinger dem til at købe ens produkt? Og om tiden – også for fjernvarmen – nu er moden til at indgå i konkurrence med andre opvarmningsformer?

Forrige artikel Dansk Fjernvarme: Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo Dansk Fjernvarme: Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo Næste artikel DI: Fjernvarmen har godt af konkurrence DI: Fjernvarmen har godt af konkurrence
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.