Debat

Debat: Borgerne kan og vil sortere affaldet

DEBAT: Vejle Kommune har gode erfaringer med genanvendelse af bioaffald, hvor det står klart, at borgerne både kan og vil være med til at sortere affaldet, skriver Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder for AffaldGenbrug i Vejle Kommune. 

I flere og flere kommuner skal borgerne sortere bioaffaldet fra.
I flere og flere kommuner skal borgerne sortere bioaffaldet fra.Foto: /ritzau/Mads Nissen
Kristian Tolbøll
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Yvonne Thagaard Andersen
Afdelingsleder for AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Giver det mening at lade alle husstande sortere bioaffald, og kan det overhovedet lade sig gøre?

Ja, det synes vi her i Vejle, hvor vi har næsten 28 års erfaring med indsamling af bioaffald fra kommunens borgere.

En succeshistorie
Det startede i 1989, hvor Vejles visionære tekniske direktør fik ideen til opførelsen af et anlæg til separering af poserne til organisk og restaffald. Borgerne kildesorterede husholdningsaffaldet med bio-affaldet i grønne poser og restaffaldet til forbrænding i sorte poser.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Efterfølgende blev poserne sorteret på kommunens optiske sorteringsanlæg. Det organiske affald blev homogeniseret og komposteret på kommunens eget affaldsanlæg. Det optiske sorteringsanlæg var i drift frem til april 2016, hvor kommunen i forbindelse med ressourcestrategien startede nye indsamlingsordninger op. Indførelsen af den nye affaldsordning starter med en række beslutninger taget af byrådet fra medio 2014.

Der besluttes blandt andet, at husstande fortsat skulle kildesortere dagrenovationen i en organisk (våd) fraktion og en rest (tør) fraktion samt at der indføres en obligatorisk affaldsbeholder til de genanvendelige fraktioner papir og metal/plast. Ultimo 2014 kom der endvidere en politisk beslutning om anvendelse af biogas som drivmiddel.

Ved udbud af de fremtidige indsamlingsordninger for dagrenovation blev der sat krav til, at renovationskøretøjerne til brug i ordningerne skulle anvende biogas som drivmiddel. 

Yvonne Thagaard Andersen , Afdelingsleder for AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Ved udbud af de fremtidige indsamlingsordninger for dagrenovation blev der sat krav til, at renovationskøretøjerne til brug i ordningerne skulle anvende biogas som drivmiddel. Vejle Kommune har oplevet stigende mængder af kildesorteret organisk affald, efter den nye affaldsordning blev indført i 2016.

Målsætninger er nået
Mængderne af organisk affald er gået fra i 2015 at have indsamlet 2.800 ton til nu 9.061 ton, hvilket svarer til 81 kg/indbygger eller 165 kg/husstand. Der har i forbindelse med opstart kørt en massiv informationskampagne ud mod borgerne omkring vigtigheden i udsorteringen og hvorfor det giver mening. Hele tankegangen med at vi ”kører på vores affald” giver en god forståelse på udnyttelsen af det organiske affald. Vi har i dag 18 renovationsbiler kørende, der anvender gas som drivmiddel.

Med hensyn til, Ressource-strategiens målsætning er 50 procent genanvendelse af de 7 fokus-fraktioner i 2022, kan det nævnes, at vi i Vejle har nået målet og nu ligger på 60 procent. Vi havde et udgangspunkt i 2015 på 41 procent. Klart har de stigende mængder af organisk affald været medvirkende til det gode resultat. Vi mærker, at borgerne kan og vil udsortere det organiske affald.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00