Axcelfuture: Fornuftigt at fjerne tilslutnings- og forblivelsespligten

DEBAT: Fjernvarmesystemet er det tætteste, vi kommer på planøkonomi i Danmark. Og i mange tilfælde tilbydes forbrugerne ikke konkurrencedygtige priser. Det kan en fjernelse af tilslutnings- og forblivelsespligten lave om på, skriver Joachim Sperling.

Af Joachim Sperling
Direktør, Axcelfuture

Er det godt eller skidt, at regeringen lægger op til, at varmeforbrugerne fremover frit skal kunne fravælge fjernvarme?

Spørgsmålet ville nærmest være absurd, hvad angår stort set alle andre forbrugsgoder, for vi vælger frit, om vi drikker kaffe eller te, tager bus, bil eller tog.

Faktisk er fjernvarmesystemet det tætteste, vi kommer på planøkonomi i Danmark. Systemet skal ”hvile i sig selv”, og forbrugerne har fået produktet stukket ned i halsen, hvad enten de vil have det eller ej.

Opvarmning af huse står for ti procent af vores samlede energiforbrug, og det er så høj en andel, at vi må overveje, om vi alligevel skal acceptere planøkonomi under den ene eller anden form. Navnlig fordi vores fjernvarmesystem på alle leder og kanter har bidraget til at gøre Danmark til et af verdens mest fremsynede lande, når det gælder varmeforsyning. Næsten to tredjedele af de danske husstande er opvarmet med fjernvarme, og det er klart, at den store tilslutning giver stordriftsfordele og mulighed for højere energieffektivitet.

Enestående mulighed
Nu står vi med en enestående mulighed for at elektrificere store dele af varmeforsyningen ved at få vindmøller tilsluttet store varmepumper, så el kan omdannes til varme. Det vil være et stort skridt frem og kan lede til, at vi langsomt kan påbegynde afviklingen af de store kraftvarmeværker, som i dag kører med dårlig driftsøkonomi, fordi vindmøllerne har adskilt produktionen af el og varme.

Opbygningen af fjernvarmesystemet har været en kæmpe succes. Alligevel må man hælde til, at forslaget om at fjerne tilslutnings- og forblivelsespligt for fjernvarme er fornuftigt.

Det er sandsynligt, at de fleste fjernvarmeselskaber er tilstrækkeligt konsolideret til at kunne klare et kundefrafald, og samtidig knytter der sig den betingelse til forslaget, at kommunerne kan forlange, at forbrugerne vælger en opvarmningsform, der er klimavenlig og spiller godt sammen med det eksisterende energisystem.

Bagsiden af medaljen, når vi taler tilslutningspligt, er desværre, at en række fjernvarmeværker ikke er tilstrækkeligt rentable og heller ikke kan blive det. Derfor leverer de alt for dyre løsninger til kunderne, og så er det måske bedre, de lukker ned, når de bliver konkurrenceudsat, selvom det vil medføre et tab.

I mange boliger er tilslutningspligten til fjernvarme en dyr omgang sammenlignet med eksempelvis en decentral varmepumpe – og det gælder navnlig nu, hvor el til opvarmning bliver billigere.

Konkurrencedygtige priser
Forslaget vil også medføre, at der de steder, hvor ledningsnettet hænger sammen, kan bydes ind fra flere forskellige fjernvarmeleverandører, og dermed er forbrugerne ikke bundet til en ineffektiv leverandør. Det gør det afgørende, at ledningsnettet navnlig i de tætbefolkede områder kommer til at hænge endnu bedre sammen, så effektive værker kan koble sig på og tilbyde forbrugerne konkurrencedygtige priser.

Man kan så spørge sig selv, hvordan vi får tilstrækkeligt med grønne investeringer i et regime uden tilslutningspligt. Her må regeringen sikre den rette incitamentsstruktur, så det i endnu højere grad vil kunne svare sig at investere i de store varmepumper fremover.

Forrige artikel Dansk Energi: Debatten om fremtidens fjernvarme skal baseres på fakta Dansk Energi: Debatten om fremtidens fjernvarme skal baseres på fakta Næste artikel Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres