DI: Det er tid at indføre frit valg af varmeforsyning

DEBAT: Fjernvarmesektoren er nu så stor og stærk, at den må kunne stå på egne ben, så forbrugerne frit kan vælge varmeforsyning, mener branchedirektør Troels Ranis og afviser, at frit valg er et fravalg af effektiv grøn energi.

Af Troels Ranis
Branchedirektør for DI Energi

Alle har ret til at modtage varme til en konkurrencedygtig pris. Derfor mener vi i DI, at tiden er inde til at indføre frit valg af varmeforsyning. Det må være op til den enkelte forbruger at beslutte, om huset skal tilsluttes fjernvarmenettet eller en individuel varmepumpe.

Den frie konkurrence vil skabe konkurrence til fjernvarmeforsyningerne, som vil blive tvunget til at finde de nødvendige effektiviseringer. Og forbrugerne vil kunne vælge en anden varmeforsyning i de tilfælde, hvor fjernvarmen ikke er konkurrencedygtig.

Markedsbaseret tilgang
Fjernvarmen har siden 1970'erne vokset sig stor og stærk blandt andet via den støtte, der har ligget i tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil sige, at forbrugeren har pligt til at få sin varme fra fjernvarmeforsyningen, hvis der er lagt fjernvarmerør ned i vejen.

Men det betyder også, at fjernvarmesektoren nu må være konkurrencedygtig, og at tiden er inde til at tage skridt mod en mere markedsbaseret tilgang. Fjernvarmesektoren bør nu være robust nok til, at den kan stå på egne ben.

I DI anerkender vi, at der bør være en indfasningsperiode, hvis man ophæver forblivelsespligten. Det skal give fjernvarmeselskaberne mulighed for at tilpasse sig den nye situation.

Tilslutningspligten bør dog kunne ophæves umiddelbart, da ny fjernvarme alligevel kun bør indføres, hvis det er den bedste og billigste løsning.

Derfor er der ikke behov for en pligt til at tilslutte sig, da rationelle forbrugere så vil tilslutte sig af egen drift. Dette sker allerede mange steder i dag.

Ikke et fravalg af grøn energi
Det er i DI's øjne forkert, hvis man påstår, at frit valg af varmeforsyning er et fravalg af effektiv grøn energi. Det vil være det samme som at sige, at det kun er fjernvarmen, der kan levere dette.

Vi mener ikke, at det er i modstrid med den grønne omstilling, hvis man ophæver tilslutnings- og forblivelsespligten. En individuel varmepumpe eller et solvarmeanlæg er lige så grøn som en kollektiv ditto.

Hvis de kollektive løsninger bliver mere effektive, vil de være billigere og dermed konkurrencedygtige. Det betyder, at den rationelle forbruger vil vælge fjernvarmen.

Nødvendige effektiviseringer
Vi skal selvfølgelig tage det forbehold, at den individuelle løsning de facto kan være pålagt via bygningsreglementet for at få status som lav-energihus.

Det kan så diskuteres, om det giver mening at påtvinge eksempelvis solvarmeanlæg via bygningsreglementet, hvis en kollektiv løsning er mere effektiv. Det er også grunden til, at DI arbejder for at adskille bygningsreglementets regler fra reglerne om valg af forsyningsform.

Endelig er det værd at overveje, om fjernvarme er det bedste valg alle steder. Energitilsynets fjernvarmestatistikker viser, at priserne for fjernvarme gennemsnitligt er lavere i byerne, og hvor der er en vis størrelse af varmeforsyning bag, end det er tilfældet for barmarksværker.

Overordnet mener DI, at fjernvarmen i stort omfang nok skal kunne klare sig uden tilslutnings- og forblivelsespligten, for fjernvarmen er mange steder både effektiv og konkurrencedygtig – især, hvis man gennemfører de nødvendige effektiviseringer.

Forrige artikel Konservative: Energibesparelser kommer af sig selv – også uden tilskud Konservative: Energibesparelser kommer af sig selv – også uden tilskud Næste artikel KL: Indimellem må fællesskabet stå over den enkelte KL: Indimellem må fællesskabet stå over den enkelte
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.