DI: Vi skal markedsføre os selv aggressivt

DEBAT: Nok er danske firmaer gået forrest. Men der er ingen garanti for evig succes. Derfor er det nu, at vores gode image skal plejes, skriver branchedirektør Troels Ranis. 

Af Troels Ranis
Branchedirektør for DI Energi

Vi er i en spændende tid. Prisen på vedvarende energi falder, og i mange tilfælde kan den nu konkurrere med energi fra fossile brændsler. Den grønne omstilling er derfor ikke længere alene drevet af politiske beslutninger. Investeringerne i vedvarende energi sker, fordi det bedst kan betale sig.

Uanset om vi læser økonomiske prognoser, kigger i kaffegrums eller på stjernerne, er prognosen den samme: Efterspørgslen efter grønne løsninger vil stige voldsomt i de kommende år. 

Investorerne i USA, EU og Kina har heldigvis et godt øje til vindmøller, fjernvarmeteknologi og energieffektive løsninger, der er produceret i Danmark. Vi har altså en god udgangsposition for at øge eksporten. Men vi har manglet en samlet strategi for, hvordan vi udnytter potentialet fuldt ud. Med regeringens eksportstrategi, der blev offentliggjort i sidste uge, har vi nu fået den ramme, som vi har efterlyst.

Andre lande vil med på bølgen
Energibranchen er vokset fra at udgøre seks procent af den danske vareeksport i 2000 til 11 procent i 2015. Dermed er Danmark det land i Europa og formentlig i hele verden, som er mest specialiseret i at eksportere energiløsninger.

Regeringen har et mål om, at vi skal fordoble eksporten frem mod 2030. Det kræver en fokuseret indsats. 

Konkurrencen bliver stadig hårdere. Flere selskaber i flere lande har fået øjnene op for de store markedsmuligheder i energi. Nok er danske firmaer gået forrest. Men der er ingen garanti for evig succes. Vi kan ikke tage for givet, at dansk eksport kan fortsætte sin stærke vækst – trods de lovende markedsudsigter.

Danmark er energiens Mekka
Eksportstrategien opfylder tre vigtige funktioner. Den hjælper virksomhederne i energibranchen til at orientere sig blandt de forskellige tilbud og instrumenter, der findes. Den justerer instrumenterne, så de gavner energibranchen ud fra de unikke muligheder, som findes her. Og den lægger grunden for at udvikle initiativer, hvor Danmark har særlige muligheder.

Danmark anerkendes i udlandet som foregangsland i den grønne omstilling af energisektoren. Det positive image skal plejes og forvaltes kommercielt. Vores goodwill skal omsættes til ordrer, investeringer og partnerskaber.

Derfor skal vores brand markedsføres aggressivt og nå længst muligt ud. Folk skal vide, at Danmark er energiens Mekka, og at vi rummer et levende, kompetent og internationalt orienteret energimiljø, som har meget at tilbyde verden.

Eksportstrategien sætter det arbejde i centrum med en fortsat udvikling af State of Green som Danmarks grønne brandingorganisation. Og nu kommer der flere lokale manifestationer i form af danske Green Hubs, som vi kender den fra Danish Cleantech Hub i New York.

Forventninger til energidiplomatiet
Med eksportstrategien styrkes Danmarks energipolitiske og kommercielle samarbejde over for EU, som tilsammen tegner sig for to tredjedele af energibranchens eksport.

Der etableres et energipartnerskab med vores tre vigtigste eksportmarkeder Tyskland, Storbritannien og USA. Her vil Energistyrelsen styrke samarbejdet med lokale energimyndigheder og dele viden om den danske energimodel. Målet er at medvirke til at bistå med energiomstillingen i disse lande og sideløbende at styrke virksomhedernes kontaktmuligheder.

Tilsvarende samarbejdsprogrammer og vækstrådgiverordninger sættes i værk i en række udviklings- og vækstlande med stort eksportpotentiale for Danmark. Den fælles energidiplomatiske indsats, hvor danske diplomater, energimyndigheder og virksomheder samarbejder om energipolitiske og kommercielle mål, forventer vi os meget af.

Tilstrækkelig? Nej!
Er strategien så tilstrækkelig? Nej, selvfølgelig er den ikke det. Den skal udvikles videre med aktiviteter til glæde for branchen og til gavn for eksporten.

Strategien er et værktøj til det, og vi vil være i skarp dialog med de myndigheder og partnere, som arbejder mod samme mål – at sikre, at Danmark også i fremtiden er verdensmester i eksport af moderne energiløsninger.

Forrige artikel Miljøteknologer: Mere erhvervsfremme for pengene Miljøteknologer: Mere erhvervsfremme for pengene Næste artikel Teknologivirksomhed: Tre skridt til eksportsucces Teknologivirksomhed: Tre skridt til eksportsucces
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.