Debat

European Energy: Udpeg en minister for grøn omstilling, der kan gøre op med Slotsholmens siloskel

Store grønne energiprojekter må vente årevis på grund af godkendelser fra et hav af myndigheder. Det hele burde samles i ét ministerium, skriver Mathias Aarup Berg.

Det er centralt, at en minister for grøn omstilling får kompetence til at handle på tværs af de historiske siloskel, som hersker mellem Slotsholmens forskellige ressortområder, skriver Mathias Aarup Berg.
Det er centralt, at en minister for grøn omstilling får kompetence til at handle på tværs af de historiske siloskel, som hersker mellem Slotsholmens forskellige ressortområder, skriver Mathias Aarup Berg.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Mathias Aarup Berg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis der var én historie, som fyldte meget i løbet af den forrige regeringsperiode, så var det, at den grønne omstilling gik trægt i Danmark. Det er ellers på trods af et klimavalg i 2019, som var startskuddet til mange grønne aftaler.

I stedet stagnerede produktionen af landvindmøllestrøm, udbygningstakten blandt solcelleparker blev revideret nedad, og Natura 2000-beskyttelsesområder vandt hævd i vindmøllesager.

Så selvom der var enighed om, at Danmark skulle i en grønnere retning, har det alligevel ikke efterladt indtrykket af, at den grønne omstilling virkelig banker afsted i højeste omdrejninger.

Temadebat: Ønsker til ny klima-, energi- og forsyningsministers første 100 dage

Regeringsforhandlingerne er i fuld gang. Men uanset hvilken bogstavssammensætning den nye regering vil bestå af, så vil nogle af de mest presserende emner være at finde i energi-, forsynings- og klimapolitikken.

Den nye minister på områderne får travlt, men hvor skal der prioriteres i de første 100 dage? Det spørger Altinget om i denne temadebat.

Debatpanelet kan findes her.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til debatredaktør Caroline Boas

 

Vi har høje elpriser, forsyningsusikkerhed i lyset af Ukrainekrisen og et historisk voksende behov for ny elektricitet. Derfor taler alt for, at den grønne omstilling – især i form af ny grøn energikapacitet - skal i gang så hurtigt som muligt.

Det må det være det vigtigste fokus, som den kommende regering skal sikre.

Minister for grøn omstilling

Min opfordring er derfor, at den kommende statsminister udpeger en ny minister med ansvaret for at få implementeret den grønne omstilling. De første 100 dage skal bruges på at lægge rammerne og definere en køreplan for, hvordan omdrejningerne senest om fire år kører på de højeste nagler.

I den forbindelse er det helt centralt, at en minister for grøn omstilling får kompetence til at handle på tværs af de historiske siloskel, som hersker mellem Slotsholmens forskellige ressortområder.

En 'one-stop-shop' for ansøgere af nye grønne projekter i ministeriet for grøn omstilling kunne gøre en forskel.

Mathias Aarup Berg, chef for regulatoriske anliggender, European Energy

Det skyldes, at den reelle grønne omstilling sikres i et samspil på tværs og ikke i opdelte ministerier, som kæmper for egne sagsområder.

Til eksempel er vi i gang med at etablere Danmarks første - som bliver verdens største - e-metanol Power-to-X-anlæg i Aabenraa kommune.

Antallet af tilladelser til sådan et anlæg er omfattende og skal hentes i et væld af styrelser, ministerier og andre offentlige myndigheder.

Her kunne en one-stop-shop for ansøgere af nye grønne projekter i ministeriet for grøn omstilling gøre en forskel.

Og opgaverne til køreplanen for grøn omstilling af samfundet er ikke til at overse, og her følger et par væsentlige nedslagspunkter.

På kommunalt niveau er ministeren nødt til at understøtte det vigtige arbejde, som landets kommuner driver fremad med at skaffe lokalplaner som grundlag under de grønne projekter.

Og kommunerne kunne også understøtte, at der i højere grad blev opstillet vedvarende energi på lavbundsjorder for at udtage disse af landbrugsproduktionen.

Men mange steder skærer kommuner i sagsbehandlingen for at få budgettet til at gå op. Hvis der for alvor skal fart over feltet, bør kommunerne få mulighed for at ansætte flere hænder til at godkende de mange grønne energiprojekter.

Det kan kun gå for langsomt

På landsplan er der i den grad brug for, at man politisk får gjort noget ved det aldrende og underfinansierede kollektive elforsyningsnet. Det danske elnet er i så ringe en form, at over 50 procent af udgifterne til elnettet frem mod 2030 går til at modernisere det.

Det er problematisk, når alle er enige om, at elektrificering af samfundet er fremtiden. Vi oplever selv store grønne energiprojekter, som må vente fem til seks år, før de kan blive nettilsluttet og levere den billige grønne strøm, som forbrugerne efterspørger.

Vi har tidligere foreslået, at Energinet og netselskaberne skal have hurtigere lov til at anlægge nye netforbindelser, ligesom klage- og høringsperioder burde begrænses til én per projekt.

En ny minister for grøn omstilling skal sikre, at hver dag tæller i vores fælles kamp.

Mathias Aarup Berg, chef for regulatoriske anliggender, European Energy

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal den nye minister sørge for, at der også på europæisk plan kommer gang i den grønne omstilling, især på Power-to-X.

Selvom vi i Danmark har været først i verden med forskning og viden på området, så er USA og Kina i dag i gang med at overhale EU.

Vi har i flere år ventet på nye EU-regler for grøn brint, så vi ved, hvilke krav vi skal levere på for at sælge vores brint baseret på solcelle- og vindmøllestrøm.

Og når de regler forhåbentlig endelig snart foreligger, så skal vi sørge for, at markedet for grøn brint tager form herhjemme, så vi kan komme i gang med at omstille de sektorer, som ikke bare umiddelbart kan sejle, flyve eller køre på grøn strøm.

100 dage kan synes mange, men vi ved, at dagene for at sikre den grønne omstilling og dermed bekæmpe klimaforandringerne er talte. En ny minister for grøn omstilling skal sikre, at hver dag tæller i vores fælles kamp.

European Energy er klar til at levere den grønne strøm, der skal til. Og vi ser frem til at gøre dette i samspil med en ny minister, som sikrer, at de mange aftaler om den grønne omstilling kommer i gang og derfra helt i mål.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mathias Aarup Berg

Chef for regulatoriske anliggender, European Energy
european affairs (Sciences Po 2011)

0:000:00