Lilleholt: Grøn eksport handler om job og velfærd

DEBAT: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvor skal indtægterne komme fra? Hvem skal levere arbejdspladserne? Eksportstrategien giver nogle af svarerne, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Af Lars Christian Lilleholt (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister

Energisektoren har stor betydning for Danmarks eksport, vækst, velstand og arbejdspladser. Vi har sagt det igen og igen siden årtusindskiftet – uanset om regeringen har været rød eller blå: Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling. 

Vi har stærke virksomheder inden for produktion af vedvarende energi og energirenoveringer. Tænk blot på verdenskendte danske virksomheder som Danfoss, Grundfos, Velux, Vestas og Rockwool, og vi fornemmer en enestående dansk førerposition inden for energiteknologi.

Da jeg i udgangen af mit første år som klimaminister stod i plenarsalen ved klimakonferencen i Paris, mærkede jeg en brusende glæde vælde op i mig. Optimisme og begejstring lyste ud af ledere fra knap 200 lande. Parisaftalen var en realitet, og hele verden skulle i gang med den samme grønne omstilling, som er hverdag her i Danmark og den vestlige verden. Vurderingen dengang var, at vi står over for globale investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringer for 13.500 milliarder US dollars frem mod 2030.

Tæt dialog med erhvervslivet
Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og grønne løsninger. Men det er ikke en naturgiven position, vi har patent på. Andre lande har fået øjnene op for et lukrativt marked, og vores grønne virksomheder udsættes for benhård konkurrence.

Siden Parisaftalen har regeringen derfor været i tæt dialog med dansk erhvervsliv om at udarbejde en strategi, som kan fastholde og om muligt udbygge den danske førerposition. Strategien blev præsenteret af fire ministre 22. marts. Vores vision er, at eksporten af energiteknologi skal fordobles fra cirka 70 milliarder kroner i 2015 til mindst 140 milliarder kroner i 2030.

Eksportstrategiens indsatser
Med denne eksportstrategi sætter vi for første gang en samlet ramme for Danmarks eksportindsatser på energiområdet og giver et overblik over alle de gode eksisterende initiativer under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet. 

Strategien igangsætter også en række nye tiltag, så danske energivirksomheder kan få endnu bedre fodfæste ude i verden.

  • Initiativ i Bruxelles: DK–EU Energy Alliance 
  • Ekstra medarbejder til arbejdet med Energiunionen på EU-repræsentationen i Bruxelles
  • Eksportordning for Tyskland, Storbritannien og USA 
  • Bilateralt myndighedssamarbejde med Etiopien med Danida 
  • Vækstrådgiver på energiområdet i Indien med Danida 
  • Rådgivningsydelse fra Energistyrelsen via Eksportrådet 
  • Projektudviklingsfacilitet målrettet offentlig infrastruktur under Danida Business Finance 
  • Forlængelse af støtten til State of Green 
  • Forlængelse af bilaterale energi- og klimasamarbejder med Kina, Mexico, Sydafrika og Vietnam med Danida 
  • Styrkelse af EUDP-forskningsprogrammet som led i Danmarks deltagelse i ”Mission Innovation”

Det er alle enten nye initiativer, der vil blive igangsat, eller eksisterende aktiviteter, der vil blive videreført og fokuseret. Med eksportstrategien i hånden går dansk erhvervsliv og hele Danmark en mere lukrativ fremtid i møde.

Forrige artikel DI: Udbudsloven skal bruges bedre DI: Udbudsloven skal bruges bedre Næste artikel Teknologivirksomhed: Vi mangler lovgivning for digital forsyning Teknologivirksomhed: Vi mangler lovgivning for digital forsyning
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.