Teknologivirksomhed: Tre skridt til eksportsucces

DEBAT: Vi kan holde både udvikling og produktion under dansk tag, men det kræver en høj grad af automatisering, mener direktøren for virksomheden Kamstrup, der leverer intelligente måleløsninger til energi- og vandforbrug. 

Af Jesper Daugaard 
Marketingdirektør i virksomheden Kamstrup

Lad os indlede med at sige, at det er rigtig godt, at vi får en samlende strategi for eksporten af grønne løsninger og rose vores forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt, for at indbyde parterne til dialog. Godt udgangspunkt.

Så mangler vi blot tre væsentlige skridt for at sikre, at vi når de 70 milliarder kroner i øget eksport af energiteknologi – eller væsentligt mere.

Først må vi dog forlade den danske bonderoseidyl og erkende, at flere lande og virksomheder er begyndt at se dobbelt grønt. At passe på vores energiressourcer rimer i dag lige så godt på farven på dollarsedlen, som det matcher en miljøbevidst tilgang.

Et globalt nichemarked begynder at vise tendenser til at eksplodere, og grønne løsninger bliver afgørende for, at lande og byer kan tiltrække skatteydere, virksomheder og skabe vedvarende vækst. Som altid tiltrækker duften af fremtidige vækstmuligheder investeringskapital og dermed mange nye spillere på markedet uden for Danmark.

Det betyder også, at spillereglerne kommer til at ændre sig over de næste ti år, hvor det fokus, vi sætter i dag, bliver afgørende for, om vi placerer os i eliten eller midt i anden division. Vil vi skabe en femdobling af eksporten eller et fald på syv milliarder? Det er dét, vi bør forholde os til nu.

Første skridt: Brug vores brand 
Det første skridt – eller den første udfordring – handler om at komme til at sidde med ved bordet. Vores erfaringer er, at Udenrigsministeriet kan accelerere små og mellemstore virksomheders indtrængning på nye markeder.

Støjniveauet er højt, når det handler om at komme frem med sit budskab i dag, men der er stor respekt omkring vores våbenskjold og Danmark som en førende nation på dette område.

Det danske cleantech-brand skal vi værne om, hvis fremtidige vækstkometer skal komme hurtigt til nye markeder.

Andet skridt: Forsynings-blær
Danske løsninger er ofte dyrere, end hvad der ellers tilbydes på verdensmarkedet. Set over tid er vi dog i stand til at levere mere værdi for pengene end de fleste andre. Flere begynder at bruge regnearket til Total Cost of Ownership-beregninger, som kan underbygge rationelle beslutninger. De fleste af disse formler indeholder dog et afgørende subjektivt kriterium: fremtidsperspektivet!

Her ligger der en ekstremt stor værdi i at kunne henvise til resultater fra kørende løsninger i en dansk forsyningssektor, som på grund af dens performance bliver betragtet som verdens bedste. Det kan være afgørende for, hvorvidt der ganges med syv eller tyve procent, når udenlandske kunder skal estimere værdien af en løsning.

En flakkende politik på forsyningsområdet, en kortsigtet afgiftspolitik eller en manglende mulighed for at lave de rigtige langsigtede investeringer kan være ødelæggende for vores forsyning og betyde, at vi taber førerpositionen som dem, andre lader sig inspirere af. Derfor er det så afgørende, at hele Folketinget forstår det samlede regnestykke af vores grønne omstilling og ikke kun fokuserer på varmeprisen.

Det er jo ikke helt tosset, hvis dansk cleantech-industri kan levere skattegrundlaget til vores skoler i stedet for, at der skal spekuleres i forrentning af indskudskapital!

Tredje skridt: Vær automatisk og agil 
Vi kommer ikke uden om det: Mellemstore byer i udlandet er på størrelse med vores hovedstad, og der bliver ikke givet ved dørene, når vindmøller eller smart metering-projekter kommer i udbud.

Som industri er det vores opgave at sikre, at vi er konkurrencedygtige. Vi kan vælge at gå efter low cost-modeller med produktion uden for Danmark, eller vi kan prøve at gå forrest ved at lade udvikling og produktion være under samme tag og bruge en høj grad af automatisering.

Det sidste kræver blot, at vi har adgang til kvalificerede medarbejdere og muligheden for at minimere tiden fra idé til afprøvet teknologi. At vi har en baghave, som – til trods for at den er mindre end tyskernes, kinesernes og franskmændenes – er mere agil, bedre ledet og mere fremsynet.

Det har vi gode eksempler på, at vi har i dag, men når udlandet øger hastigheden, skal vi sætte foden på speederen – ikke bremsen.

Forrige artikel DI: Vi skal markedsføre os selv aggressivt DI: Vi skal markedsføre os selv aggressivt Næste artikel Ny debat: Hvordan bliver Danmark eksportsupermagt af grøn teknologi? Ny debat: Hvordan bliver Danmark eksportsupermagt af grøn teknologi?
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.