Venstre om stop for forbrugerbindinger: Kritikken fra fjernvarmen er uberettiget

DEBAT: Energiaftalen sikrer forbrugerne større valgfrihed over deres varmevalg, og at fjernvarmen kun udbygges i områder, hvor det er økonomisk attraktivt og har opbakning fra forbrugerne. Men det halter med opbakningen fra fjernvarmebranchen, skriver Thomas Danielsen (V). 

Af Thomas Danielsen (V)
Energi- og klimaordfører

Med energiaftalen fra i sommer satte alle Folketingets partier et mål om at modernisere varmesektoren. Med målet ønsker vi at give både fjernvarmeselskaber og danskerne mere frihed til selv at kunne vælge den grønne opvarmningsform, der passer til netop dem. Der er nemlig ikke kun én vej til at give danskerne grøn og billig varme.

Det er derfor, vi netop har givet mere end 380 værker frihed til selv at beslutte, hvordan de i fremtiden vil udskifte deres produktion på naturgas med vedvarende energi, for eksempel ved at investere i en varmepumpe. Og det er derfor, at de samme værker har fået frihed til selv at beslutte, om de fortsat vil samproducere el og varme – eller blot nøjes med fjernvarmeproduktion. Den frihed og selvbestemmelse har branchen efterspurgt, og regeringspartierne har sammen med resten af Folketinget leveret.

Men med energiaftalen tog vi også de første spæde skridt til at give forbrugerne bedre mulighed for at bestemme over deres varmevalg. Med aftalen besluttede vi at indføre et stop for nye forbrugerbindinger til fjernvarme i områder, hvor der i dag ikke er tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme.

Dermed sikrer vi, at vi fremadrettet kun udbygger med fjernvarme i områder, hvor det er økonomisk attraktivt og dermed har opbakning fra de husstande, det drejer sig om. Det er uholdbart, at forbrugerne bindes til fjernvarmeselskaber med ikke konkurrencedygtige priser.

Opbakning fra fjernvarmen
Men når det drejer sig om øget valgfrihed og selvbestemmelse til forbrugerne, halter det med opbakningen fra dele af fjernvarmebranchen. Flere steder fremføres det, at et kommende lovforslag om at ophæve muligheden for nye forbrugerbindinger, der er en direkte udmøntning af energiaftalen, vil stoppe den grønne omstilling af vores fjernvarmesektor.

Jeg vil blot minde kritikerne om, at omkring halvdelen af den samlede fjernvarme i Danmark er udbygget i områder, hvor forbrugerne ikke er tvunget til at vælge fjernvarme som opvarmningsform. Udbygningen er her sket, fordi det lokale fjernvarmeselskab kan levere et attraktivt produkt til en attraktiv pris, så forbrugerne frivilligt vælger fjernvarme til. Sådan skal det være.

Derfor synes jeg ikke, at kritikken er berettiget, og jeg synes, den bærer præg af, at kritikerne ikke har et tilstrækkeligt fokus på, hvad der er godt for forbrugerne rundt i landet.

Oplyst grundlag
Jeg vil også minde om, at det lovforslag, vi snart skal diskutere i Folketinget, ikke berører fjernvarmeområder, hvor der allerede er tilslutning- og forblivelsespligt til fjernvarme.

Det indtryk kan man ellers nemt få af den aktuelle debat. Men det er ikke tilfældet.

Hvis man vil ændre på tilslutnings- og forblivelsespligt i områder, hvor det allerede bruges, er det vigtigt, at vi nøje vurderer de økonomiske konsekvenser for forbrugerne og de selskaber, der har anlagt deres økonomi på brug af tilslutningspligten. En sådan beslutning skal naturligvis tages på et oplyst grundlag.

Forrige artikel IDA: Forbrugerne vil gerne have flere typer pantordninger IDA: Forbrugerne vil gerne have flere typer pantordninger Næste artikel Dansk Affaldsforening: Design er dronningen af den cirkulære økonomi Dansk Affaldsforening: Design er dronningen af den cirkulære økonomi
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.