Forsker til By & Havns direktør: Ingen af os kan spå om Københavns fremtid

REPLIK: Prognoser om Københavns fremtidige indbyggertal rammer skævt. Byplanlægningen skal tage udgangspunkt i, hvordan vi vil have, at samfundet skal udvikle sig – og ikke, hvordan vi tror, at det vil blive, skriver forsker.

Af Jesper Pagh
Adjunkt i byplanlægning, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

Der mangler fakta i et tidligere debatindlæg fra min hånd.

Det skriver direktør i det offentligt ejede arealudviklingsselskab By & Havn Anne Skovbro i et indlæg, som hun indleder med en spådom om, at vi frem mod år 2030 skal finde plads til mere end 115.000 indbyggere i Hovedstadsområdet. Det vil muligvis vise sig at holde stik, men hverken hun eller jeg ved, om det bliver tilfældet.

I andet kvartal 2018 skulle vi ifølge Region Hovedstaden finde plads til 177.000 flere i regionen frem mod år 2030. På daværende tidspunkt husede regionen 1.826.010 sjæle.

Holdt denne prognose stik, ville dette tal i 2030 således være godt to millioner. Det bliver det måske også, men i dag – 30 måneder senere – er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Region Hovedstaden 2030 cirka 1.950.000.

Rammer ved siden af
Herregud, 50.000 fra eller til, kan man indvende, det er trods alt kun en nedjustering på 2,5 procent af det forventede befolkningstal. Sandt nok, men i forhold til den forventede befolkningstilvækst på 177.000 er det en nedjustering på næsten 30 procent.

På samme tid arbejdede man i Københavns Kommune med en befolkningsfremskrivning frem mod år 2030 på 101.600 svarende til, at der til den tid skulle bo 714.900 mennesker i kommunen.

Danmarks Statistiks fremskrivning i dag siger 703.643. Igen, 11.000, hvad betyder det? Det er en justering af det samlede befolkningstal på 1,5 procent. Men det er en justering på mere end ti procent af den oprindelige forventning til befolkningstilvæksten. Og så er det i øvrigt nogenlunde det antal mennesker, der bliver plads til i Vejlands Kvarter og på Stejlepladsen tilsammen. Det er da meget sjovt. 

Overgår forventningerne
Jeg kritiserer i øvrigt overhovedet ikke By & Havn i mit indlæg. Tværtimod benytter jeg enhver lejlighed til at gøre opmærksom på, at jeg mener, at selskabet – under de givne omstændigheder – gør et virkelig godt stykke arbejde, måske nærmest over al forventning.

Jeg synes heller ikke, at jeg nogen steder i mit indlæg gør mig til talsmand for hverken "den amerikanske model, hvor byers udvikling igennem årtier har været baseret på en stor byspredning", "uendelige og arealkrævende parcelhuskvarterer" eller at indlemme "store landbrugsjordsarealer" til byudvikling, som Anne Skovbro skyder mig i skoene.

For nylig er jeg af et par tidligere studerende, som nu er ansat i Københavns Kommune, blevet beskyldt for at udvise tendenser til koldkrigsplanlægning. Jeg vedkender mig gerne, at jeg tror på planlægningen, om end jeg hverken er fortaler for at gå videre med City Plan Vest, indførelsen af atomkraft eller at flytte lufthavnen til Saltholm.

Stærkere regional planlægning
Jeg er fortaler for en stærkere regional planlægning og en planlægning af Hovedstadsområdet, der arbejder henimod at aflaste de indre byområder og dermed også de omkringliggende, nære forstadskommuner igennem en overordnet struktur- og rækkefølgeplan og store, gerne statslige, investeringer i infrastruktur – træk, der skal modvirke spredt og uplanlagt byudvikling.

Og så er jeg fortaler for, at planlægningen tager udgangspunkt i, hvordan vi gerne vil have, at samfundet skal udvikle sig – og ikke, hvordan vi tror, at det vil blive. For mens vi ikke kan spå om fremtiden, kan vi gøre os umage med at skabe den.

Det er i øvrigt et relativt ukontroversielt synspunkt, som med lidt forskelligt fokus i analyser og metoder fremføres mange steder fra. For som Anne Skovbro skriver indledningsvis i sit indlæg, er det helt afgørende, at fremtidens byudvikling kommer til at ske på den mest bæredygtige måde – både socialt og miljømæssigt.

Forrige artikel ARC: Amager Bakke kan blive Københavns grønne CO2-støvsuger ARC: Amager Bakke kan blive Københavns grønne CO2-støvsuger Næste artikel K i København: Kommunen bruger regnskabskneb i klimakampen K i København: Kommunen bruger regnskabskneb i klimakampen