Bedre Balance: 80 års særbehandling af hovedstadsklubben må stoppe nu

DEBAT: Borgere i provinsen betaler højere skat og får ringere service. Urimeligt, skriver Randers-borgmester Torben Hansen (S) og Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der mener, at tiden er moden til et enstrenget udligningssystem.

Af Torben Hansen (S) og Jesper Frost Rasmussen (V)
Borgmestre i hhv. Randers Kommune og Esbjerg Kommune - På vegne af Bedre Balance

Er det i orden, at hovedstadsområdet har råd til et betydeligt højere serviceniveau end resten af landet? Og er det rimeligt, at borgere i provinsen samtidigt skal betale 1,25 procentpoint mere i skat for en service, der er ringere? Nej, vel?

Vi skal ikke have et A- og et B-hold i Danmark. Det er udgangspunktet for det initiativ, der er taget i Bedre Balance. Vi ønsker ensartede vilkår for alle landets kommuner. Derfor skal vi have et enstrenget udligningssystem.

Hvis Sønderborg var hovedstad
Som det er i dag, ville Sønderborg Kommune få cirka 113 millioner kroner mere i tilskud, hvis man forestillede sig, at Sønderborg Kommune flyttede og blev en del af hovedstadsudligningen. Helt uden ’at røre en finger’ ville Sønderborg have 113 millioner kroner mere til rådighed til brug for bedre velfærd eller skattelettelser. Hvert eneste år.

Den særbehandling af hovedstadskommunerne, som har fundet sted i cirka 80 år, må stoppe nu - argumenterne for at bevare den er væk. Hovedstadsudligningen er blevet overhalet af virkeligheden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet, at provinskommunernes udgiftsbehov er højere end hovedstadskommunernes. Derfor er det helt skævt, at provinskommunerne ikke har råd til at bruge lige så mange penge på de kommunale serviceopgaver som hovedstadskommunerne.

I dag har hovedstadskommunerne råd til at bruge 30 procent mere på dagpasning, 9 procent mere på folkeskolen og 12 procent mere på ældreområdet - endda med et beskatningsniveau, der er 1,25 procent lavere end i provinsen. Årsagen til denne ubalance er hovedstadsudligningen, der giver ét serviceniveau i hovedstaden og ét andet - og dårligere - i provinsen. I Bedre Balance mener vi, at den særlige klub i hovedstaden må fjernes.

Samme regler for alle
Vi skal i stedet have et énstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem, som sikrer, at alle kommuner har tilstrækkelig finansiering til den samlede kommunale opgavevaretagelse, og som betyder, at alle kommuner vil være omfattet af de samme regler.

Det kræver, at partierne på Christiansborg kan blive enige om at foretage en grundlæggende reform af hele det kommunale udligningssystem. Det er der behov for, for systemet skal passe til kommunernes opgaver i et moderne Danmark anno 2018.

Med de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse og nye kommunale opgaver på for eksempel sundhedsområdet, hvor serviceniveau og ydelser er fastsat på Christiansborg, er der færre kommunale frihedsgrader til at justere serviceniveauet i kommunen. Derfor må og skal udligningssystemet være med til at sikre, at alle kommuner har de samme muligheder for at levere service til deres borgere.

Serviceforskellene er for store
Opdelingen i et A- og B-hold skal fjernes. Serviceforskellene er blevet for store på de områder, som de enkelte byråd lokalt kan fastsætte (ældrepleje, skoler og børnepasning). Derfor mener vi, at der skal skabes et énstrenget udligningssystem nu.

I Bedre Balance opfordrer vi til, at de kommende ændringer i udligningssystemet bliver forhandlet på plads med udgangspunkt i de enkelte kommuners samlede økonomiske situation. Fokus på de marginale ændringer må ikke skygge for de store forskelle, der allerede eksisterer i udgangspunktet.

Ambitionen må være, at disse forskelle skal mindskes betragteligt, så alle landets 98 kommuner har nogenlunde lige muligheder for at levere en god service og skabe (bedre) balance i økonomien. Sådan bør det være - og det opfordrer vi til at sikre nu.

Forrige artikel Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger Næste artikel Jyske borgmestre: Store kommuner modtager milliarder for udgifter, de ikke har Jyske borgmestre: Store kommuner modtager milliarder for udgifter, de ikke har
Sådan vil Venstre genstarte landdistrikter og sikre velfærden

Sådan vil Venstre genstarte landdistrikter og sikre velfærden

FINANSLOV: Venstres bud på en finanslov indeholder ’genstartsteams’ til at sikre vækst i landdistrikterne, penge til velfærd samt en jurauddannelse i Esbjerg. Pengene skal findes ved øget konkurrenceudsættelse og besparelser på konsulenter og jobcentre.