DF: Statistik-krig mellem by og land skriger på forenkling af udligning

DEBAT: Lige nu raser der en krig på tal og statistikker mellem hovedstad og provins. Det skriger til himlen, at udligningsordningen trænger til forenkling og retfærdig fordeling, mener Susanne Eilersen, kommunalordfører fra Dansk Folkeparti. 

Af Susanne Eilersen (DF)
Kommunalordfører og viceborgmester i Fredericia Kommune

Flere penge flyttes via kommunal udligning, og behovet for en omlægning af det nuværende udligningssystem har aldrig været større. Det sker efter min vurdering i takt med den urbanisering mod de store byer, og især København, vi har set de sidste ti år. Altså siden kommunalreformen i 2007.

Den udligningsordning, vi har i dag, svarer ikke til de strukturelle ændringer, vi ser og har set de senere år. Tingene går så stærkt, at vi nu står med en rigid og meget kompliceret reform, der er indviklet at overskue, selv for den dygtigste embedsmand. Den er uoverskuelig, og selv den mindste justering et sted giver uforudsete udfordringer andre steder.

Kampen mellem hovedstad og provins raser
Derfor er vi nødt til på sigt at få et helt nyt og forenklet udligningssystem, der kan rumme alle 98 kommuner, lige fra Lolland til København. For forskellene mellem kommunerne og deres udfordringer har næppe været større.

Det drejer sig om alt fra jobmuligheder, infrastruktur, uddannelsesniveau, sundhedstilstand, sociale kompetencer, bosætning til muligheden for økonomisk vækst.

Derfor ser vi også, at der i øjeblikket udspilles en kamp på ord og argumenter mellem hovedstadskommunerne og provinsen. Flere kommuner går sammen i netværk som Bedre Balance, Rimeligudligning.nu og Stopforskelsbehandling.nu.

Det er en krig på argumenter og statistikker, og hver udtalelse og avisartikel bliver gransket og modsvaret. Senest da eksempelvis Frederikshavn fik tildelt statslige arbejdspladser.

Vurdering af udlændinges uddannelsesniveau
En af de store knaster, der skal løses ved denne ”justering” af udligningsreformen, og allerede nu giver anledning til strid, er, hvordan man vurderer udlændinges uddannelsesniveau og de parametre, der følger med.

Der er utrolig stor forskel på, om vi taler om en højtuddannet ingeniør fra Indien eller Canada og dennes familie, eller vi taler om en familie fra Syrien eller Somalia, hvor begge forældre er på overførselsindkomst, og hvor børnene har behov for ekstra støtte i både daginstitution og folkeskole.

Ja, kommunerne har ligefrem forlangt at få penge retur med tilbagevirkende kraft, da de mener, at Københavns Kommune har lukreret for meget på de gamle og upræcise skøn over udlændinges uddannelsesniveau.

Forenkling er svaret
I Dansk Folkeparti mener vi, at disse regler skal forenkles, og at der fremadrettet skal være en klar og retvisende beskrivelse af udlændinges uddannelsesniveau. Det er vigtigt, både i forhold til en ny udligningsreform, men så afgjort også i forhold til udlændinges mulighed for opholdstilladelse og dermed erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Uddannelsesniveauet spiller en stor rolle.

Den fremtidige udligningsreform skal kunne sikre et ensartet serviceniveau for vores velfærdsydelser. Uanset i hvilket postnummer man bor, skal borgeren have samme mulighed for at få den rette hjælp i sundhedsvæsnet, den samme ældrepleje, og folkeskolen skal kunne yde den samme høje faglighed til vores børn, uanset om du bor på Lolland, Tønder eller i Hellerup.

Jeg tror, at vi i fremtiden vil se et større behov for udligning, hvis vi skal sikre sammenhængskraften mellem storbyerne og provinsen. Vel at mærke, hvis vi ikke vil acceptere A- og B-byer eller landsdele, for den sags skyld.

Et Danmark i balance skriger efter en ny, gennemsigtig og mere retfærdig udligningsreform.

Forrige artikel Lektor: “Riv den ghettoliste ned, hr. minister” Lektor: “Riv den ghettoliste ned, hr. minister” Næste artikel Klimabevægelse: Kommuner bør investere klimaansvarligt Klimabevægelse: Kommuner bør investere klimaansvarligt