Opråb til Astrid Krag: Spørg private aktører, før du indfører stramninger på socialområdet

DEBAT: Ministeren bør inddrage branchens aktører og sikre et vidensbaseret afsæt for lovgivning om private aktører på socialområdet, skriver Laust Westtoft, Troels Yde Toftdahl og Felix Dalker.

Af Laust Westtoft, Troels Yde Toftdahl og Felix Dalker
Hhv. politisk- og strategisk chef, LOS, – Landsorganisationen for sociale tilbud, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv og chefkonsulent i Dansk Industri

Få indblik, samarbejd og styrk kontrollen med de sociale tilbud. Ellers er vi tre brancheorganisationer bekymrede for, at det kommende regeringsindgreb i sidste ende får konsekvenser for udsatte og sårbare borgere. 

Regeringen bør i det kommende lovforslag værne om mangfoldigheden af de sociale tilbud - en mangfoldighed af tilbud, som er med til at sikre udvikling og en helt nødvendig specialisering.

Vi opfordrer derfor inden udspillet regeringen til at samarbejde med branchen om at skaffe sig den nødvendige indsigt, der kvalificeret kan sikre en tiltrængt styrkelse af kontrol og gennemsigtighed i branchen på tværs af sektorer. Det fælles mål bør være at sikre udvikling og bedst mulig kvalitet – for borgernes skyld.

Et vidensbaseret afsæt
I Dansk Erhverv, Dansk Industri og Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS) deler vi regeringens ønske om at dæmme op for spekulation og unormal høj profit fra sociale tilbud. 

Derfor er der også behov for et styrket uafhængigt tilsyn samt en gennemsigtighed og sammenhæng mellem økonomi og kvalitet.

Men som branche er vi bekymrede for politiske indgreb, hvor pressens ensidige fokus på økonomiske dispositioner hos få tilbud bliver sat over hensynet til fagligheden og de mange tilbud, hvor sociale iværksættere gennem årene har skabt kernevelfærd for borgerne. 

Forhandlingerne har brug for et langt større vidensbaseret afsæt og fokus på udbyttet for borgeren. 

En bred drøftelse
Dansk Erhverv, Dansk Industri og LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud opfordrer derfor regeringen til at indkalde parterne til en bred drøftelse.

Her skal vi diskutere, hvordan vi i fællesskab kan styrke kvalitet, gennemsigtighed og troværdighed i de sociale tilbud uden samtidig at skabe utryghed hos udsatte borgere, påføre kommunerne øgede udgifter og i øvrigt ramme tusindvis af privatansatte pædagoger og socialarbejdere.

Der er behov for et styrket uafhængigt tilsyn samt en gennemsigtighed og sammenhæng mellem økonomi og kvalitet. Det fælles mål bør være at sikre udvikling og bedst mulig kvalitet – for borgernes skyld.

Dansk Industri, Dansk Erhverv og LOS anbefaler for det første, at det sociale tilsyn straks styrkes med de nødvendige kompetencer til opfølgning på de økonomiske forhold, herunder ejendomsudlejning til markedsværdi, samt intern handel medeksempelvis vikardækning.

Og vi anbefaler for det andet, at det bliver afdækket, hvordan samspillet mellem offentlige, selvejende og private aktører i højere grad kan understøtte udviklingen af kvaliteten i daginstitutioner og på sociale opholds- og anbringelsessteder.

Forrige artikel Roger Buch: Kommunal erhvervsstøtte undergraver vækst, velstand og balance Roger Buch: Kommunal erhvervsstøtte undergraver vækst, velstand og balance Næste artikel Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering