Flertal i Folketinget afviser at afskaffe dobbeltløn til borgmestre

Venstres Carl Holst afviser beslutningsforslag om at ændre på regler, som skal forhindre dobbeltløn til afgåede borgmestre og regionsrådsformand i Folketinget.

FOLKETINGET: Konservative går enegang og ville støtte forslag om at begrænse dobbeltløn, hvis ikke de var bundet af regeringen og tidligere aftaler. Flertallet i Folketinget bestående af de øvrige regeringspartier og Socialdemokratiet afviser at ændre på reglerne.

Folketinget behandlede i denne uge et beslutningsforslag fra SF og Enhedslisten om at afskaffe vederlag til borgmestre og regionsrådsformænd, som træder direkte ind i et nyt job efter perioden som folkevalgt. 

En problemstilling, der er blevet sat fokus på i sagen om den afgåede miljø- og teknikborgmester i København Morten Kabell (EL), som modtog eftervederlag, på trods af at den tidligere borgmester tiltrådte i et nyt job umiddelbart efter sin tid som borgmester.

Og selvom der eksisterer en regel for folketingsmedlemmer og ministre, som umuliggør den situation, så var regeringen og Socialdemokratiet ikke indstillede på at udstrække ordningen til at gælde borgmestre og regionsrådsformænd.

For regeringspartierne og Socialdemokratiet hæfter sig blandt andet ved, at reglerne for eftervederlag lige er blevet ændret, og at ”pakken” skal ses i en helhed. 

Der var dog et enkelt regeringsparti, som kunne se fornuften i forslaget, og som, hvis de ikke havde været en del af regeringen, havde støttet det.

Konservatives Mette Abildgaard (K) takkede således oprigtigt for forslaget og fortalte, at det havde givet anledning til  en diskussion i folketingsgruppen hos Konservative.

Og Konservative er faktisk enige i forslaget, men kunne altså ikke støtte beslutningsforslaget i Folketinget, da partiet er en del af en regering, som vil det anderledes.

Mette Abildgaard mente i modsætning til de øvrige partier, som ikke ville støtte forslaget, at man godt kunne behandle den enkeltstående justering, som beslutningsforslaget indebærer.

For forslaget var Dansk Folkeparti, Radikale, Alternativet og naturligvis forslagsstillerne Enhedslisten og SF.

Læs hele forslaget her.

Forrige artikel VIVE: Ingen ved, hvor meget specialundervisning koster VIVE: Ingen ved, hvor meget specialundervisning koster Næste artikel Fagbevægelsen i fælles OK18-opråb: Drop indgreb i lærernes arbejdstid Fagbevægelsen i fælles OK18-opråb: Drop indgreb i lærernes arbejdstid
Kommunale trafikselskaber bekymrer erhvervsliv

Kommunale trafikselskaber bekymrer erhvervsliv

REFORM: Regeringen vil overlade regionernes ansvar for landets trafikselskaber til kommunerne. Det vækker bekymring blandt politikere og i erhvervslivet. I DF er man til gengæld optimistisk.