Debat

Friluftsrådet: Regeljungle svækker retsforfølgelse af forbrydelser mod naturen

Kommunerne skal have stærkere virkemidler, flere ressourcer og enklere lovgivning*, hvis vi vil komme naturhærværk og andre ulovligheder i naturen til livs, skriver Annesofie Bjerre.

Den planlagte Naturloven vil være en kærkommen anledning til at rydde op i regeljunglen og forenkle lovgivningen, skriver Annesofie Bjerre.
Den planlagte Naturloven vil være en kærkommen anledning til at rydde op i regeljunglen og forenkle lovgivningen, skriver Annesofie Bjerre.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Annesofie Bjerre
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Naturen er under pres i Danmark. Europas højeste opdyrkningsgrad og store anlægs- og infrastrukturprojekter giver meget lidt plads til naturarealer. Og privatpersoner ødelægger klitter, fælder træer, ændrer vandløb og gør på anden vis skade på naturen, også uden for egen matrikel.

Naturhærværk er et stort problem, der i dag desværre ikke er politisk prioriteret. Heldigvis er det kun få, der begår hærværk mod naturen, men disse få gør stor skade. Arters levesteder bliver ødelagt og biodiversiteten endnu mere trængt. Og som samfund mister vi noget af det mest dyrebare vi har: Naturen og vores mulighed for at opleve den.

DR har i de seneste dage kunne berette om hærværk begået på naturen forskellige steder i landet. Blandt mange andre eksempler er der historien om, at en 2.300 kvadratmeter stor mose, som ejes af Kolding Kommune, er blevet gravet op. Alene i det tilfælde skønnes det, at naturen skal bruge 100 år på at genoprette sig selv. Det er 100 år, hvor borgerne fratages muligheden for at opleve dette stykke alment ejet natur.

Kommunerne har ikke ressourcer til at kontrollere deres naturarealer. I stedet bruger de millioner af kroner på sagsbehandling.

Annesofie Bjerre, formand, Friluftsrådet

Manglende sanktioner for naturhærværk
Når vi diskuterer naturhærværk, skal vi huske på, at naturen er noget, der er os givet, og som vi som mennesker er tæt forbundne med. Natur- og friluftsliv giver os ro i krop og sind og er med til at højne trivsel og livsglæde.

Når naturen ødelægges, ødelægges også vores mulighed for at få glæde og gavn af den. Og når privatpersoner ødelægger naturområder, går det oftest mest ud over naboerne, der mister deres nære adgang til naturen.

Naturen er et fælles gode og dermed et samfundsanliggende. Derfor er der brug for et nyt syn på og en politisk opprioritering af naturen. Samfundet skal indrettes på en måde, der giver incitament til at bevare og genoprette naturen i stedet for at ødelægge den. Gode eksempler herpå er forslag om skattefri natur og udtagning af lavbundsjorde. Men også offentlighedens ret til at få adgang til naturen, skal stå centralt i det syn, vi som samfund har på naturen.

Læs også

I dag mangler vi en sådan opprioritering af naturen som en vigtig del af samfundet. Det illustreres tydeligt i manglende sanktioner i sager om naturhærværk. I sagen fra Kolding ligesom i mange andre sager om naturhærværk har kommunerne svært ved at finde frem til gerningsmændene, som derfor ofte går fri. Kommunerne har ikke ressourcer til at kontrollere deres naturarealer. I stedet bruger de millioner af kroner på sagsbehandling, som kunne være blevet brugt langt mere hensigtsmæssigt.

Stop lovløsheden
I Friluftsrådet kan vi nikke genkendende til, at overtrædelser af Naturbeskyttelsesloven sjældent sanktioneres. Udover naturhærværk gælder det også for opsætningen af ulovlige adgangsbegrænsninger i naturen.

En rapport fra Københavns Universitet viser, at privatpersoner har sat tusindvis af ulovlige barrierer op i naturen. Også her er kommunerne udfordret, for lovgivningen er kompliceret og sagerne mange og tunge. Nogle sager ligger hos kommuner i flere år, og nogle kommuner har helt sat sagsbehandlingen af adgangssager på pause på grund af manglende ressourcer.

Hvis vi vil undgå, at naturen udvikler sig til et område, hvor lovløshed råder, skal vi give kommunerne stærkere virkemidler til at kunne udfylde deres myndighedsopgave.

Annesofie Bjerre, formand, Friluftsrådet

Hvis vi vil undgå, at naturen udvikler sig til et område, hvor lovløshed råder, skal vi give kommunerne stærkere virkemidler til at kunne udfylde deres myndighedsopgave. Det kræver politisk vilje.

I Friluftsrådet har vi med glæde noteret, at miljøministeren gennem et lovforslag vil sikre kommunerne de bedst mulige værktøjer til at gribe ind over for naturhærværk, stille gerningsmændene til ansvar og pålægge dem at genetablere naturen.

Stærkere myndigheder
Miljøministerens initiativ til at imødegå naturhærværk er en god begyndelse. Men for at sikre at vi alle kan få glæde af vores danske natur, skal der en yderligere styrkelse af kommunernes virkemidler til. Dertil skal fremtidig lovgivning også have fokus på andre områder, udover naturhærværk, som i dag er berørt af manglende lovhåndhævelse. Det gælder især for adgangsbarrierer og skræmmeskilte i naturen, der ulovligt indskrænker mange borgeres friluftsliv.

Fra Friluftsrådets side har vi nogle konkrete forslag, der kan styrke myndighederne i sager, der vedrører vores alles natur: Lovgivningen skal være enklere og der skal allokeres flere ressourcer til håndhævelse af lovgivningen. Dertil kommer bedre sanktionsmuligheder for kommunerne, som muligheden for ved naturhærværk at pålægge gerningsmændene at genoprette naturen, hvilket også er noget, miljøministeren peger på.

Læs også

Ved at forenkle lovgivningen på området kan vi få sagsbehandlingstiden ned og frigive ressourcer. Forhold, der vedrører naturen og vores brug af den, er oftest komplicerede. Lovgrundlaget er udover i Naturbeskyttelsesloven ofte forankret i en række forskellige bekendtgørelser. Den af regeringen planlagte Naturlov vil være en kærkommen anledning til at rydde op i regeljunglen og forenkle lovgivningen, både ift. hærværk på og adgang til naturen.

Dertil skal kommunerne have flere ressourcer til at håndhæve deres myndighedsopgave på naturområdet. Med flere midler og de ressourcer, der kunne frigives fra sagsbehandlingen, hvis lovgivningen bliver enklere, vil kommunerne kunne løfte flere sager og udføre yderligere kontrolbesøg i de offentlige naturområder.

Hvis vi udover at styrke kommunernes virkemidler overfor lovovertrædelser tilskynder naturbevarelse og -genopretning og dertil sikrer, at offentligheden har adgang til naturen, kan vi styrke vores fælles mulighed for at få glæde af naturen. Det er en gevinst for alle.

Læs også

*Rettet 6/6-23 kl. 9.40: Tidligere fremgik det, at Friluftrådet ønsker, at bøderammen for at yde vold på naturen skal op. Dette er fjernet fra den nuværende version.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Annesofie Bjerre

Formand, Friluftsrådet
cand.merc.sol.

0:000:00