Movia og borgmestre: Regeringen har glemt 11 kommuner i hovedstadsudspil

DEBAT: Regeringen glemmer, at hele Sjælland allerede samarbejder om den offentlige transport. Derfor undrer det en række borgmestre og Movia, at 11 kommuner er udeladt i et nyt udspil om den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Af Kirsten Jensen (S), Per Hovmand (K), Steen Christiansen (S), Karsten Søndergaard (V), Niels Hörup (V) og Carsten Rasmussen (S)
Hhv. formand, Movia, næstformand, Movia, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund, næstformand for KKR Hovedstaden og borgmester i Egedal, formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød og næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Lejre

Regeringen har 21. januar offentliggjort sit udspil til, hvordan vi styrker den kollektive transport i hovedstadsområdet. 

Det skal ske ved at organisere hele den kollektive transport i én samlet stærk organisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), som skal indkøbe og planlægge bustrafik, metro-, letbane- og privatbanetrafik og S-togstrafik i hovedstadsområdet samt forestå billetsalg og kundevendte aktiviteter.  

Borgeren skal her møde et veltilrettelagt og smidigt kollektivt trafiknetværk, der fremstår som et sammenhængende transporttilbud, og som kan tage konkurrencen op med bilen. 

Det nye HOT skal dække 34 af kommunerne på Sjælland, stort set svarende til det gamle HUR. 

DOT samarbejder på hele Sjælland
Vi er enige i målsætningen om veltilrettelagt og smidig kollektiv trafik – for alle borgere i både Hovedstaden og den øvrige Sjællandsregion.

I dag samarbejder DSB, Metroselskabet og Movia om de kundevendte aktiviteter på hele Sjælland via DOT. Det har selskaberne gjort siden 2015, som det følger af trafikselskabsloven, at de skal.

I DOT løftes fælles billetsalg, fælles kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring, kommunikation, takster, indtægtsdeling, koordinering af køreplanlægning, analyse og benchmarking med videre.

Movia har sammen med kommunerne og regionerne arbejdet målrettet på at få et stort, stærkt DOT som én indgang for kunderne til den kollektive transport på Sjælland.

Sjælland bør være ét fællesskab
DOT er inde i en god udvikling. Kundetilfredsheden stiger mærkbart i disse år – det gælder sammenhæng på tværs i køreplanerne, nemmere vej gennem billetjunglen og trafikinformation, man kan stole på, blandt meget andet. 

Og i efteråret 2018 vandt DOT tillige Passagerpulsens kundeservicepris. Der ydes derfor et solidt arbejde i DOT til gavn for passagerne i hele det store sjællandske pendlingsområde.

Og kommunerne og regionerne arbejder i Greater Copenhagen sammen for ét sammenhængende arbejdsmarked med grænseløs offentlig transport i hele metropolområdet, der også omfatter det sydlige Sverige.

Vi deler ambitionerne, men kan ikke se, hvorfor 11 sjællandske kommuner i Region Sjælland ikke skal være en del af fællesskabet? Hvad er argumenterne for det, når nu der i øvrigt er enighed om, at Sjælland er ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde?

56.000 pendlere fra disse 11 kommuner vil skulle pendle ind og ud af HOT hver eneste dag. De har også krav på sammenhæng.

De 11 kommuner, som ikke bliver en del af HOT, vil skulle starte et helt nyt trafikselskab fra bunden. Et samarbejde, de i dag allerede har i form af Movia og DOT.

Hvad med S-tog og DSB?
I KKR Hovedstaden og KKR Sjælland og i Movia er vi optaget af at styrke DOT – der arbejder for alle 45 kommuner og begge regioner i Sjællandsregionen.

DOT anlægger borgernes/passagerernes perspektiv, sikrer, at man nemt kan finde den billigste billet, sikrer fælles trafikinformation, man kan stole på, og samarbejder om køreplaner blandt meget andet. Alt, der styrker det, der er målene for DOT, er godt. 

Derfor har vi endnu et vigtigt spørgsmål: DSB’s strækninger er rygraden i den kollektive transport på Sjælland og nøglen til, at den kollektive transport hænger sammen for passagerne med bus og metro. 

Hvordan bliver DSB og dermed S-tog også en del af den nye organisering? 

Med andre ord er vi med på at styrke sammenhængen i den offentlige transport og udvikle den kollektive trafik som et attraktivt tilbud til endnu flere.

En kollektiv trafik, der både kan medvirke til at skabe vækst og flere arbejdspladser og gøre vores metropolregion endnu mere attraktiv.

Forrige artikel Forening: Højt specialiserede tilbud skal ikke kun finansieres kommunalt Forening: Højt specialiserede tilbud skal ikke kun finansieres kommunalt Næste artikel Odense-rådmand: Kommuner skal omsætte verdensmål til praksis Odense-rådmand: Kommuner skal omsætte verdensmål til praksis