Nu får forsyningerne lov at inddrive egen gæld

SKAT: Aftale om styrket gældsinddrivelse betyder, at forsyningsselskaberne nu selv kan opkræve penge hos forbrugerne. Alene vandselskaberne har mere end 150 millioner kroner til gode.

Efter flere års kamp for selv at kunne inddrive gæld hos borgerne ser det nu ud til, at forsyningsselskaberne endelig har fået deres vilje.

Det står klart med sidste uges brede politiske aftale om styrkelse af den offentlige inddrivelse. Aftalen blev af medierne hurtigt udlagt som en politisk erkendelse af, at man endegyldigt vinkede farvel til gæld på i alt 5,8 milliarder kroner.

Men for forsyningsselskaberne skal aftalen ses som et markant resultat, forklarer direktør i Danva Carl-Emil Larsen.

”Vi har i flere år oplevet, at Skat ikke har kunnet løfte opgaven med at inddrive restancer for ubetalte vandregninger. Jeg vil derfor gerne rose partierne på Christiansborg, der har hørt vores forslag til en løsning af problemet,” siger han.

Mere end 150 millioner til gode
I aftalen fylder forsyningsselskaberne blot et enkelt afsnit:

“Aftalepartierne er enige om, at kommuner og forsyningsselsakber kan overtage flere inddrivelsesopgaver. Skatteministeriet vil derfor indlede drøftelser om konkrete mulige modeller med KL og forsyningsselskaber og senere forelægge aftalepartierne resultaterne af drøftelserne.”

Men dette afsnit er ifølge Carl-Emil Larsen nok til, at vandselskaberne alene kan begynde at indkræve de godt 150 millioner kroner, som 16.000 vandkunder skylder på tværs af landet.

“Nu får vandselskaberne mulighed for at overtage opgaven fra Skat og vælge at inddrive restancerne selv. Ligesom de får mulighed for at benytte sig af private aktører som advokater og inkassofirmaer til at løse opgaven,” siger direktøren.

Afskrivninger kan ikke undgås
Der vil blive tale om afskrivning af en mindre del af gældsposterne, der er overgivet til Skat før 19. november 2015. Det var den dato en særlov om inddrivelse ovenpå sagen med EFI (et fælles inddrivelsessystem) trådte i kraft.

Afskrivning indebærer konkret:

Lauritzen afviste i januar
Brancheorganisationen har tidligere kæmpet for retten til selv at kradse gælden ind hos kunderne. 

Men som Altinget beskrev det i januar 2017, så har skatteminister Karsten Lauritzen været tilbageholdende med at efterkomme forsyningsselskabernes ønske.

“Henset til karakteren af forsyningsselskabernes samlede krav er det forbundet med større kompleksitet at gennemføre en løsning, så andre - som for eksempel inkassofirmaer/advokater - kan inddrive disse krav, end det er tilfældet for kommunernes fortrinsberettigede krav,” sagde han dengang.

Men i lyset af de seneste skandaler i Skat har ministeren og de øvrige partier bag aftalen altså nu skiftet holdning.

Login