Rederier: Ny havnelov skal sikre os mod offentligt opgavetyveri

DEBAT: Der er umiddelbart ikke behov for at ændre havneloven. Hvis det sker, bør man dog sikre erhvervet mod offentligt opgavetyveri, skriver direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

Af Jacob K. Clasen
Direktør, Danske Rederier

Selvom havneloven, som udstikker retningslinjerne for aktiviteterne på havnene herhjemme, længe har været til stor diskussion, er der brug for at lægge uenighederne bag os og fokusere på det, der kan drive os fremad.

Alle aktører på havnene har nemlig en række grundlæggende og fælles mål om at få havnene til at fungere så effektivt som muligt. Og sådanne mål kalder på samarbejde – ikke uro og lokale uoverensstemmelser.

For at komme dertil er der brug for veldefinerede rammer, der garanterer fair og lige vilkår, og som sikrer, at vi får mest mulig aktivitet i de danske havne til gavn for både for industri, erhvervsliv og private.

Det vil kræve et lokalt fokus og samarbejde, hvor alle aktører på havnen kender deres indbyrdes roller og arbejder hånd i hånd om at sikre beskæftigelse, fortsat vækst og gods til søs.

Vi behøver ikke ændre havneloven
I rederierne er vi ikke i tvivl om rollefordelingen. Vi er villige til at løfte vores del og ser ikke åbenlyse kompromisser liggende foran os, der vil gøre flere aktører mere tilfredse end i dag. 

Derfor ser vi ikke et akut behov for at ændre på havneloven – med mindre der fra politisk hold sættes gang i sådan et arbejde.

Sker dette, må udgangspunktet for arbejdet være at sikre en så høj aktivitet som muligt i havnene, hvor øgede godsmængder skibes over kajkanten – til gavn for alle aktører.

Det overordnede mål bør derimod ikke være at skæppe i kommunekasserne, men i stedet sikre at overskud fra havnene geninvesteres eller målrettes lavere priser, så aktiviteten kan blomstre.

En ny havnelov bør også understøtte, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår.

Anbefalinger når ikke i mål
Her har et ekspertpanel, nedsat af regeringen, udarbejdet en række interessante bud, der skal øge fokus på havnenes infrastrukturudvikling. 

Anbefalingerne når dog ikke helt i mål når det gælder om at sikre forholdet mellem private og offentlige aktører.

De indeholder nemlig en fejlagtig bibeholdelse af nogle havnes såkaldte Grandfather Rights, der muliggør unfair konkurrence over for for eksempel private slæbebåde.

Her bør udgangspunktet i stedet være, at offentlige aktører kun driver den slags aktiviteter de steder, hvor markedet ikke fungerer. 

Samtidig vil en revision af loven give en oplagt mulighed for at sikre erhvervet mod offentligt opgavetyveri, som vi desværre har set eksempler på de senere år.

En ny havnelov bør indeholde en klageinstans med relevante sanktionsmuligheder, så havnene holder fokus på at blive inden for rammerne af loven, og private får mulighed for at opnå kompensation, hvis der mod forventning fremover ses eksempler på offentligt opgavetyveri.

Det vil på vores område give den ro om rollefordelingen, der er den bedste grobund for udvikling af havnene og brugen af den blå landevej.

Forrige artikel S om havnelov: Lovbehandlingen er fagligt useriøs og demokratisk tvivlsom S om havnelov: Lovbehandlingen er fagligt useriøs og demokratisk tvivlsom Næste artikel Professorer: Derfor skiftes topchefer i kommuner så hurtigt ud Professorer: Derfor skiftes topchefer i kommuner så hurtigt ud