Størst vækst i hovedstaden og Midtjylland

UDVIKLING: Tårnby og Billund topper ny KL-opgørelse over lokal vækst siden finanskrisen. Store virksomheder driver udviklingen.

Med en årlig gennem­snitlig vækst i BNP per indbygger på henholdsvis 6,6 og 6,4 pro­cent har Billund og Tårnby Kommune oplevet den største vækst i Danmark i perioden 2008-2018.

Vækstrater er her 12 gange større end landsgennemsnit­tet.

Herefter kommer Gladsaxe med 5,8 procent og Herlev og Kalundborg med 3,4 procent. I alt har der i 53 kommuner været en positiv vækst i BNP siden 2008. Det viser en ny analyse, KL's magasin, Momentum, har lavet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Login