Vejles borgmester og erhvervsliv: Vi bør have en klima-frikommune

DEBAT: Mette Frederiksen har lanceret syv fri-kommuner, som skal have fuld selvbestemmelse på en række områder. I Vejle mener man, at statsministeren bør lancere en klima-frikommune, skriver borgmesteren og det lokale erhvervsliv.

Af Jens Ejner Christensen (V), Peter Skou, Kari Brandsgård, Pia Jakobsgaard-Iversen og Jørgen Andersen
Hhv. borgmester i Vejle Kommune, formand for BusinessVejle, direktør for Haraldskær Sinatur Hotel & Konference, markedsdirektør for Rambøll Trekantområdet og direktør for Dandy Business Park

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i den traditionsrige tale ved Folketingets åbning, lancerede et forslag om at sætte syv navngivne kommuner fri af regulering, styring og bureaukrati – for at give disse kommuner frihed til selv at finde vejen til mere og bedre velfærd, blev idéen modtaget med anerkendelse fra mange fronter. Også herfra skal der lyde ros til initiativet.

Frikommune-formen har potentialet til at bidrage med løsninger på flere af tidens afgørende udfordringer, som vi står over for som samfund. Der er også brug for nytænkning, når det gælder vor tids måske største udfordring – klimaforandringerne. Derfor mener vi, at det vil være oplagt, at den treårige forsøgsperiode på skole-, dagstilbuds- og ældreområdet også kommer til at omfatte grøn omstilling og klima.

Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig lederskabet for den grønne omstilling. Det peger regeringen og deres støttepartier på i deres fælles forståelsespapir, som blev indgået i starten af regeringsperioden. Og det bakker vi op om i Vejle.

Trekantområdet 
Med baggrund i flere års arbejde og erfaringer med blandt andet implementering af Europas første resiliensstrategi, deltagelse i det ambitiøse klimaprojekt DK2020, samarbejdsaftaler med Transportministeriet om grøn transport, en ny kommunal klimaplan og med udgangspunkt i et nyt politisk klimaudvalg er Vejle godt rustet til at tage de næste skridt i arbejdet med den grønne omstilling. Og i Vejle er kommune og erhvervsliv klar til at tage udfordringen op som mulig forsøgskommune på klima og grøn omstilling.

Vejles placering i Trekantområdet rummer store perspektiver for spændende klima-innovation. Trekantområdet udgør den største samling af industrivirksomheder uden for hovedstaden og har især mange produktions-, transport og logistikvirksomheder.

Der eksisterer i dag et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området. Dette tætte samarbejde kombineret med en markant vilje fra virksomheder og brancheorganisationer til at sætte turbo på den grønne omstilling, er et ideelt fundament for at slippe den grønne klimainnovation fri.

Sæt klimaet fri
I dag står love og regler, der er skrevet i en anden tid, ofte i vejen for, at vi kan gennemføre fornuftige og klimavenlige indsatser.

Det gælder, når overskudsvarmen bliver beskattet og dermed besværliggør udnyttelse af spildvarme fra eksempelvis store kølehuse til fjernvarme. Det gælder, når man møder besværlige og bureaukratiske krav om at danne et selskab, når der skal monteres solceller på kommunale bygninger, selvom det ikke gælder regioner og stat.

Det gælder, når anlægsloftet begrænser mulighederne for at lave fornuftige energirenoveringer. Og det gælder, når udbudsreglerne begrænser, hvilke klimavenlige og langtidsholdbare projekter vi kan komme i nærheden af.

Med muligheden for at kunne handle med en langt større grad af selvbestemmelse, kunne mange af disse eksempler blive nye grønne landvindinger til gavn for borgere og erhvervsliv – og for klimaet.

Vejle Kommune er klar. Erhvervslivet i Vejle er klar. Lad os sætte klimaet fri i kommunerne.

Forrige artikel Kommunaldirektør: Udbudsloven overimplementerer EU-direktivet Kommunaldirektør: Udbudsloven overimplementerer EU-direktivet Næste artikel 3F: Udbudsloven skal vægte kvalitet højere end pris 3F: Udbudsloven skal vægte kvalitet højere end pris