Musikerforbund: Det er vigtigt at uddanne kunstnerne

DEBAT: Konservatorierne har allerede et solidt og fagligt grundlag. Det er derfor relevant at spørge, hvad kulturministeren har af fagligt mål for at anbefale øget samarbejde mellem de kunstneriske uddannelser, skriver Anders Laursen, Danmark Musiker Forbund.

Af Anders Laursen
Formand for Dansk Musiker Forbund

Kulturministeriets rapport om en fusionering af de kunstneriske uddannelser faldt ikke i god jord blandt uddannelsesinstitutionerne og i de kunstneriske miljøer. Dansk Musiker Forbund ser derfor positivt på, at kulturministeren har trukket ideen om at fusionere de kunstneriske uddannelser tilbage.

Det er vigtigt, at en proces om de kunstneriske uddannelser sker i åben dialog med både interesseorganisationer, de involverede institutioner og de studerende, da de bidrager med stor viden på området. Det er derfor håbet, at kulturministeren vil indgå i åbne dialoger med de involverede parter, førend der træffes nogle større politiske beslutninger på området.

Mere samarbejde eksisterer allerede
Der vil altid være mulighed for at forbedre uddannelser. Også inden for musikken og her kan man ved selvsyn konstatere, at konservatorierne besidder et høj fagligt niveau og et godt grundlag for at udvide uddannelserne.

For eksempel eksisterer der et stort internationalt samarbejde mellem konservatorierne, hvor der allerede er veletablerede udvekslingsaftaler mellem internationale og danske undervisere og studerende.

Derudover samarbejder konservatorierne allerede på de pædagogiske linjer med professionshøjskoler og pædagogiske uddannelser, der skal forbedre musikernes muligheder for eksempelvis at arbejde i folkeskoler.

Mesterlære er vigtigt på konservatorierne
Dernæst er det korrekt, at kunstneriske færdigheder, erfaringer og viden ofte er bundet til enkeltpersoner i form af undervisere på konservatorierne. Dette har dog til dags dato ikke udgjort et problem.

I de musiske uddannelser er den håndværksmæssige del af uddannelsen essentiel. Specielt på konservatorierne er mesterlære med én til én undervisning og de 10.000 timers øvning vigtig, hvis man vil uddanne faglige specialister, som musikere jo også er.

Mesterlæren har aldrig udgjort et problem, da det er topuddannede specialister inden for deres område, som er undervisere. Samtidig orienterer de sig hele tiden udadtil imod resten af verdenen gennem deres koncertvirksomhed og ved at undervise på udenlandske universiteter. De videregiver dermed det bedst mulige håndværk til deres studerende, som de studerende gør til deres egen kunst og fører videre til den næste generation.

Ikke højere ledighed end på mange andre uddannelser
Kulturministeren påpeger desuden, at der er høj ledighed blandt nogle af de freelancebaserede kunstneriske arbejdsmarkeder. Ud fra DMF’s kendskab er der ikke højere ledighed for musikerne end for så mange andre professioner. Generelt set har der været et økonomisk opsving i samfundet gennem de senere år, som har medført flere jobs til freelancemusikere.

Hvad angår ledighed blandt nyuddannede, er dimittender fra forskellige uddannelser ofte nogen tid om at komme i arbejde. Tilsvarende skal musikere ofte bruge noget tid på at skabe sig et grundlag for en kunstnerisk karriere.

Slutteligt har konservatorierne gennem mange år skåret ned på optagelsen af studerende i forhold til, hvor mange pladser der findes i de klassiske orkestre. Her har konservatorierne tilpasset behovet i forhold til de forskellige orkestre gennem mange år. Og da der fortsat findes det samme antal orkesterpladser, er der ikke ændret på disse forhold i de senere år.

Grundlaget er solidt
Gode løsninger er altid velkomne, men konservatorierne har allerede et solidt og fagligt grundlag. Det er derfor relevant at stille spørgsmålstegn ved, hvad kulturministeren har af fagligt mål for et øget samarbejde mellem de kunstneriske uddannelser. Hvad samarbejdet skal gøre godt for de enkelte uddannelser, og hvad de har af positiv betydning for de studerende, som konservatorierne i forvejen ikke allerede tager højde for.

Så hvad var det for en rapport, som uforvarende grundstødte i det kulturministerielle farvand?

Ja, det var vel embedsmandsdjævlen eller sparedjævlen, som blev sluppet løs så ganske uden omtanke. Inden for alle kunstneriske uddannelser. Den blev passende stoppet af Mogens Jensen (S) og Alex Ahrendtsen (DF).

Og husk - ingen af rektorerne blev taget med på råd – kun nogle elever, som skrev til opdragsgiveren, fordi de følte sig misforstået/ikke brugt/ikke lyttet til eller misbrugt.

Tvivlen skal altid råde for, at der løbende kan ske forbedringer, men måden, processen blev håndteret på, var vel det største problem ved dette første forsøg anno 2017.

Forrige artikel Ahrendtsen advarer: Vi skal ikke djøfisere kunsten Ahrendtsen advarer: Vi skal ikke djøfisere kunsten Næste artikel Konservative Herning: Kulturoplevelser skaber livskvalitet Konservative Herning: Kulturoplevelser skaber livskvalitet