S: Bredde og kvalitet sikres ikke ved at straffe succesfulde museer

DEBAT: Et nyt tilskudssystem skal styrke både bredden og kvaliteten på museerne landet over, men det sker hverken ved at bryde med armslængdeprincippet eller straffe de museer, der har høje besøgstal, skriver Mogens Jensen (S).

Af Mogens Jensen (S)
Kulturordfører

Hvis vi skal udvikle det danske museumslandskab til glæde for danskerne i hele landet, er det afgørende, at et nyt tilskudssystem for museerne først og fremmest baserer sig på saglige, faglige og objektive kriterier.

Og ikke, hvilke museer vi som politikere kan lide og ikke kan lide.

Derfor er det også ramt helt forkert, når Dansk Folkeparti foreslår, at de store museer som Arken, Aros og Louisiana skal have markant mindre støtte end i dag.

Bryder med armslængdeprincippet
For det første fordi det er et brud på armslængdeprincippet, når man fra politisk side vil diktere, hvilke typer museer der skal have støtte.

Og her har Dansk Folkeparti meget klart ytret, at de foretrækker natur- og kulturhistoriske museer over moderne kunstmuseer som Arken og Louisiana.

Men det går ud over danskernes adgang til gode museer, hvis det er politikerne og ikke saglige kriterier, der får lov til at bestemme, hvem der skal have støtte.

For det andet er Dansk Folkepartis forslag skævt, fordi det reelt vil være en markant nedskæring på museer, der i dag står som fyrtårne og rigtig mange mennesker hvert år besøger.

Høje besøgstal bør ikke straffes med besparelser
Samtidig er et museum som Arken, der er beliggende på Københavns Vestegn, det eneste tilbud af sin slags i området.

Museet når desuden ud til mange lokale, der ellers ikke har kulturelle tilbud som Arken i nærheden.

Arken gør dermed et vigtigt stykke arbejde for at sikre, at de kulturelle tilbud kommer ud til alle dele af befolkningen.

Derfor er det uforståeligt og helt forkert, at Dansk Folkeparti mener, at et nyt tilskudssystem skal skære markant i støtten til Arken.

Aros og Louisiana har hvert år høje besøgstal og er samtidig kulturelle fyrtårne. Det skal ikke straffes med store besparelser, som Dansk Folkeparti foreslår.

Mere gennemsigtighed og støtte til nye ideér
Der er i dag nogle skævheder i tilskudssystemet, der er behov for at rette op på.

Museernes tilskudssystem er bygget op og justeret over mange år. Det betyder, at det i forhold til nogle aspekter ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Det vil vi gerne være med til at drøfte. Men det gøres ikke ved at lave millionbesparelser på Arken, Aros og Louisiana.

I stedet er der især brug for, at nye idéer og innovative projekter kan støttes. Så vi understøtter, at det samlede museumstilbud i Danmark hele tiden udvikler sig og er stadig mere relevant for danskerne.

Samtidig er der et stort behov for større gennemsigtighed i tilskudssystemet. Det skal være mere tydeligt end i dag, hvilke museer der får tilskud og på hvilken baggrund.

For Socialdemokratiet skal et nyt tilskudssystem understøtte begge dele.

Regeringen og DF forringer den geografiske spredning
Samtidig skal et nyt system med udgangspunkt i de fem søjler, museerne arbejde efter i dag, sikre gode museumstilbud i hele landet.

Så vi får en bred og fair geografisk fordeling.

Noget, der dog samtidig forringes af regeringen og Dansk Folkepartis besparelser på kulturområdet, der siden 2016 har udgjort 540 millioner kroner, og hvor over 40 procent af besparelserne kommer fra kulturinstitutionerne i provinsen.

Derudover skal flere personer i de grupper, der traditionelt ikke benytter sig af kulturtilbuddene, gøre det. For at bekæmpe den kulturelle ulighed og styrke bredden.

Derfor skal det være et parameter i et nyt tilskudssystem, om museerne får besøgende ind, som ellers ikke bruger institutionerne.

Nyt system skal tage højde for kompensation
Endelig er det helt afgørende, at et nyt tilskudssystem tager højde for de tilskud, der i dag gives nogle museer som kompensation, for at de tidligere modtog amtslig støtte.

Samlet set vil Socialdemokratiet meget gerne drøfte, hvordan vi kan indrette et nyt tilskudssystem, der styrker både bredden og kvaliteten i museumstilbuddene over hele landet.

Og det kan – og skal – vi gøre uden at forringe armslængden og straffe de museer, der har succes, mange besøgende og er kulturelle fyrtårne.

Forrige artikel Tidligere museumsdirektør til politikerne: Kom nu med jeres visioner for museerne Tidligere museumsdirektør til politikerne: Kom nu med jeres visioner for museerne Næste artikel K siger nej til besparelser på kulturlivet: Grænsen er nået K siger nej til besparelser på kulturlivet: Grænsen er nået
KL sætter fokus på kunst og kultur i folkeskolen

KL sætter fokus på kunst og kultur i folkeskolen

KNALD ELLER FALD: Kunstnersamarbejde har i forbindelse med "Åben Skole" kørt på projektniveau siden skolereformen i 2014. Nu er det knald eller fald, hvis ordningen skal integreres, mener KL-formand.