Landbruget milevidt fra at nå i mål med minivådområder: ”Bekymrende få ansøgninger”

GYLLE: Nye tal sår endnu en gang tvivl om landbrugspakkens kollektive virkemidler. Der er brug for 1000 minivådområder for at nedbringe kvælstofudledningen, men kun 40 landmænd har ansøgt om byggetilladelser.

I hvert fald 1.000.

Så mange små vandbassiner – også kaldet minivådområder – skal der graves langs landets marker inden år 2021, så kvælstof fra landmændenes gylle ikke ender i vandmiljøet.

Det er ambitionen, hvis landbrugspakken skal nå i mål med at reducere kvælstofudledningen gennem frivillige tiltag, også kaldet de kollektive virkemidler.

Login