Landmand om ulve: Frygt på landet er åbenbart ligegyldigt

DEBAT: Ulvedebatten viser, at frygt på landet ikke bliver taget lige så alvorligt som frygt i byerne. Dobbeltmoralen er problematisk, da landmændenes frygt er begrundet, mener landmand Knud Jeppesen. 

Af Knud Jeppesen
Landmand 

Der har nu været forskellige debatindlæg i Altinget: miljø omkring ulvens tilbagevenden til Danmark.

Vi, som har skrevet indlæg, har så muligheden for at kommentere – og komme med nye indspark til debatten.

Først tak til alle dem, der har deltaget i diskussionen. Den afspejler ret godt det store spænd, der er mellem ulve-”elskere” og ulve-”frygtere”.

Men jeg må gentage fra mit første indlæg, at jeg stadig ikke har hørt ét eneste sagligt argument for, at disse rovdyr skal være i Danmark og hærge vore husdyr og skabe unødig frygt i landbefolkningen.

En anderledes situation i dag 
”Ulven har altid været her og har ret til det” siges der. Husk lige, at dengang for 200 år siden, da ulven sidst var i landet, var der kun godt 1 million mennesker i Danmark, og naturarealet var 10-20 procent større.

Trods det kunne vore forfædre ikke have deres husdyr i fred og udryddede klogeligt ulven. Nu er vi 5,7 millioner, og en masse byer og veje har fjernet en hel del af naturen.

Dengang havde de så heller ingen forskere, miljøfanatikere samt politikere og andet godtfolk, der skulle ”leve” af at kloge sig på andres bekostning. De kendte kun sund fornuft dengang og måtte nøjes med det ...

Utroligt, at vi er kommet igennem de seneste 200 år, uden at ulven har været her.

Danmarks Naturfredningsforening og andre miljøfanatikere har da ellers de seneste 20 år belært os om, hvor dårligt naturen har det, og der er ikke den ting, vi ikke har gjort forkert. Men det ved ulvene åbenbart ikke.

Naturelskerne accepterer indhegning 
Frygt på landet er ligegyldigt:

”Vi foreslår bedre indhegninger, og vi betaler, og folk må jo selv passe bedre på deres husdyr” siges der. Ja, hallo – tåbeligt at lave store ”fabriksindhegninger” rundt om i vores skønne natur.

Alle er enige om, at ulvene er snu, så de flytter da bare rundt, indtil alt er indhegnet. Hvor er naturelskerne i dette indhegningsvanvid?

”Jamen folk skal da have erstatning for de dyr, ulvene nedlægger” siges der. Der udbetales jo bare en standardpris per dyr.

Hvad med gode avlsdyr, der har kostet ejerne rigtig mange penge? Eller når ulvene kommer til at tage et travhesteføl? Jeg tænker på, hvorfor vi skulle have en lov om at aflive dræberhunde.

Det svarer til, at fru Jensen får at vide, at hun skal passe bedre på lille Fido, og skulle den blive taget af en ustyrlig dræberhund, kan hun bare hente 1000 kroner på kommunen – så er det ordnet.

Dobbeltmoralske budskaber   
Som moderne landmand passer jeg mine afgrøder med statsgodkendte plantebeskyttelsesmidler, for at planterne ikke bliver syge og svækkede.

Men gang på gang er forskere, miljøfanatikere, politikere og andet godtfolk ude at sige, at ”vi vil ikke løbe den mindste risiko for noget som helst for vores sundhed, så det skal forbydes”.

Men når det gælder andres frygt for ulve, og når en anerkendt forsker nyligt har udtalt, at børn ikke må være uden opsyn i ”ulveskove”, ja, så siger de samme bedrevidende folk, at den risiko skal vi selvfølgelig turde tage.

Dobbeltmoral?

I byerne tages frygten alvorligt
Frygt i byerne er frygteligt:

Lad os sammenligne med, da der flyttede rockere ind på nogle villaveje rundt i Danmark. Da var medierne massivt til stede, og beboerne på villavejen i oprør og i frygt for deres børns og eget helbred.

Rockerne skulle flyttes væk fra området straks, og mange politikere gik på talerstolen og ville ændre love og retningslinjer, så de kunne smides ud.

Trods det, at rockerne nok ikke havde planer om at forulempe hverken voksne eller børn. De kunne da hjælpe lidt på biodiversiteten i byen og sætte lidt gang i den lokale vejfest …

Nå ja, nogle rockere smed sten igennem vinduerne til naboerne, men så må disse naboer jo sætte nogle hegn op.

Staten kunne nok nemt finde nogle forskere, der kunne gå rundt og beregne, hvor høje de skulle være, for at rockerne ikke kunne kaste sten over hegnet.

Rockerne er en del af menneskeheden og har altid været her, så lad være at pive! Dobbeltmoral?

Slutteligt vil jeg opfordre alle dem, der er berørt og har oplevet ulvene på nært hold, til at stå sammen og blive ved med at gøre opmærksom på problemerne.

På samme måde som dræberhunde skulle aflives på stedet ved angreb, skal ulve også. Det er ikke naturligt for ulve at tage husdyr, så disse ulve skal fjernes.

Forrige artikel V: Alternativets landbrugsudspil vil være en ideologisk massakre på landbruget V: Alternativets landbrugsudspil vil være en ideologisk massakre på landbruget Næste artikel Debat: Udflytningen af Miljøstyrelsen er et farvel til fagligheden Debat: Udflytningen af Miljøstyrelsen er et farvel til fagligheden
 • Anmeld

  Rasmus Skaar · Forstkandidat

  Faktualitet og sammenligning

  Behovet for fakta og beviser er stort mange steder i natur- og miljøpolitikken. Det gælder ikke mindst omkring ulvedebatten og i særdeleshed omkring dette indlæg, hvor æbler og elefanter blandes godt og grundigt sammen.
  Først med hensyn til befolkningstallet i dag og for 200 år siden: Vi er blevet mange flere i Danmark, ja - men så vidt jeg er informeret, så er netop én af begrundelserne for støtte til et effektivt jordbrugserhverv netop at landdistrikterne affolkes. Kan det være at befolkningstilvæksten primært er sket i byerne og der er blevet længere mellem de små husmandssteder på landet?
  I sammenligning med for 200 år siden er der heller ikke længere nogen i Danmark, der behøver at sulte. Tvært i mod. I det lys kan jeg bedre acceptere at vores forfædre lagde ulven for had, men det bør ikke være en begrundelse for at udrydde den igen.
  Det er træls og sørgeligt når nogen af vores fritgåedne husdyr dør eller forsvinder. Jeg har selv prøvet det med en ung kalv en enkelt gang hér på Fyn, før ulvedebatten rasede - og jeg gør alt hvad jeg kan for at det i hvert fald ikke skal være min skyld, at det sker igen. Helt undgå det kan jeg nok ikke, men jeg lever godt med den bevidsthed at mine dyr har haft et frit og naturligt liv ude i naturen, med de farer det medfører. Tænk hvis der kom ulve herover - så kunne jeg oven i købet få mulighed for at få erstattet et mistet dyr.
  For 200 år siden gik langt de fleste af vores husdyr vist ude sammen med ulvene en meget stor del af året - hvordan er det lige med den fordeling i dag?
  Sammenligningen med byernes rockere er så langt ude i skoven, at jeg vil nøjes med at skrive at den må være optænkt en meget sen nattetime - hvordan kan man sammenligne en ulovlig aktivitet, som samfundet bruger store ressourcer på at bekæmpe, med et lovligt/fredet dyr der indgår i den biodiversitet, som samfundet bruger store ressourcer på at bevare og forbedre?
  Og hvor er proportionaliteten? hvor mange mennesker er døde/sårede som følge af rockeres aktiviteter i Europa contra ulve?
  Ja, hvor mange er reelt fysisk påvirkede af kriminalitet, trafik, inaktivitet, lynnedslag contra ulve?
  Jeg synes der er vigtigere ting at prioritere og skåne vores kære imod, end ulve.
  Og hvordan i hede hule h. skal vi kunne pege fingre ad andre lande, der ikke beskytter deres vilde dyr, hvis vi ikke selv beskytter vores?

  Jeg kan godt forstå at forstå at almindelige mennesker bliver forvirrede og sikkert skræmt af tanken om ulve, når store dele af debatten føres på så ufagligt, manipulerende og udokumenteret grundlag fra mange sider. Der går sgu rødhætte i den - igen!

 • Anmeld

  Frank Wille · naturven

  Som man råber i skoven får man svar...

  Denne BL landmand går skridtet videre mod den totale konflikt med alle med anden mening om naturrelaterede spørgsmål...herunder om der skal være plads til rovdyr som ulven i Danmark. Han spreder gift både hjemme på bedriften og i medierne med opfordring til at stå sammen om udryddelse af et ikonisk dyr. Han vil få modspil i form af krav om økologi fra snart et flertal og krav om, at der skal være plads til mere natur i fremtiden, herunder også dyrearter som et mindretal ikke ønsker.

 • Anmeld

  Ulven Peter

  Frygt

  -skal tages alvorligt. Men den frygt der for ulven er i den grad et produkt af uoplyste og afstumpede menneskers spredning af løgn og halve sandheder. Jeg bor i byen - blandt masser af biler. Biler som hver år er skyld i masser af kvæstede og døde mennesker. Skal jeg så også krybe sammen i fosterstilling og hyle som en tøs?

 • Anmeld

  Kristine Wadsholt · Landmandskone og naturelsker

  Tak for indlægget

  Som rammer hovedet meget fint på sømmet... her hos os hvor ulven har gjort sit indtog og ugenert ses tæt på beboelser og stalde er livet ændret... Køerne som i øjeblikket får kalve kigger mærkeligt på os, når vi burer dem inde om natten, hvor de før frit kunne gå ud og ind som det passede dem... og børnene må jf de kloges råd nu ikke længere færdes i skoven og bygge huler ... vi må bare indrette os og lade være med at pive siges der... hvornår er vores ytringsfrihed blevet inddraget?

 • Anmeld

  Uleven Peter

  Lær reglerne

  Mine børn har lært at begå sig i trafikken. Så for mig at se, er der bare nye regler der skal læres for at begå sig blandt ulve. for mig at se er biler stadig langt farligere.

 • Anmeld

  Kristine Wadsholt

  Ja tak...

  Mine børn begår sig også udemærket i trafikken... et vilkår som er nødvendigt i det samfund vi har valgt at være en del af...
  Jeg synes nu nok der er væsentlig forskel til at skulle forholde sig til ulve i baghaven...
  - kan de stadig sidde stille og lege i sandkassen i skovkanten?
  - kan de stadig have deres hule inde i skoven?
  - kan de stadig tage på natteløb med spejderne?

 • Anmeld

  Ulven Peter

  I den virkelige verden

  og i det samfund vi alle har valgt at være en del af, dræbes over 200 i trafikken og tusinder kvæstes hvert år. Hvor mange børn har ulven ædt indtil nu??

 • Anmeld

  H Klausen

  Kom med en undskyldning

  Ulven Peter: Børne beskytteren og Kristine Wadsholdt fortjener en uforbeholdende undskyldning fra dig!
  At kalde andre mennesker afstumpede fordi de forholder sig til den virkelige verden er usmagelig.
  Din begrundelse er det rene nonsens, det er det jeg vil kan kalde ensporet nedladende afstumpethed!

 • Anmeld

  Mads Harbo Jensen

  Ulve kontra drikkevand

  Det er skide smart at landmændene holder fokus på den ikke store trussel, nemlig ulvene, her hvor den reelle trussel, drikkevand forurenet af selvsamme landmænd, bliver mere og mere nprmalt.

 • Anmeld

  Ulven Peter

  Undskyld for hvad?

  Jeg vil mene at det er ulven der skal have en undskyldning for at blive hængt ud for at være en farlig dræber. Jeg mener ikke jeg skal undskylde over for folk der indleder med at kalde mig åndsvag. Ville du gøre det H Klausen? Jeg har i øvrigt ikke kaldt nogen for afstumpede - det er dit ordvalg H Klausen. Jeg beder blot folk om at veje deres frygt mod realiteterne. Det er der vel intet galt i. Jeg syntes ikke BL skal have lov at lykkes med deres skræmmekampagne.

 • Anmeld

  kurt Simonsen

  Frygt i Landbruget

  landmand siger at frygten for ulven på landet åbenbart er Ligegyldigt men i Byerne tages de alvorlige !!! jeg er mere bange for Landmandens udledning af Pesticider i vores sårbare Miljø samt Ødelæggelser af vore vandløb ved gentagende Gylleudslip end jeg er bange for Ulven !!! Den Hadstemning der i øjeblikket florerer blandt borgere og landmænd imod Ulven er Bekymrende og man må ty til gamle artikler flere hundrede år tilbage for at finde Ulve angreb på Mennesker for at holde Hadet ved lige !!! Landmanden har intet at frygte hvis de bare ville holde deres Indhegninger i ordentlig stand !! Mange Påståede Ulve angreb viser gang på gang at det er Hunde der har forsaget dødsfaldene(Drabene) !! De steder hvor der er Dna efter Ulve er problemet mangel på Sikring af Hegn !!!

 • Anmeld

  Martin Larsen · Tømrer

  Hvordan kan vi være sikre på ulven ved vi ved?.

  Hvordan kan ulvene vide at, her kommer en kondi løber forbi og ikke et bytte som er ved at stikke af?.
  Hvordan ved ulvene at de ikke må gå ind i private haver og overfalde små børn der løber rundt og leger leger?.
  Hvorfor taler alle de kloge hoveder som er fortalere fo ulven om ulven og ikke ulve koppelerne?.
  Har i selv overvejet hvordan i helt seriøst ville reagere hvis i var alene på en svampe tur i Nationalparken og løb ind i et dusin sultne ulve?.

  Jeg tror ikke på at den helt almindelige dansker der glæder sig over at være ude i det fri, er klædt på til den slags situationer.

 • Anmeld

  H Klausen

  Retten til at være menneske?

  Hvis der er noget der er til gavn for almenvellet , så må det enkelte menneske acceptere ændringer i levevilkår og evt. begrænsninger i sine udfoldelsesmuligheder.
  Men ingen grupper eller enkeltpersoner kan have ret til uhæmmet og bevidst eller ubevidst at negligere andre menneskers ret til at leve i fred og harmoni med sine omgivelser på grund af ideologi, eller hvis motivet er personlig vinding - heri indgår også status og magt.
  Ulvetilhængerne appellerer ret så listigt til humanisme! De endnu ikke fødte ulve skal også have ret til at være her. En " ITALESAT KAMPAGNE"
  hvor målet er noget helt andet end at redde ufødte ulve.

  Ulvetilhængerne kunne nemt løse problemet ved at købe et stykke jord , eller leje et areal af staten, indhegne det, og lade de ulve de er tilhængere af gå der, der kan ulvene løbe helt frit.

  Jeg bor i det nordlige Vendsyssel.
  Jeg er ikke på Twitter eller andre medier med tommelfingertilkendegivelser.
  Når jeg har luftet mine synspunkter andre steder, er der kun en der har tilkendegivet enighed. Alle andre har stort set forkastet mit synspunkt med akademisk nedladenhed, ( dette enfoldige menneske ved ikke bedre!)

  Jeg er overhovedet ikke sur pa dem, der kort og klart skriver " mentalt underfrankeret", det er en holdning uden skjult dagsorden!
  Jeg håber der kommer mindst en positiv tilkendegivelse af nogle af mine synspunkter, så er vi da 3 !

 • Anmeld

  Bruno Kalhoj · Sikkerhedschef den Europæiske Central Bank

  Frygt er mangel på viden.

  Jeg er på ingen måde ulveekspert men jeg ved qua mit arbejde som sikkerhedschef rigtig meget om sikkerhed, trusler og frygt.
  Blandt andet rådgiver jeg om frygt og årsagen til frygt er altid manglende viden. Når vi frygter så er det fordi vi af den ene eller anden grund ikke forstår den reelle trussel. Trusslen mod mennesker fra ulve er væsentligt mindre end truslen fra vildsvin, at køre på cykel eller tage brusebad stående i et badekar.
  Jeg er helt på linje med Rasmus Skaar (for øvrigt noget at det mest fornuftige jeg har set i ulvedebatten, well done Rasmus) i forhold til ulve og dyrehold, men vi kan godt sikre vores dyr med hegn uden det skal ligne en rockerfæstning. Det er selvfølgelig ikke gratis og bør støttes med offentlige midler hvis vi som land ønsker at have ulve. Vi kan også sikre så godt at ulven ikke kan komme ind i indhegninger, det er ren fysisk for til forskel fra mennesker kan ulve hverken tage en stige med eller klippe tråden over. Ulve frygter elektrisk stød og såfremt den nederste tråd er lav nok og den højeste er høj nok og der er ordentligt strøm på hegnet kommer ulven ikke ind, det er ren fysisk. Men så længe man bliver ved med at bruge gammeldags ståltråd som ikke kan holde strøm i bevoksning og ikke den nyeste teknologi inden for hegnstråde så løses hegnsopgaven ikke.

 • Anmeld

  Kim Skouborg

  Sund fornuft

  Det er ren og skær sund fornuft og intet andet - selvfølgelig skal ulve skydes, hvis de mister deres skyhed og/eller angriber husdyr. Og det vil sandsynligvis ske for alle ulve i Danmark med det kulturlandskab vi har, så lad dem da i stedet leve i naturparker og/eller store sammenhængende naturområder, hvor de kan være i fred for mennesker - og omvendt.
  Ja tak til mere og bedre natur, men fredelig sameksistens med ulve i Danmark er en utopi...

 • Anmeld

  Rikard Svenningsen · Jobsøgende It konsulent

  Fordeling af ulve

  For at skabe balance i ulve debatten, så tror jeg at man skal samle ulve fra Jylland og udsætte dem på Sjælland.
  Vi skal huske at vi ikke kan tillade os at beholde alle de gode ting for os selv.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Roser og præmie til Knud Jeppesen

  Knud J.
  Dine salige og rammende sætninger imponerer mig.
  Det er som (en metafor) på Bakken, hvor man med en stor hammer kan banke til en stolpe, hvorefter der så farer en slæde op ad en stolpe, og banker til en klokke, der klinger i hele området.
  Det er det`, det drejer sig om på Bakken. Du får klokken til at larme og ryste HVER GANG - hver sætning, hvert ord. Flot Knud J.
  ad)
  Frank Wille og Rasmus Skaar! Hvor er I sølle (bemærk, at jeg ikke 'bander').
  Har I en mening om mårhunde? Og synes I at DSB længdebanen med nyopsatte elmaster, og den 6- spor motorvej pynter i naturen? Eller finder I jer fint tilrette med det? Jeg spørg' bare. Skriv lidt om MÅRHUNDE !

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  UPs

  saglige

 • Anmeld

  Louise Lamberth

  Frygt i byen

  Nu bliver jeg faktisk lidt træt. Ikke fordi nogen vil debattere ulvefrygt. Men fordi man helt har glemt, at ganske almindelige biler dræber et par hundrede danskere hvert år, herunder børn, og at ingen beder om, at de bliver fjernet fra byerne af den grund!

 • Anmeld

  Svend Vinter · pensionist

  apropos fordeling af ulve

  Er helt enig med Rikard Svenningsen i, at der må skabes balance i ulvebestanden i Danmark - Det er da helt urimeligt , at vi jyder skal være alene om den store oplevelse , som det ifølge ulvevennerne er, at have ulve i vores natur.
  Da ulven jo ikke rigtig kan komme til Sjælland på naturlig facon , må et ulvepar selvfølgelig udsættes på Sjælland, hvor der jo også er områder med lidt unaturlig høj vildtbestand
  Det må være en sag for DN at fremme

 • Anmeld

  Bo Fink · Hvilken frygt på landet?

  Det er en falsk modstilling mellem by og land

  Det er som om, at landmænd, der hader ulve tager alle, der bor på landet til indtægt for deres ulvehad. som bosiddende på landet med marker til alle sider, vil jeg vil godt frabede mig at blive påduttet et standpunkt alene på grund af min postadresse. Jeg byder ulven velkommen som et nyt element i vores fauna. Der vil være nogle spilleregler, der skal læres - ligesom vi har lært at sameksistere med et andet frygtet dyr, skovflåten. De slemme dræbere på landet er nogle helt andre. jeg har det temmeligt svært medinsecticder, der slår insektlivet ihjel med katastrofale konsekvenser for fuglene og i sidste ende os selv.

 • Anmeld

  Claus Beyer · Geolog

  Afsporing af debat

  Louise Lamberth o.a. Det duer altså ikke at argumentere for een farlig situation ved at henvise til, at der også er andre farlige situationer. Du ville dumpe til ethvert sikkerhedskursus med den form for argumentation. Jeg har været til utallige sikkerhedsmøder og kurser i forbindelse med offshore arbejde, hvor man fokuserer ekstremt meget på, at ingen ulykker må ske. Absolut ingen. Man prøver at forudse farlige situationer og sætter barrierer for at afbøde skader, hvis uheldet skulle være ude. Barrierer. Ikke bare en, men to helst tre barrierer, så den anden kan træde i kraft, hvis den første fejler og den tredje, hvis den anden fejler.
  Hvis man har deltaget i sådanne møder og kurser, provokerer ulvetilhængernes udtalelser for ulve i Danmark voldsomt. For de afslører en ligegyldighed med menneskeliv, ja en sikkerhedsmæssig total uansvarlighed, som jeg mener er forkastelig.
  Hvis ulve absolut skal være til stede i Danmark, skal de indhegnes bag mindst tre former for afspærringer. For målet skal være, at intet menneske må blive dræbt endsige skadet af ulvene. Målet kan aldrig være, at ulvene skal have det godt, studeres, og plejes. Nej. Fokus skal være på menneskers sikkerhed.

  Og så mangler jeg stadig at få en saglig begrundelse for, at vi skal plages af ulve i Danmark igen.

 • Anmeld

  Erik

  Landbrugers profithunger

  Desværre er det kun fortjeneste landmanden der har skrevet indlægget søger at øge mulighederne til i og med ensidigheden han blotter er formålet, og bruger ulødige argumentetinger igen for at få mulighed for og til at forøge uanset omkostninger for os alle og dermed igen viser landbrugets helt useriøs parts indlæg desværre
  Bare med manipuleringer af de facts der er tilstede bla som at vejr, broer og i det hele taget trafikanlæggene som de store areal bruger og beslaglæggere og helt bevidst udelader at Danmark er det land i verden der har de største landbrugs arealer i og af alle lande.
  Ja så store at vor minister på området fremføre at en anlagt mark, er et natur landskab

  Som kun er en støtte for al vor natur er is markerne der er anlagt af og for mennesker også er naturlig natur.
  Det er desværre benyttet som af den landmand beskriver af både individuelle og sted faglige organisation, til at vi danskere skal til udlandet for at opleve og evt leve i og med naturen
  Så at landbruget i og med al sine egoismer helt bevidst fraviger al demokratisk og naturlig nemlig udveksling ang en fastholdelse af naturens naturlighed på De rester vi endnu har med en kontrolleret tilgang af en og et dyr, der engang var en og et naturligt levende dyr i dansk natur.
  Og endda med en stor erfaring og viden om begge dele skal og er mulige at beholde i den meget lille arealmæssigt natur i Danmark, så at alle der har en lille interesse i Danmarks natur naturlige udvikling og bestand af vildt levende dyr i dansk natur.
  At al erfaring og oplysende effekter skal fuldstændigt udelades grundet i landbrugets umætteligheder uanset alle vi der skal aktivt foretage en handling for at få et lille glimt af Danmarks oprindelige natur både nu og som en mulighed for kommende generationer
  Så drop jeres egoistiske ufaglige fake argumenter og samarbejd dog med alle vi *byboere *for løsninger og erfaringer har de i andre lande bla, så brug fornuften og ikke begærligheden. Som i kun vil møde modstand mod og kun mere og mere, efterhånden som de fake argumrntrringer falder for sandhedens, der er ingen der ønsker at nedlægge landbruget, men det må og skal også indrettes så vi alle kan opleve naturens vidundere med egene lugte og synet af den uden at SKULLE se den låst inde helt unaturligt.
  UND DOG DENNE FRIHED SOM ER GRATIS ENDNU TIL AT VÆRE VORT DANSKE FÆLLESSKABS EFTERHÅNDEN ENESTE MULIGHED FOR AT ERFARE OG OPLEVE EN NATIRLIG Natur som er gratis for og til alle borgere i Danmark

 • Anmeld

  Gorm Rasmussen

  for 200 år siden

  Knud Jeppesen skriver: "da ulven sidst var i landet, var der kun godt 1 million mennesker i Danmark" ... Ja, men ikke desto mindre boede der flere mennesker ude på landet end nu.

  Lad os nu se hvordan det går, når foråret kommer og " se det summer af sol over engen" ... nå nej, der summes ikke mere, bierne er døde af det statsgodkendte sprøjteri ... Er det ikke en større fare endnu ulven?

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem for Ø i Haderslev

  Proportionsforvrængning af værste grad

  I Tyskland og Holland trives ulvene glimrende, og der er tættere befolket end i DK.

  Ulve har ikke angrebet mennesket i Europa i dette eller sidste århundrede, men bare i dette årti er et barn dræbt af en hånd - endda i "ulveland".

  Hvor mange landmænd dør hvert år ved arbejdsulykker? I DK er der 5 døe af MRSA, og alligevel skyder vi ikke alle svin:

  Jeg er født et meget øde sted, og min mor var henrykt over, at hun nåede at se en ulv om natten i nærheden af det husmandssted, hvor hun boede.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Madspild er også en faktor.

  Alle kæfter positivt med når der diskuteres madspild generelt. Når det gælder ulven som ingen har savnet i 200 år og som vore forfædre udryddede fordi ulvene gjorde skade på menneskenes fødedyr og til og med åd dem, så er holdningen blandt mange anderledes i dag. Men hold nu lige op - ulven er et uberegneligt rovdyr som æder menneskenes føde og koster samfundet penge.

  I andre sammenhænge griber politikerne resolut til lovgivning for at beskytte borgerne mod farer. Knivforbud og forbud mod bestemte hunderacer er eksempler. Så vis nu lidt politisk mod og forbyd ulven. Hvis EU er en hindring så sæt dem på plads - I Danmark bestemmer vore folkevalgte

 • Anmeld

  Steen Jespersen

  Skulle vi ikke hellere regulere bestanden af jyske landmænd?

  Nogle er bange for edderkopper, nogle er bange for mørke gyder om aftenen og rigtig mange i Jylland er bange for ulve. Personligt er jeg bange for jyske landmænd der ønsker at slå alt i naturen ihjel, der teoretisk kan true deres indtjening. Herunder ukrudt, diverse skadedyr, vildsvin og nu ulve.

  Derfor har vi pesticider i grundvandet, kombinations effekter ingen kender, bekymrende stort fald i antallet af bier og insekter, stigende infertilitet, ADHD, og ikke mindst en bekymrende høj reduktion i antallet af dyrearter de sidste 50 år.


  Der er således mere grund til at regulere både antal af jyske landmænd og deres adfærd end ulvene, der trods alt nøjes med at tage et får nu og da.


 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  Ulve - ja tak.

  Når det er en frygt som udspringer af visse politikeres stemmefiskeri og landmænds og jægeres følelse af eneret til den danske natur, ja Sp er frygten ligegyldig.

 • Anmeld

  Inge Lise Nielsen

  Ulven historisk set

  Jeg fandt tilfældigt en artikel i et SKALK-blad fra 1989. "Ulvetider". Artiklen beskrev ulvens tilstedeværelse i Danmark over århundrederne, indtil man skød den sidste ulv i begyndelsen af 1800-tallet. Den beskrev menneskenes frygt for ulven, ulvens hærgen blandt husdyrene, de mange jagter på ulven, glæden over at man havde skaffet sig af med den for et par århundreder siden. Videre frem til 1800- og 1900-tal frygtede man mange gange, at ulven var på færde igen.
  Vi kender ulvens tilstedeværelse i beskrivelserne af de gamle, nordiske gudesagn. - Fx: Før Ragnarok kommer en ulvetid, hvor der vil være krig og vold, bror vil dræbe bror osv. Efter Fimbulvinteren vil en ulv opsluge solen, en anden månen -. Vi kender også allesammen de mange, mange gamle historier hvor ulven har en mindre flatterende rolle.
  Alt dette, ulvens historie her i landet, alle historierne om ulve, er jo en del af vores DNA, og indtil fornylig har vi opfattet tanken om ulve løbende rundt i vores landskab for utopi! - Nu virker det som noget, vi åbenbart skal acceptere. Uanset frygt og store ændringer for folk, som bor i ulveområder.
  Disse folks indstilling til denne problemstilling skal for mig være afgørende for, hvad vi skal acceptere med hensyn til ulve!

 • Anmeld

  Erik

  Frygten for at miste ,,en hvad og er det af betydning for livets opretholdelse

  Hvordan mon hjorte og rensdyrene som er sluppet fri ? i lille vildmose her i nordjylland,,,de æder jo afgrøden, selv inde på kirkegårde,, hvor vi mindes i fred ?? endda vore kære, og evt tramper hjortene og andre vildyr ,men de æder dog ikke os der,, eller kommer ulvene efter dem der også ,og hvem råber det.

  Når nu bønderne der har fåre opdræt ,for kvæget selv kalvene ,er det vist kun de løse hunde, som nu også er reguleret til at være i snor, i bymæssig bebyggelser,,,men hvor mange overholder det i villa kvarterne, og er det land mænd, der nyder gå turene ,og hvad gør ulvene så med eller mod deres nære slægtninge,,,har de MON samme adfærd som bønderne ,har mod os .?..

  Eller er naturen naturlig selv reguelerende, bare vi holder os fra den, med forgiftningerne både af fødevarene og vandet, og hvor mange ulve dør af forgiftningerne ?? husdyrene sælges med,som føde forog til,, vi borgere osv.
  Stop begærligheden og da mange landmænd relt er lige så fornuftige eller ufornuftige naturligt ,,som alle vi andre er det,,,er der relt og faktisk kun praktisk samarbejde uden fordommene,,der kan løse vore interne
  MENNESKELIGT SKABTE problematikker og dette sker IKKE via forbud osv,
  Men med relle samarbejder som al erfaring kun bekræfter , med fornuften brugt og benyttet af os alle, for os alles skyld og fødevare sikkerheder,som bll fabrikkerne har det svært med at overholde ,da masse produktionerne skaber andre probelmatikker, angående fejl ernæringen der skabes produktivt , af de måske sunde fødevars ,, fremstilliings procceser, for produktionens og begærligheden ,men ikke for vor sunde fødevare ,,,så mange meneskeskabt problematikker og slet slet slet ikke ulve skabt,,,af de fem voksne individer der nu lever i et nogenlunde frit og naturligt milijø i DANMARK ,og uden at true nogen relt,men kun med de forestilte probelmatikker,da som beskrevt flere landmæd osv dør i arbejdet med arbejdet ,,, og det måske landbrugsmæssigt og indtjenings msæssigt ikke probelmatisk øøø ,,kom dog til fornuft ,brug ikke skræksenariene poliitsk og så enøjet og forblændet af blålyset eneste faktor ,,,for at kunne eksistere og fortsat overleve i det politiske landskabs.

  Med de UNATURLIGE POLITISKE FORTRINS FORDELINGER. osv etc

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Hvad med at skrive om det det drejer sig om, nemlig ulve.

  Jeg synes at folk her, hele tiden snakker uden om. Her er talt om ADHD, bier Pesticider, stemmefiskeri, landmænd ukrudt og meget mere.
  Jeg synes at i i stedet skulle spørge jeres helt ærlige indre om i ville kunne håndtere et møde, med en flok ulve (10 -12 stk), på udkik efter dagens ret, ude i et øde område i f.eks en af voresnationalparker. Altså et sted hvor der ingen hjælp er af få med det samme.
  Spørg jer selv. Hvis så mange frygter at komme ud i naturen og vælger den fra pga. ulve. Hvad har vi så fået ud af at den er her?.
  Hvad kan ulven bidrage med i vores natur som vi har savnet de sidste 200 år som er så vigtigt at den nu igen skal være her?

 • Anmeld

  Mitzi · Forkæmper for reel og ordentlig behandling af mennesker og dyr!! Forstkandidat og naturven.

  Ulvedebat.

  Jeg er kun glad for, at jeg ikke har husdyr i baghaven. Heldigvis bor jeg ikke i et område med ulve ENDNU!
  Stakkels naboer til områder med ulve, men hvad pyt, staten(vi andre) betaler jo gerne for et bedre hegn og dræbte dyr. Så hvorfor pive!

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Hvor svært kan det være ?

  Den demokratiske beslutning om ulvens tilstedeværelse her må naturligvis træffes af de mennesker, som lever med konsekvenserne.

  Byboere med hang til gys og drama fra sofaen i etagelejligheden må fremover nøjes med Netflix og et tiltrængt kursus i medmenneskelig empati.

 • Anmeld

  Jens Erik Bech

  Ulve i Korsbæk

  Nej! De var udryddet af befolkningen. Befolkningen afgjorde at ulven skulle væk! Hvem er den lakaj der vil indføre ulve i Korsbæk!

  Det er autokrater! Folk i små grupper som Naturfredningsforeninger terroriserer befolkningen og udnytter den magt de aldrig skulle have haft!

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Chokerende

  Jeg synes, det er chokerende at læse ulvevennernes argumenter. Der kommer masser af indlæg fra bekymrede landboere. Det preller fuldstændig af på disse vanvittige ulveelskere. Det er mig stadig en gåde, hvordan man kan mene, at vi skal have dødsens farlige rovdyr gående frit omkring i vores natur. Jeg håber snart, der er en jæger, der skyder en ulv, og står frem og tager en retsag, som sansynligvis vil ende i højesteret. Det kunne blive meget underholdende.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  For 40 år siden...

  Sidst i 1970erne var der en periode med stor interesse for ulven og en del tv-udsendelser omkring emnet. Som jeg husker det, blev ulven dengang fremstillet som et livsfarligt rovdyr, farligt for små og handikappede mennesker i den fri danske natur. Empatien havde åbenbart bedre kår og kunne trumfe ulveromantikken dengang.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Du har helt ret Martin Larsen ! Mit svar på et af dine spørgsmål kommer her.

  Du skrev bl.a.:" ......Hvad kan ulven bidrage med i vores natur som vi har savnet de sidste 200 år som er så vigtigt at den nu igen skal være her"
  Mit svar : INGENTING, absolut INGENTING
  Hvad gavn har vi af de mange ROTTER, som vi har i EU (Danmark)? Do-do. Lad EU bruge tiden på at få dem fjernet!
  Supplerende spørgsmål: "Hvad gavn har vi af de ukontrollabel mange mårhunde, som naturelskerne ønskede sig? Så mange har vi nu, at myndighederne har givet bekæmpelsen fortabt.
  Ulve i Danmark! En helt skør EU bestemmelse. EU står for en del udmærkede ting, men ulve? Det` er en ommer!
  Skal vi også have den uddøde skovelefant tilbage, når videnskaben om en tid kan gennemføre en kloning via DNA, 3D teknik og kunstig intelligens?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Sindsyge kommentarer

  Ole Gisselmann har ret.
  Jeg kan føje til at kommentarerne fra ulveromantikerne er skingrende sindssyge.
  Nu begynder man gud hjælpe mig at berette om hvor mange der dræbes i trafikken. Hvad har det med det at gøre? Er logikken heri, at når der dræbes 200 i trafikken om året så er det selvfølgelig helt i orden, hvis et ulvekobbel napper et par børn?
  I fortsættelse af Knud Jeppesens indlæg, så er der vel egentlig kun at sige at enhver bør have ret til at beskytte sin familie og ejendom uden smålig hensyntagen til metoden.
  Hvis hærgende hunde forretter drab og massakre på husdyr, så er der vel ikke noget til hinder for at skyde disse.
  Det samme gælder hvis ræve tager lam, - så må de reguleres også uden for den egentlige jagttid.
  Så: hvis ulven foranstalter massakrer og drab på husdyr, må den vel være undergivet de samme normer, som alle andre i Danmark hjemmehørende rovdyr - uanset dens generelle totalfredning. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få lavet den lov om.
  I øvrigt er det den måde man lærer ulve i de store vildmarker, at blive fra mennesker og deres dyr. Og det virker.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · Byrådsmedlem

  Mod uvidenhed kæmper selv guderne og ulve forgæves

  Jeg er både jyde og ude fra landet.

  Prøv engang at læse om Rocky Mountains da der ikke var ulve, og nu hvor de er kommet tilbage - en helt anden verden som den så ud engang.

  Bønderne burde have nok i egne problemer. Hvor mange bønder dør i gennemsnit ved arbejdsulykker om året. De sidste 10 år er der desuden døde 5 af MRSA - smittet ude på landet.

  Der er ulve i Tyskland og Holland - meget tættere befolket end DK - ig ingen mennesker er angrebet af ulve, men bare i DK er et dreng bidt ihjel af hunde :

  Det kan godt være, at vi ulveelskere betragtes som vanvittige, sindssyge og tåbelige, men så dumme som de skydeliderlige elementer fra DF-land er, det er vi dog ikke.

 • Anmeld

  Mona Frandsen

  Ulvefobi- få hjælp !

  Der er forskel på frygt og antapi/ had mod en dyreart. "Jeg VIL ikke have den og den art nær mig, så jeg siger bare at jeg er bange, så bliver den fjernet". Og ER det ægte angst/fobi, så kan det behandles ! Som dem der er bange for edderkopper og til sidst når så langt som at kunne holde en knytnævestor fugleedderkop ! Det kan ikke være rigtigt at arter skal udryddes fordi nogle få har en hysterisk og irrationel frygt. Så må de få hjælp til at overvinde den ! En lille bestand på et par voksne ulve og deres 6-8 hvalpe plus et par enlige strejfere- "Regulering" af dem vil jo betyde total udryddelse af de få ulve vi har !!!!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Mona Frandsen

  Regulering vil ikke betyde total udryddelse.
  De er kloge nok til ikke at begå en fejl to gange.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Lær af Grønland: slædehunde skal i lænker og ulve skydes.

  Jeg har aldrig mødt en ulv, kun set dem bag hegn i Zoologisk Have. Men jeg har klappet en grønlandsk slædehund og mærket og erfaret hvor stærkt et dyr den er.
  Og da ulven er større og endnu stærkere og helt vild, er jeg ikke i tvivl om, at ulve er rovdyr af en kaliber der ikke er plads til i et land med husdyrhold i det fri.
  Og slet ikke i et land hvor det er almindeligt at lade børn lege frit ude i naturen.
  Grønlandske slædehunde er principielt tamme - sådan da. Men belært af erfaring er det fastsat ved lov, at de ALTID skal være lænket, så folk og børn kan færdes frit uden risiko for hundeoverfald.
  Alligevel er der hvert år alvorlige hundeoverfald på børn med fatale følger.
  Set i det perspektiv er det jo det glade vandvid at indføre Ulvekobler i den danske natur. Ulve hører til i enorme dyreparker og øde områder, eller bag hegn eller i lænke. Ikke i menneskers baghaver og rekreative skovområder eller i landbrugsland. Danmark er simpelthen for lille et land og med alt for mange mennesker alle vegne, til at ulve kan accepteres.
  Men der skal åbenbart "lig på bordet" før alle disse ulveelskere fra "det kreative segment" i byerne forstår det.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Bertel Johansen

  Ønsker blot at tilslutte mig dine synspunkter - og tak.

 • Anmeld

  Poul-Erik Klitgaard

  Vi er slapt og slattent folkefærd...

  Det er farligere at færdes i trafikken, bo i nærheden af rockerborge, end det er at bo i nærheden af ulve.
  Der er ingen dokumenterede drab på mennesker i hele Europa begået af ulve gennem de sidste 150-200 år.
  Jeg ved godt, at vi ikke skal blande æbler og pærer, men hvis vi ser på, hvor mange mennesker der mister livet i anden sammenhæng - i trafikken, vold i nattelivet, selvmord, arbejdsulykker, stof- og alkoholmisbrug og rygning, for bare nævne nogle af de farer, vi hver dag udsættes for, synes jeg det er vildt overdrevet, at ulven skulle udgøre en trussel for vores liv og frihed til at færdes i naturen.
  Jeg anerkender, at husdyrholderne har udfordringer med tab af deres husdyr, men det mener jeg kan og skal løses. I takt med, at der hegnes, vil ulvene jage de vilde dyr.
  Vi har desværre gennem generationer fjernet os mere og mere fra naturen - uden evne til at tilpasse os. Vi vil kun tilpasse os på vores præmisser og forsøger hele tiden, at dæmme op for de “ubehageligheder” der kan ramme os når vi bevæger os i naturen. Vi må helst ikke slå os mere. Faldunderlag, legeredskaber skal godkendes i hoved og r.. - børn fragtes i højere og højere grad i bil mellem hjem, skole og fritidstilbud. Vi vil ikke være en del af naturen med mindre vi kan færdes på et glat underlag uden at falde - og falder man og slår sig, så klager vi til kommunen, for det er jo ikke min egen skyld. Vi er blevet et slapt og slattent folkefærd uden evner til at begå os udenfor husets fire vægge.
  Ligeså vel, som vi ikke kan stoppe den digitale udvikling, ligeså kan vi ikke stoppe eller forhindre ulvenes indtog i den danske natur.
  Jeg tror, at vi om 20-30 år, kommer til den erkendelse, at Facebook, Instagram, Twitter og andre digitale medier, har flere liv på samvittigheden end ulven har. Let r.... og kom ud og oplev naturen.

 • Anmeld

  Louise Lindbøg Hansen · Økologisk bonde, naturelsker og ulvedebattør

  Frygt skal tages alvorligt, men...

  Hvis jeg nu skal være helt ærlig, mener jeg i høj grad, at indlægget her, mangler den saglighed, som du, Knud Jeppesen, selv efterlyser. Jeg er for så vidt enig med dig i, at frygten hos landmænd og andre, der bor tæt på ulvene, skal tages alvorligt. Den er reel, og det skal vi naturligvis også forholde os til i debatterne om ulven. Men efter min bedste overbevisning ryger du lidt ud på et skråplan, når du dels påstår, at der ikke er kommet et eneste godt, sagligt argument for, at ulven skal være i den danske natur, og i øvrigt mener jeg heller ikke, at der på noget tidspunkt i de seriøse debatter er givet udtryk for fra fortalerne for ulvens side, at ulven "bare skal have lov til at hærge vores husdyr". Der ER adskillige gode, saglige argumenter for, at ulven skal være her. For det første er ulven rent biologisk, trods sine knapt 200 års fravær, en naturligt hjemmehørende nøgleart i dansk natur. Den er kommet her af sig selv og har valgt at etablere sig i den danske natur, fordi her er plads og et solidt fødegrundlag i form af hjortevildt. I forhold til denne hjortevildtbestand vil ulven også kunne have en fornuftig regulerende effekt, som medvirker til at holde bestandene sunde. Biodiversiteten i vores lille land er stærkt faldende, men ulvens tilbagekomst er et skridt i modsatte retning, som vi skal være glade for. Sidst, men absolut ikke mindst er der det helt uomgængelige argument, at ulven er fredet ifølge EU's habitatdirektiv som bilag IV art og derfor ikke må skydes.

  Jeg er fuldt klar over, at ovenstående argumenter udelukkende er set ud fra et naturværdimæssigt synspunkt. Der ER ikke mange landbrugsmæssige argumenter for ulven. Det anerkender jeg gerne. Det eneste, jeg umiddelbart lige kan komme på, er, at ulven kan være med til at begrænse de stærkt voksende kronvildtbestande, som tramper landmændenes afgrøder op og vælter deres hegn. Men er det i sig selv et argument for, at landmændene med rette kan tillade sig at sige, at så skal ulven ikke være her? Det mener jeg personligt ikke. Landbrugets økonomiske interesser eller frygt skal ikke være den afgørende faktor for, om den danske natur skal have lov til at udvikle sig naturligt eller ej.

  Så er der den med frygten... som er en sværere størrelse at arbejde med, fordi frygt i sig selv ikke er særlig rationel. Hos nogle vil den i stor udstrækning kunne imødegås med faktuel viden, men dette er forudsat, at man har en vis åbenhed for at erhverve ny viden og genoverveje sin frygt. Hos andre vil den være helt umulig at bekæmpe. Jeg synes bestemt, at vi skal anerkende, at der hos nogle er en frygt for ulven, og jeg synes også, at vi skal hjælpe med at skabe større tryghed for de, som frygter den, dels gennem spredning af faktuel viden om ulven og de udfordringer, risici og fordele, der er forbundet med den, men også ved at være medvirkende til, hvordan man på bedst mulige måde kan passe på både sine dyr og sig selv og sine børn. Specielt på sidst nævnte punkt mangler jeg i alvorlig grad konstruktivitet og saglighed fra modstandssiden i ulvedebatten. Der er alt for mange, der som du tilsyneladende, kun vil diskutere hvorfor ulven ikke skal være her, frem for at forholde sig til den realitet, at den ER her og ikke bare kan fjernes/bortskydes, selv om dette måske var, hvad de selv helst ville, og i stedet fokusere mere på, hvordan man så bedst muligt lærer at leve med den på en måde, så selv de frygtsomme og bekymrede kan føle sig mere trygge, og måske oven i købet også, så de økonomiske udfordringer for landbruget i forbindelse med angreb på husdyr kan formindskes eller måske endog helt fjernes.

  Og undskyld, nu blev dette vist en længere smøre. :-)

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Det er da voldsomt spændende

  Der er så mange ulykker og sygdomme at dø af, og oven i købet er vi sikre på at dø af den ene eller den anden grund. Hvorfor så ikke indføre endnu en risiko for at øge diversiteten i naturlig aflivning. Indtil det første uheld med en ulv eller et kobbel kan der da ikke være nogen fornuftig grund til at nægte ulven indrejse. Måske vil denne første ulykke få lige så meget spalteplads og opmærksomhed som ubådssagen. Måske bliver den endda lige så spændende at se udfoldet med billeder og diverse pårørendes sorg. Indtil da må vi plante r.... i sofaen og opsøge gyset og spændingen på den flade skærm.

 • Anmeld

  René Pedersen

  Ulvefobi

  Forleden var der i radioen en udsendelse om ulven i Danmark hvor det meget besynderlige var at den mandlige deltager med dyb jysk malmrøst udtrykte sin frygt for ulven, mens den kvindelige deltager beroligende gennemgik faktuel viden om hvor ubegrundet den frygt var - jeg var mildest taget pinlig berørt på mit køns vegne - kors

 • Anmeld

  Poul-Erik Klitgaard

  Steen Jespersen

  Jeg synes det er meget usagligt når du foreslår at regulere i bestanden af jyske landmænd. Det er under lavmål og opildner til lavets fællesnævner og had. Det har vi ikke brug for.
  Landmændene og husdyrholderne har en velbegrundet bekymring - de lever midt i det og det skal vi selvfølgelig anerkende.
  Jeg er selv tilhænger af ulven i den danske natur, men vi hvis vi opildner til had, så bliver det ikke en konflikt om argumenter om ulve eller ej, men en konflikt mellem os og landmændene. Det fører ikke noget godt med sig.

 • Anmeld

  Inger Christoffersen

  Indfang ulvene og flyt dem.

  Ulvedebatten ville måske få et lidt mere nuanceret indhold fra ulvenes fortalere, hvis de berørte jyder indfangede ulvene og udsatte dem i Dyrehaven og andre naturområder ved byerne. Her findes også deres byttedyr og så slipper husdyrene i det mindste for at blive angrebet.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Man kan ikke argumentere imod overtro og total uvidenhed

  Jeg/vi er bange for ulve, altså skal de skydes/udryddes.

  Det er så nogenlunde hovedargumeter fra ulvemodstandernes side. De har ikke et eneste sagligt argument imod ulve - ikke et.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Du er et sludderhoved Mogend Rerup

  Du har ikke megen respekt for flertallet i din kommune.

 • Anmeld

  Steen Jespersen

  Poul-Erik Klitgaard

  Min kommentar om at regulere bestanden af jyske landmænd var ment sarkastisk og skal naturligvis tages med et stort gran salt😉. Når det er sagt mener jeg, at det er helt åbenlys at man ikke skal lovgive på baggrund af frygt eller andre negative følelser, hvis det er baseret på ubegrundede fordomme, og ikke faktabaseret. Det korte svar til landmandens spørgsmål i overskriften må derfor være: Ja, den er ligegyldig, hvis den er ubegrundet.

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Rene Pedersens indlæg

  Man kan sagtens sidde i et radio studie og være rolig og bedøve andre med faktuelt viden.
  Måske skulle de lave en ekstra udsendelse hvor hun helt alene skulle være i et område, med en større flok ulve. Skulle det så alligevel gå galt for hende, kan hun jo altid præsentere dem for hendes tykke bog med faktuel viden. Det skal nok få dem til at forsvinde.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Endnu en latterlig påstand fra Poul B.

  Hvordan ved du, at der i Haderslev Kommune er flertal for, at alle ulve skal skydes/udryddes - det ved du ikke en brik om.

  Jeg tror ikke på det, for flertallet af kommunens beboere er begavede, og er ikke fyldt med overtro.

  Jeg ved godt, at vi befinder os i DF-land - men alligevel.

  Hvis der så er flertal for, at vi skal være kriminelle og skyde og udrydde ulve i Haderslev Kommune - som det eneste sted i Europa - uden niogen form for argumenter, så vil jeg være imod og for lovgivningen.

  Landbruget betyder jo mindre og mindre i dette land, men har stadig alt for stor indflydelse som den lille minoritet de er. "Bæredygtigt Landbrug" stammer jo direkte fra "Bondepartiet" og LS i 1930'erne og 40'erne, og er også en flok ligegyldige ekstremister, som tror de kan bestemme over alle andre.

 • Anmeld

  Erik

  Fornuften

  jae det er mærkeligt at løse hunde osv overhovedet ikke er farlige,uanset om de er det på landet eller i byerne endda møske endnu farliger da de provokers og mon af hvem,,
  Og det er da dejligt at selv i DF eller dansk folkebedrags forenings "hoved land uden hoved der benyttes andet end byråds medlemmet, som fungere rigtigt på trods af hans lokalitet i Danmark.
  Men derfor har vi i byerne ikke køer og heste mere ,da vi nu bruger busser,cykler og personbiler, og lever med de risci de transport midler rent fysisk skaber, i noget mildelst talt ikke så bløde udgaver, ,men er det ulve eller er det destrouktions lysten,der er hæmmet andre steder ,der udfoldes af DF medlemmer thjaee, heldigvis er det et frit og demokratisk k land endnu,trods DF s stærke forsøg på at bedrage det også i Danmark.

  Og det bedste er,at ulvene er fuldstændigt uvidende og ligeglade,sålænge jagten stadig er kontrolleret demokratisk også på dem.

 • Anmeld

  John Meldgaard · Præst

  Århus universitet lever af andres nød

  Der er en hel industri af frivillige opsamlere der tjener forskernes formål og tilbeder dem som halvguder inden for deres mål. Nemlig at fremstå almægtige overfor husdyrholdere. De har ikke bidraget med andet end problemer. Skammeligt. De tjener ikke noget godt formål

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: René Pedersen
  De skrev:
  "Forleden var der i radioen en udsendelse om ulven i Danmark hvor det meget besynderlige var at den mandlige deltager med dyb jysk malmrøst udtrykte sin frygt for ulven, mens den kvindelige deltager beroligende gennemgik faktuel viden om hvor ubegrundet den frygt var - jeg var mildest taget pinlig berørt på mit køns vegne - kors "

  Hvordan tror De at denne kvindelige deltager havde lydt hvis hun ude fra virkeligheden havde erfaret hvad ulve kan og gør ? Det er jo lidt billigt blot at have studeret nogle teorier.

  Det forekommer mig at det er Deres kommentar der er lidt pinlig og verdensfjern.

 • Anmeld

  Finn Baggesen · pensioneret lærer

  Naive folketingspolitikeres ansvar.

  For nogle år siden afskaffede et naivt flertal folks ret til at aflive strejfende hunde, der gjorde skade på husdyrene.Det var "Loven om mark- og vejfred", man lavede et attentat mod. Landbrugets repræsentanter snorksov i timen. Kun de færreste anede, at der lå en større plan bag , fostret i rovdyrelskernes betændte hjerner. Tilbage er kun at vente på, at den civile ulydighed tager over. Dertil kræves, at man har et lovligt skydevåben i huset, så min opfordring til folk, der lever i områder med ulve er, at man tager et jagttegn snarest muligt, så man kan bevæbne sig på lovlig vis. Skulle man få brug for at forsvare sig mod ulven, kan man i det mindste ikke blive buret inde for ulovlig våbenbesiddelse.Og så venter vi spændte på den første sag, og hvad politikerne så mener! Og vi skal jo snart til valg!!!!

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionis, jæger o ulvepositiv med forbehold

  skinger debat

  En meget stor del af debatten kan næppe betegnes som en debat. Det er måske lidt skarpt skåret, men på den ene side er der tilsyneladende en flok ufølsomme venstreorienterede københavnersnuder og på den anden en flok jyder der har lige så meget jord i hovedet som den jord de lever af
  Kun en tåbe vil give en 100% garanti for at ulve aldrig vil angribe mennesker, og derfor er det forståeligt at det enkelte menneske foretager en risikovurdering, men denne risikovurdering bør ikke begrundes med følelser, men begrundes med facts fra solide kilder, IKKE WIKIPIDIA .
  Den konklusion som det enkelte menneske kommer til må nødvendigvis sættes i relation til alle de andre risici som vi oplever. Andre har nævnt trafikdrab,forurening af omgivelser, fødevareforurening selvom den siges at være lille, 300 dødsfald om året pga partikelforurenig fra brændeovne og dieselkøretøjer.
  Disse forhold, som ikke kan bortforklares ,har vi bare vænnet os så meget til, at vi ikke problematiserer eksempelvis forslag om højere fartgrænser, selvom vi ved at det koster død og ulykke.
  Der er i begge lejre deltagere som jeg betragter som som værende så meget i deres følelsers vold, at de er uden for pædagogisk rækkevidde.
  En måde at få en mere nuanceret og fair debat på, kunne være at lade repræsentanter for de to lejre danne en studiekreds, hvor man gennemgik lødige forskningsresultater og sammen tog på studiebesøg til det øvrige Europa hvor der er en ulvebestand der er noget større end iDanmark.
  Deltagerne skal være i stand til at læse , se og lytte og lægge to og to sammen.
  Det er mit gæt, at en del rapporter ikke er det papir værd, som de er skrevet på.
  Udgifterne kan passende deles mellem Danmarks Naturfredningsforening og Bæredygtigt Landbrug

 • Anmeld

  René Pedersen

  Svar til Bertel Johansen

  Man siger at der kom flere gode ting ud af ungdomsoprøret i 1968 men femrimiserigen af mænd er mildest talt ikke en af dem! Du er meget velkommen til at fremlægge hvilke skader ulven har forvoldt af skader og dødsfald - for du har forhåbentligt noget der kan begrunde din frygt. Jeg er så meget mandschauvinist at min tolerance rækker længere, hvis jeg skal høre på irrationelle følelser fra en spinkel kvinde end fra en granvoksen mand

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Niels Hansen

  Så nu har alle jyder jord i hovedet og er uden for pædagogisk rækkevidde fordi vi ikke synes om at vi får trukket, et for os fremmed rovdyr ned om ørene.
  Hvad kan vi egentligt bruge det til at der er andre ting der er større risiko ved.
  Studiekreds... Hvordan skulle det egentligt kunne ændre ved den risiko som mange er enige om er reel.

 • Anmeld

  Kurt Berg

  Byfolk

  Det undrer mig at folk der bor inde i de store byer især på sjælland sidder bag skærmen og kloger sig på naturen i jylland hvorfor flytter i ikke ud på landet så i kan blive en del af den natur i snakker sådan om .Når så staten udflytter statslige arbejdspladser til provinsen er i også utilfredse ,kom dog ud i den rigtige verden alle i altankassebiologer.
  Ps mon ikke byboerne udleder flere pesticider /roundup end landmændene når det kommer til stykket landmændene har trods alt sprøjtekursus har i ?

 • Anmeld

  René Pedersen

  Svar til Martin Larsen

  Man behøves jo ikke at have jord i hovedet og være uden for pædagogisk rækkevidde fordi man døjer af overdreven angst - det er reelt nok, men personligt har jeg det svært med at det gælder for voksne mænd

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Rene Pedersens indlæg

  Jeg skal ikke skydes i skoene af nogen at jeg lider af overdreven frygt for ulve. Jeg går der ude flere gange i ugen og meget gerne helt alene.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist, jæger og ulvepositiv med forbehold

  svar til Martin Larsen

  Hvad med at læse hvad jeg rent faktisk skriver. Jeg har forsøgt at karakterisere debattens modpoler i en let ironisk form, det skulle jeg måske have ladet være med. Derudover er jeg meget betænkelig ved din bemærkning: --ved den risiko som mange er enige om er reel: Jeg prøver at spørge så neutralt som muligt: Hvor mange er mange, og hvor har de deres VIDEN fra, hvis det da er viden og ikke kun føleri?
  Du mener åbenbart, at der ikke er behov for underbyggede kendsgerninger. Er det fuldkommrn utænkeligt, at der er noget du ikke ved?
  Jeg synes også at du bør lægge mærke til at min positive indstilling til ulve ikke er uden forbehold. Disse forbehold må vente til en anden gang, mit ærinde er i denne omgang at forsøge på en opblødning af de alt for skarpt optrukne fronter hvor lidt gensidig respekt er en mangelvare.
  Jeg mener stadig at enhver mulig risiko skal ses i relation til alle de andre risici vi løber, der er en historie om at se splinten i andres øjne uden at man ser bjælken i sit eget. Der tales så meget om at prioritere, hvad med at prioritere de største problemer først?
  Når det er sagt, jeg har ikke respekt for din debatform.

 • Anmeld

  René Pedersen

  svar til Martin Larsen

  Det glæder mig at høre, så kan vi bedre forholde os til den faktuelle viden og ikke om at ulve angriber børn og voksne.

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  Skal vi vente til et barn bliver slået ihejl ?

  At argumentere FOR ulve er noget romantisk pjat og gøres nok kun af folk der ikke kender til vilde dyr.

  Skal vi virkelig vente med at udrydde ulvene til de har dræbt et bar ? Flået det ihjel... !!!!


 • Anmeld

  Mogens Rerup

  Sikke engang ubegavet vrøvl

  Jeg er født og opvokset i naturen, hvad du tydeligvis ikke er:

  Hvornår har ulve sidst dræbt endsige angrebet et barn i Europa - undersøg da tingene i stedet for at tumle uvidende rundt med sine egne fordomme. Hunde dræber selv voksne

  Der blev dræbt et barn i Danmark af en hund, og hunde er langt større dræbere af får m.v. end ulve

 • Anmeld

  Claus Nielsen · På aftægt

  Ulveentusiaster!

  Nu er det på høje tid, I sætter ord bag snak! Det er pine mig helt oplagt med 2 - 3 par af de kære væsener i Dyrehaven, og endnu flere i det geografiske ret store Sjælland.
  Hvorfor lever I ikke selv op til jeres fordringer, og importerer en flok ulve?

 • Anmeld

  Tommy Henningsen

  Kære ulvehadere

  Jeg fatter ikke, at I på den måde ønsker at stille jeres uvidenhed til skue. Mange af jer kommer med besynderlige sammenligninger. Jeg nød især sammenligningen mellem ulven og de grønlandske slædehunde (som jo ikke er bange for mennesker), men også indlægget, som kaldte alle såkaldte ulveelskere for stalinister, var ret underholdende. Tilbage nu til uvidenheden. Det virker mærkeligt, i en verden, hvor viden er så let tilgængelig, at så mange udtaler sig så sikkert om ting, som de ikke ved noget om. Bekæmp dog jeres dumhed ved at faktachecke. Det er så let. Bemærk venligst, at når jeg kalder jer dumme, så tænker jeg ikke på jeres intelligens, men på jeres selvvalgte uvidenhed.

 • Anmeld

  Niels hansen · pensionist, jæger og ulvepositiv med forbehold

  angående grøndlandske slædehunde

  Bertel johansen glemmer at de grøndlandske slædehunde er på sultekost hele sommeren samtidig med at de ikke har ulvens skyhed, så sammenligningen halter

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Sultne slædehunde og sultne ulve

  Niels Hansen: Nej, min sammenligning halter ikke. For lige nu er der 5-10 ? ulve i Jylland, og da de har en stor fertilitet, er der snart adskillige ulvekobler der frastøder enkeltindivider der så skal klare sig selv. Og det er jo også for ulve lidt sværere end i kobler, så om føje år har vi problemet med sultne fredede ulve i Jylland.

  Prøv at tænke bare lidt fremad. Beslutningen fra politikeren bag "Borgens Sikre Mure" på Slotsholmen er jo ikke, at der skal være to-tre ulvefamilier i Jylland. Næ, den er fredet.

  I øvrigt: Ulven er næppe kommet vandrende helt af sig selv helt op i Nørrejylland. Hvis det var således, havde de nok efterladte nogle fårekadavere i Sønderjylland, eller også har de ikke spist på vejen ?

  Jeg håber at Politiet en dag får fat på de naturvandaler der formentligt har sat disse rovdyr ud i det danske landbrugsland.

 • Anmeld

  Poul Løwenstein

  Ulvedebatten

  Nu har jeg læst mange af de kommentarer der er indkommet.
  Læst hvor bange vi mennesker er for den kære ulv. Jeg forstår godt, at folk der bor i nærheden af disse, er bange for at sætte deres børn på græs. Ingen ønsker at vores barn, er den første, der kommer til skade.
  Men ingen tænker på den rædsel, som de får og køer der går på marken kommer ud for, selv om der er et hegn kan disse godt se, at der er ulve som lister rundt uden for et sådan hegn. Hvordan ville vi have det, hvis vi opdagede der var en fjende, som ville os ondt, som listede rundt uden for vores dør.
  Jeg tror heller ikke alle de husdyr, som er blevet aflivet af ulve, har haft det sjov lige inden angrebet kom.

 • Anmeld

  Kurt Berg · Hobby fåreholder i Nordjylland

  Tommy Henningsen

  Er du egentlig ikke inde på det område hvor det er racisme det du sidder og lukker ud der at kalde uvidende mennesker dumme og det er især dem der har problemet inde på livet ,utroligt at du kan falde så dybt med den viden du mener at være beriget med som andre i dine øjne ikke besidder du skulle skamme dig at kalde en minoritet for ulvehadere og dumme vis dog lidt respekt

 • Anmeld

  Nils Nørgaard · Biolog

  Ulven er et symbol på holdningen til natur i bred forstand

  Som mange har pointeret, er ulven et marginalt/ikke eksisterende problem i Danmark, når man sammenligner med mange dagligdags gøremål, som rent faktisk koster liv - både menneskeliv og dyreliv. Det er bare accepteret af økonomiske hensyn. Landbruget kan ikke tage naturhensyn, hvis det koster bundlinjen, og vi skal jo køre i vores biler.
  Hvis f. eks Kenya gik ud og sagde, at de ville udrydde alle løver, geparder og hyæner, fordi de ofte tager geder hos de bønner, som bor op til nationalparkerne - og i øvrigt nedlægger bøfler, gazeller grusomste vis, hvor der ellers ikke bor mennesker. Så må man jo regne med, at dette ville møde opbakning fra de, som mener at ulven skal udryddes? Eller hva? Her er vi for rige til at have plads til natur. Og når et rådyr bliver taget af en ulv lider det meget mere end en bøffel, som nedlægges af en flok løver? Hvis man mener, at de fattige lande skal have naturen, mens den skal udryddes i Danmark, er det vel et udtryk for en holdning om at vild natur er noget billigt skidt, som vi kan lade de fattige lande om at have? Det er rigeligt for os at se natur på TV lørdag aften.
  Det er da træls, hvis man får taget en kalv af en ulv. Men er det værre end, når jeg får hønsegården ryddet af en mink? (Som desuden er et dyr som landbruget har indført til landet, og som aldrig tidligere har levet her. Af uransagelige grunde vil landbruget ikke erstatte mine høns).
  Landbruget er eksperter i at afspore debatten fra de virkelige problemer, og til det formål er ulvedebatten som sendt fra himlen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Niels Nørgaard: Man skal ikke relativere ulykker

  Det er ikke god stil at relativere ulykker. For nej: Det er en ulykke når mink rydder en hønsegård, og det sættes der jo netop også meget ind på at forhindre. Mink er jo netop IKKE et accepteret vildt dyr i Danmark.

  Og det er ikke rimeligt at sætte lighedstegn imellem Serengitisletten som naturpark og disse småplantager i Jylland. Det er simpelthen for langt ude.

  Forrige generationer befriede Danmark for ulve ud fra den simple erkendelse, at der ikke er plads til dem sammen med vores husdyrehold. Og den plads er blevet mindre siden. Og da ulvene i Nørrejylland formentligt er sat ud illegalt, skal de udryddes nu, og politiet skal på jagt efter gerningspersonerne.

  Ulve i Danmark kan kun accepteres bag hegn i zoologiske haver og dyreparker. Alt andet ender galt.

 • Anmeld

  Erik

  Natur + naturlig eller u natulig

  Fordi profit er målet,, hvad så med ulve pelse +

  Hvilken form for U-NATURLIG dialog/debat,for debaten er i fuld gang,,mens debatten overhovedet ikke benyttes i og af vort demokrati,,, hvor dialogen er centrum,,men heller ikke uden for borgen benyttes.

  Og her er hele oplæggets fejl,, om den er bevidst eller ikke ,så viser alle indlæggene kun individuelle ønkser og fordomme .

  Uden hverken vilje eller ønske om en demokratisk løsning, hvor vi alle er
  eller bliver acceptabelt tilfredse ,med en demokrtaisk fælles løsning.

 • Anmeld

  Rene Paulsen · Grøn medarbejder

  Skal alt hvad vi er bange for fjernes ?

  Synes sammen med mange andre at MRSA, spredning af gift over vores drikkevand samt forurening af vores vandløb er meget mere skræmmende - men bliver det taget alvorligt ? Men jeg hører jo nok også til en af dem som Knud Jeppesen kalder "miljøfanatikere" . Personligt synes jeg at Knud Jeppesens vandrehistorier om ulven er skræmmende. Aldrig har jeg da hørt mere sammenblandet nonsens. BL-propaganda når det er værst ! Skræmmende er det også når han citerer "forskere" uden navn, eller når han gang på gang som resten af landbruget kalder sprøjtegift for planteværn. Beskytte sine planter mod sygdom og svækkelse ? Herregud!!! Er det nu det I kalder det når I nedvisner græs eller laver burndown på kornet inden høst ? Synes personligt at samtlige svin med MRSA burde fjernes .... men sådan er vi så forskellige. Synes også at landmænd burde efterleve lovgivningen (f.eks om halekupering) inden at de fortæller andre om hvad der dobbeltmoralsk. Men modsat Knud Jeppesen er vi nok en del der afgør om noget er farligt, eller er moralsk rigtigt, UDEN at lade økonomien være det afgørende argument.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Topeksempel på hykleriet

  Niels Nørgaard er biolog
  Det er sjovt nok biologerne, der gennem de sidste år har tudet det meste af Danmark ørerne fulde om, at vi skal opsætte hegn, som værn for kreaturer, får og andre husdyr.

  Hegn er grimme i det åbne landskab
  Hegn skader vildtet, blandt ved at hindre dets frie vekslen
  Hegn belaster hjortevildtet, fordi de giver ulvene mulighed for at presse hjortevildtet op mod hegnet.
  Hegn er megadyre, hvis de skal kunne have den ønskede effekt
  Hegn er dyre at vedligeholde.
  Jeg tror nok at en kalv er væsentlig dyrere end nogle få høns; men alligevel har Nils Nørgaard søgt om kompensation for de døde gokker.
  Det er egentlig reelt nok at forsøge; men typisk fåreavlerne bliver jo beskyldt for at deres hegn ikke er gode nok, dårligt vedligeholdt og uden strøm OG at det er derfor, at et tidligere hjemmehørende rovdyr, som dog ikke bør være det længere (ulven, sjovt nok) trænger ind og foranstalter massakre.
  Et andet ikke hjemmehørende rovdyr, nemlig minken, bryder ind Nils Nørgaards hønsegård/hus og begår massakre her.
  Hvordan kan det dog lade sig gøre?
  Hønsegårdens hegn var simpelthen ikke godt nok, - ellers ville det jo ikke kunne finde sted.

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Savner gode argumenter

  Jeg savner stadig nogle rigtig gode argumenter for at vi skal have ulve i den danske natur.
  Hvad har man som fortaler for ulve, ud af at der render nogle ulve rundt ude i tærrenget , hvor det mest er dem der bor der og som ikke bryder sig om at de er der som ser/møder dem??.
  Mens mange af dem, der taler varmt for at der skal være ulve i Danmark formegentligt aldrig vil støde ind i en selv.
  Er der nogen der kan gøre mig klogere på det?.

 • Anmeld

  Erik

  Argumenter

  Siden du ved hvad dårlige er, ,,, så du også vide hvad de gode består af. Tak på forhånd

 • Anmeld

  Steen Hansen · Folkepensionist

  Ulvedebatindlæg af Landmand, Knud Jeppesen

  Til Altinget.

  Ulvedebatindlæg af Landmand, Knud Jeppesen, hvor han blandt andet skriver :
  Jeg tænker på, hvorfor vi skulle have en lov om at aflive dræberhunde.

  Min kommentar:
  Det er et rigtig godt og stadig særdeles aktuelt spørgsmål.
  Og det var en beslutning der blandt andet blev vedtaget under flere falske forudsætninger,
  samt i strid med sagkundskaben.

  Men sandsynligvis også ud fra, at vores magtelite ønskede denne lov.

  Og magtelitens ønsker, svarer meget nøje til det der bliver gennemført,
  hvilket jeg har set mange eksempler på, gennem de sidste ca. 80 år.
  (Og reelt set, har det tilsyneladende også været sådan i mange-100 år.)

  Og i øvrigt mener jeg, at Landmandens udtryk: Dræberhunde, reelt set passer langt bedre,
  på de menneskelige dræbermaskiner, som både direkte og indirekte dræber
  og på andre måder ødelægger livsbetingelserne,
  for langt flere dyr, planter og alt mulig andet på og i nærheden af Jorden!

  Og endvidere er de såkaldte Dræberhunde og Kamphunde, udelukkende et fænomen,
  hvor så godt som en hvilken som helst - af naturen fredelig hunderace - kan tvinges
  af ondsindede mennesker, til at blive såkaldt Dræberhund eller Kamphund!

  Så alt i alt mener jeg, at det er os mennesker, der graver vores egen grav,
  da vi tror på, at vi har magt og klogskab nok, til at kunne leve i strid med Naturen!

  Ud over dette, så sammenligner Landmanden også "Rockerangsten " med Ulveangsten.

  Her mene jeg, han har glemt at tage hensyn til, at Rockerkulturen er "menneskeskabt",
  hvorimod det er naturen der har skabt de naturlige Ulve


 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Knud

  Supersagligt argument set fra et landbrugssynspunkt er at ulven øger biodiversiteten, som derved styrker naturen og hjælper landbrugets monokultur i kampen mod sygdomme på helt gratis biodynamisk vis:-).
  Og nå ja som Louise Lindbøg skriver. Ulven er totalfredet. Hvis man ønsker dette ændret må man tage det lange seje træk med at vælge politikere der ønsker dette, få dem valgt til Fokketing, EU-parlament, mv. og argumentere for sagen.
  Reguleringen af hjortevildt er for resten ret væsentlig da der specielt af de invasive rådyr er alt for mange, der konkurrererer med den hjemmehørende kronhjort.
  Frygten kan vi alle leve med og have. Men der er så mange nemt tilgængelige fakta fra lødige forskere på f.eks. Landbohøjskolen om ulvene i Danmark og Europa at det mindste man kan gøre når man har denne frygt er at læse op på fakta.
  Til sidst. I betragtning af at vi pt. ved der er 11 ulve på dansk territorium er det dog helt ufattelig mange der har set en.

 • Anmeld

  Peter Høst · pensionist

  Lig på bordet

  I lighed med mange andre turister elsker jeg at færdes i den storslåede vestjyske natur i klitplantager og lynghedeområder. Det er en lise for sjælen, og det har man altid kunnet uden at skulle vare bange for at møde vilde menneskefjendske rovdyr.
  Det skal så være slut nu, er der nogen der mener.
  Indtil videre er det kun husdyr der er blevet dræbt af ulve. Næste gang er det måske et barn.
  Der skrives og siges meget vrøvl i ulvedebatten, især af folk der aldrig selv kommer i de områder hvor der åbenbart nu skal være ulve.
  Men der skal nok lig på bordet før fornuften får lov at råde.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist jæger og ulvepositiv med forbehold

  Martin Larsen

  Du har ikke fundet gode argumenter FOR ulven. Hvis jeg skal svare dig på dit niveau vil jeg lige så uforpligtende sige at jeg har ikke fundet gode argumenter MOD, og så er vi jo lige vidt. Jeg er klar over at studiekreds og lignende giver dig røde knopper , fordi du ikke behøver at vide mere. Det må være rart at kende den eneste sandhed. Her som så mange andre steder findes den absolutte sandhed næppe, og man finder den ihvertfald ikke hvis man ikke gider prøve. Det er vel også derfor at du ikke nedlader dig til at svare på mine helt konkrete spørgsmål, hvis jeg skal være flink ved dig vil jeg nøjes med at kalde dig uhøflig.
  En klog , jeg kan ikke huske hvem, har sagt: Følg dem der søger sandheden, pas på når de har fundet den.
  Alle har ret til at mene noget, men det er ikke alle meninger der er brugbare i en diskussion .

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byr.medlem og pensionist

  Fakta (kan som bekendt ikke benægtes)

  "Sidste (ulve)angreb i Skandinavien?

  I Italien, et land med ca. 60 millioner indbyggere, har man 600-800 ulve og har ikke haft et eneste angreb de seneste 150-200 år. I Abruzzo Nationalparken relativt tæt på Rom lever der 50-60 ulve, og selv om parken hver sommer besøges af to millioner turister, har der ikke været et eneste tilfælde af aggressiv ulveadfærd.

  I Rumænien har man omkring 5.000 ulve og kender heller ikke her til nylige ulveangreb. Det samme gælder lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Frankrig, Schweiz, Estland, Slovenien, Kroatien og Portugal. Det sidste angreb på et menneske i Skandinavien af en vild ulv var i 1882 i Finland.

  Ulven er naturligvis et stort rovdyr, som man skal have respekt for og omgås med sund fornuft. Man skal endelig ikke forsøge at fodre ulven for at lokke den til sig eller tæmme den eller forsøge at nærme sig den og trænge den op i en krog. Men overholder man disse simple regler, så er sandsynligheden for et ulveangreb på mennesker herhjemme meget lille, lyder det fra forskerne.

  Kilde: Statens Naturhistoriske Museum

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist & fotograf

  Att: Søren Skriver Tillisch

  Hej Søren - du skriver:
  Citat: "Reguleringen af hjortevildt er for resten ret væsentlig da der specielt af de invasive rådyr er alt for mange, der konkurrererer med den hjemmehørende kronhjort."
  Du skriver invasive rådyr, - det er da vist en slåfejl; men det kan du jo tilkendegive.
  Hvis det derimod er dådyr, du mener, så så er det ikke "væsentligt" at regulere dem.
  De er allerede indføjet i jagtloven som jagtbart vildt.
  Der er blevet en rigtig pæn bestand af dem; men de er altså ikke at betragte som invasive.
  Hvis de er, så må der jo være en tidsmæssig grænse og er det så 200 år som i ulvens tilfælde, eller 800 år som med lossen eller måske 1000 år som med bjørnen.
  Dådyrene var en af de første hjortearter, der indvandrede til Danmark efter istiden og Danmark var begyndt at blive delvist skovklædt.
  Det ved man, fordi man har fundet dådyrknogler i køkkenmøddinger efter de første mennesker.
  Så invasive?
  Venlig hilsen Erik Nørgaard

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Niels Hansen

  Hvorfor bruge tid, med at skrive til mig når du alligevel ikke, vil svare på et simpelt spørgsmål?. Jeg spurgte faktisk for at blive klogere på dem som er for ulve i DK. Jeg spurgte ikke for at være lige vidt. Jeg synes det er mærkligt at du kalder det uhøfligt at interessere sig for hvad andre tænker i den sag her.

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Erik

  Sandt nok en slåfejl. Men det er faktisk væsentligt at regulere begge bestande da de har det unaturligt nemt i Danmark på grund af vintersæden:-).
  Tidsgrænser er sådan set uvæsentlige. Vi taler om hvorvidt landet har det klima det har nu eller ej (derfor er mammut, istidssteppedyr, skovnæsehorn og elefanter heller ikke relevante selvom nogle skøre biologer synes det).

 • Anmeld

  Ronnie Hjjulmand

  Hvad skal den moderne dansker stille op i mødet med ulve?

  Til at starte med vil jeg blot slå fast - jeg bor på Sjælland, og er indtil videre helt fri for bekymring for, at møde en ulv i mit nærmiljø!

  Jeg forstår godt, at der må være en hvis fascination, over muligheden for at et dyr som ulven, “genindvandrer” til den danske natur, blandt det vi vel kalder “naturelskere”. Jeg er ligeledes helt med på, at der ikke umiddelbart er registreringer af ulveangreb på mennesker. Men nedenstående debat er næsten af “Nationen” karakter.

  Sandheden er, lidt ligesom der i de lande hvor bjørne er tilstede i større tal, er der ikke mange rapporter om angreb. Men grunden til dette er ikke, at en Bjørn ikke kan finde på at angribe et menneske . Grunden er at de mennesker der lever der, har indrettet sig, og er vokset op med dette vilkår. Altså at man skal passe på, lave støj når man færdes i skoven og at man har våben tilgængelig til eventuelt forsvar. Dette er på ingen måde tilfældet i Danmark! Her er befolkningen vokset op med følgende vilkår: ikke et eneste farligt dyr, ingen naturkatastrofer, en kriminalitetsrate der sammenlignet de fleste andre lande på denne klode er uhørt lav, et samfund med en sammenhængskraft, og indtil videre, en i al overvejende grad - samfundsmæssig fælles forståelse og erkendelse, at et fredeligt omgangs miljø med vores medmennesker. Med andre ord, det er stort set Ingen nævneværdig trussel, hverken for voksne eller børn.

  Men lige præcis etablerede vilkår, gør det tilmed rigtig uigennemtænkt og fornuftstridig beslutning, at ulven skulle få lov at genetablere sig.

  Argumenter om landbruget forurening eller antal mennesker der dør eller i trafikken en argumentationrække der ikke bringer klarhed eller klarsyn i denne debat. Alkohol slår også mennesker ihjel, men hvis det skulle indføres i dag, ville det med stor sansynlighed også være forbudt.

  Enhver burde vel egenligt stiller sig selv det spørgsmål - hvad ville man selv stille op i mødet med en, to eller tre ulve i skoven mens du holdet dit tre-årlige barn i hånden?

  Med hensyn til beskyttelsen af ulven i Danmark, så er der vel ikke tale om, at det er EU der har stemt dette. Danmark har mig bekendt på et spørgsmål fra “vil Danmark beskytte ulven.” Det har Danmark svaret ja til. Den beslutning kan laves om, såfremt det ønskes i det danske parlament.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand,.scient.pol

  Ulvedrab

  Jeg har lige erfaret, at der er blevet dræbt en 32 årig kvindelig motionsløber i Alaska. Hun blev overfaldet, da hun var ude på sin daglige motionstur.
  Hvad siger ulvevennerne til det? Gør det ingen indtryk på Jer, i skøre mennesker? De skyldige ulve blev opsporet af jægere, og selvfølgelig skudt

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem og pensionist

  Gammel viden

  I skøre mennesker? Jeg må konkludere, at såvel intelligens som intellekt blandt naturelskere umiddelbart virker noget højere, end hos de skydeliderlige jægere og latterlige tåber hos nutidens herremænd fra Bæredygtigt Landbrug.

  "Der har nemlig været et eneste tilfælde i nyere tid i den vestlige verden (af ulveangreb), hvor et menneske uprovokeret er blevet angrebet af ulve, fortæller Peter Sunde.

  - Det var en kvindelig motionsløber i Alaska, som (i marts 2010) løb med ørepropper og formentlig aldrig oplevede, at hun udløste et ulveangreb, fordi hun var uopmærksom, siger han.( Der er ca. 70.000 ulve i Nordamerika).

  "Kvinde dræbt af vilde ulve i Alaska

  12. marts 2010 kl. 04:37 | Opdateret kl. 06:19

  En 32-årig kvindelig skolelærer er sandsynligvis blevet dræbt af en flok vilde ulve i Alaska i USA. Det er i så fald det første dødelige angreb i mere end 50 år

  En flok vilde ulve står sandsynligvis bag drabet på en 32-årig amerikansk kvinde i delstaten Alaska.

  Candice Berner, som til daglig arbejdede som skolelærer, blev mandag fundet dræbt på en vej i nærheden af den fjerntliggende by Chignik Lake i det sydlige Alaska, efter hun tidligere var taget ud for at løbe en tur.

  Ifølge lokale myndigheder blev liget af Candice Berner fundet sønderrevet og omgivet af flere blodige ulvespor. Embedslægen fastslog dødsårsagen til at være forsaget af dyrebid.

  Står ulve bag drabet, er det i så fald det første dødelige angreb af de vilde firbenede dyr i mere end 50 år på amerikansk jord. Ulveangreb er meget sjældne, og der er kun registreret få tilfælde i verden de seneste år - hovedsageligt i Canada og Rusland. Umiddelbart er mandagens angreb også det første i Alaskas historie.

  Lokalbefolkningen har ifølge den lokale ordensmagt udtrykt bekymring for ulve, der er blevet set i området."

  Hvor mange mennesker er blevet dræbt af hunde - bl.a. i Danmark i samme tidsrum

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Jeg hører NU "Debatten"

  Det er kattene, som at deltage/ følge med i de respektive ulve- tråde
  Her er der dog 7 kameraer på og ikke kun tre.
  Jeg samlede vistnok tråden. Pardon

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Rettelse

  Spammede

 • Anmeld

  Steen Hansen · Naturelskende Folkepensionist.

  Til Mogens Rerup.

  Det er virkelig dejligt, at der er nogen som dig, der gider brugt tid og energi på,
  at komme med nogle Fakta, som oven i købet ser ud til at være sandfærdige.

  Nu skriver du godt nok i et tidligere indlæg:

  "Fakta (kan som bekendt ikke benægtes)"

  Det udsagn mener jeg dog er "Skrub" forkert, Mogens Rerup.

  Det er mig nemlig bekendt, særdeles let, at benægte fakta,
  da der er massevis af mennesker der gør det.

  Men det at mange, eller "et demokratisk flertal" benægter fakta,
  ændre jo intet på, at fakta reelt bliver ved med, at være fakta!

  Og det kan på ingen måde undre mig, hvis vores magtelite får overbevist et demokratiske flertal,
  til at få udryddet Ulvene i Danmark, på samme måde, som de har medvirket kraftigt til,
  at udrydde en masse fredelige hunde i Danmark, ved hjælp af en helt ubegrundet frygt
  for 13 hunderacer, ud fra horrible og naturstridige påstande.

  Reelt set findes der inter levende væsen på Jorden,
  der er nær så farlige på mange forskellige måder, som menneskene er!

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem for Ø

  Ikke forstået - jeg er også bl.a. naturelskende folkepensionist

  Steen Hansen hvorfor angriber du pludselig mig? Jeg har begået mange indlæg, og i dem alle er jeg for ulvenes tilstedeværelse i DK og imod skydeliderlige jægere samt herrefolket fra"Bærdygtigt Landbrug.

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker.

  Mogens Rerup.

  Kære og højt værdsatte Mogens!
  Så har du helt misforstået mig. Jeg er da fuldstændig enig med dig i Ulvedebatten.

  Det eneste jeg "opponere" imod er da at du skriver:
  "Fakta (kan som bekendt ikke benægtes)"

  Så prøv lige at genlæse min kommentar. Så håber jeg du forstår mig. Ellers vil jeg da gerne uddybe min kommentar lidt mere.

 • Anmeld

  Niels Hansen · Pensionist, jæger og ulvetilhænger med forbehold

  Afsluttende bemærkninger til Martin Larsen og ligesindede

  Det har været en blandet fornøjelse at følge denne debat og selv komme med et par beskedne indspark.
  Antallet af indlæg ville være meget mindre hvis den enkelte bidragyder følte sig forpligtet til at henvise til lødige kilder, fremfor at komme med ytringer som: vi er mange der mener at......, det er klart at ......, osv. Der har, vel nok i overvejende grad fra ulvehadernes side været en tendens til at dæmonisere modparten og tro på konspirationsteorier.
  Jeg forstår stadig ikke, og det er nok min egen fejl, at mit forslag om at lade begge parter mødes for at skabe et fælles vidensgrundlag pga af studier af tilgængelig forskning og besøge områder i udlandet, der har erfaring med ulvene, ikke kan vinde genklang .
  En af de tilbagevendende pointer fra modstanderne er, at tilhængerne kun er tilhængere fordi de bor steder hvor der ikke er ulve .
  Jeg så gerne at der også er ulve der hvor jeg bor, ideen om ulve i Dyrehaven er fin, der er i forvejen en alt for stor bestand af hjorte , der reguleres ved afskydning, men Dyrehaven er nok for lille????
  Jeg har i over 50 år boet i provinsen, da mine børn bor i København, må jeg nøjes med Sjælland, ellers var valget Bornholm eller Vestjylland.
  Jeg har opfedet frilandsgise for at få en bedre flæskesteg uden tilsætningsstoffer og medicinrester, jeg har haft fritgående gæs på en 2,4 ha strandeng, indhegnet af el og godt vedligeholdt. Det gik godt indtil strømmen af uopkarede årsager blev koblet fra, det kostede 8 ud af 16 gæs. Sandsynligheden for at det var ræven er størst, selvom omstrejfende hunde langt fra kan afvises.
  Min pointe er at elhegn virker, udgifterne til ulvesikre hegn og andet kan passende tages fra den enorme landbrugsstøtte, der mange gange er naturfjendsk .
  Hvis jeg boede i ulveland og mine børnebørn ville cykle ned til åen for at fiske, ville jeg have fortalt dem om korrekt "ulveopførsel", ligesom de var blevet belært om færdselsreglerne, men ingen færdselsoplæring beskytter børn mod hensynsløse fartbøller, som der er langt flere af end ulve. Såvidt jeg ved er det i Jylland, at der er mindst respekt for hastighedsgrænserne med det eksta antal trafikulykker det giver.
  Når de forhåbentlig har overlevet både ulve og trafik ville jeg undersøge dem for Danmarks måske farligste dyr, skovflåten, som har bredt sig med lynets hast, bl.a. pga. den stærkt forøgede bestand af råvildt .
  Her som andre steder gældet det om at have proportionssans og først og fremmest gøre noget ved de alvorligste risici
  Mine forbehold over for ulven går på, at de ikke må miste ders skyhed. Derfor skal de stresses de steder hvor de er uønskede. Det kan ske ved at man i lighed med schweisshundeførere uddanner ulveskræmmere, der rykker ud ved behov, og i påkommende tilfælde skyder ulven.
  Jeg ved ikke om det følgende har sin gang på jorden, men man kan vel foretille sig at ulvene udstyres med gps sendere hvis data kun autotiserede ulveskræmmere har adgang til , de kan så rykke målrettet ud.
  Som en sidebemærkning: jeg er ikke bekendt med at naturelskere har hilst den" søde" mårhund velkommen. Her kan med rette indføre skydepræmier for at helst udrydde den totalt. det samme kan siges om minken.

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Herligt!

  Kære Niels Hansen
  Så hjerteligt enig i dit indlæg! Du har ret. Der er (desværre) formentlig ikke plads nok til ulve i Dyrehaven. De ville formentlig også blive så stressede af mennesker at de ville søge væk.

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Niels Hansen

  Der er væsentligt forskel på at være en der hader ulve og en der ikke forstår hvorfor de, efter 200 år nu pludselig SKAL være her igen. Der står INGEN steder i mine indlæg at jeg skulle hade ulve, sikke noget vrøvl at skrive!!!.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Ulve blev udryddet af mennesker, men kom tilbage af sig selv alligevel

  Der er tale om et dyr, som mennesker udyddede, men som ellers har været her altid.

  De er selv vandret ind i landet igen, så jeg fatter ikke, hvad der skulle være af argumenter for at udrydde dem/ for at de ikke skal være her.

  De er i alle de andre lande i Europa, som ikke er nær så tæt befolket som DK, og i DK vil det dyrkede område blive stadig mindre - fordi det forholdsvis er det største i Europa.

 • Anmeld

  Kim Skouborg

  Lad nu fornuften og medmenneskeligheden råde sammen i stedet for hver for sig...

  Det burde slet ikke være et spørgsmål om for eller imod ulve, men lad dem dog leve i store øde naturområder og/eller reservater - det er bedre for alle parter.
  Alle ulve der mister deres skyhed og/eller angriber husdyr skal naturligvis skydes - alt andet er bindegalt. Og ser vi ikke allerede at virkeligheden i Danmark er, at det vil ske for stort set alle ulve?
  Ingen skal selvfølgelig leve med et stort farligt rovdyr i baghaven - det siger forhåbentlig sig selv...
  Vores fælles ansvar for truede dyr betyder jo ikke at de absolut skal leve i Danmark - det kan vi medvirke til på anden vis. Det er beskæmmende at Danmarks Naturfredningsforening og andre interesseorganisationer fremtræder så fanatiske i denne sag, for de risikerer at tabe den langt vigtigere kamp for mere og bedre natur og bedre dyrevelfærd - i hvert fald mister de politisk indflydelse i en grad som aldrig tidligere er set i foreningens historie (se bare formandsvalget som isolerer dem på den yderste venstrefløj)...

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Ulvehadere og modstandere tilhører jo altid den ekstreme højrefløj

  Til Skouenborg

  Den nye formand for Danmarks Naturfredningsforening blev valgt grundet hendes indsigt og viden, og har desuden en venlig og sympatisk udstråling - og ikke fordi hun sidder i folketinget som repræsentant for de ca. 10 % der stemmer på Ø.

  Hvem er det der vil have alle ulve skudt, det er jægere - som ikke har en særlig stor opbakning i befolkningen - og landmænd fra ikke mindst "Bæredygtigt Landbrug", som er ekstremister i en grad, der ikke er set siden "Bondepartiet" og LS i 1930'erne og begyndelsen af 40'erne - hvis du ved det var for nogen, men flere af dem kom ind at sidde efter krigen:

  Modstanderne er fanatiske og hadefulde i hidtil uset grad, og er gået sammen med DF, og de kommer alle fra det ekstreme højre i BL, DF og LA - samt nogen venstrefolk.

  Ulve er fredet i Europa, men højrefløjen er ligeglade med love og regler, hvis man er uenig i disse.

  Landbruget er i årevis blevet mere polariserede og udstødt af flertallet i årevis med baggrund i den manglende dyrevelfærd og ødelæggelse af naturen.

  Jeg er både jyde og født helt ude på bøhlandet, hvor ulven har været. Troede ikke rigtig på, at min mor havde set denm på hendes jord lige før hun døde, men DNA viste, at det var rigtig nok.

  Hvorfor skulle samtlige ulve i DK miste deres skyhed. Der er over et håndfuld lande i Europa - med tættere befolkningstæthed end DK - hvor ulve færdes i store flokke.

  Fat dog at bøndernes magt er gået tilbage hvert år siden 1788.

 • Anmeld

  Kim Skouborg

  Ekstreme fløje...?

  Kære Mogens
  Man er altså ikke en del af en ekstrem højrefløj eller en sammensværgelse af landsskadelige landmænd, bare fordi man ikke er enig med Enhedslisten og sætter tryghed og husdyr over ulve - det må du da kunne fatte er en lidt ekstrem udtalelse ;)
  Ulvens fredning er vedtaget på helt andre vilkår end der findes nu, så det kan naturligvis laves om - det er der vist heller ikke noget ekstremt i ;)

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Kim

  1) Maria Reumert Gjerding blev støttet af Lars Barfoed og Mette Abildgaard. Mig bekendt er de konservative
  2) Tyskland har en højere befolkningstæthed end Danmark
  3) Ulven er selv indvandret og er beskyttet af et habitatdirektiv så diskussionen er fuldstændig absurd.
  4) Jeg forstår udmærket frygten men ikke de talløse direkte løgne og påstande der fyger igennem cyberspace.

 • Anmeld

  Kim Skouborg

  Ekstreme fløje...?

  Kære Mogens
  Man er altså ikke en del af en ekstrem højrefløj eller en sammensværgelse af landsskadelige landmænd, bare fordi man ikke er enig med Enhedslisten og sætter tryghed og husdyr over ulve - det må du da kunne fatte er en lidt ekstrem udtalelse ;)
  Ulvens fredning er vedtaget på helt andre vilkår end der findes nu, så det kan naturligvis laves om - det er der vist heller ikke noget ekstremt i ;)

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker

  Kære og højt værdsatte Mogens Rerup!

  Læs venligst min kommentar til dig for 6 dage siden. På grund af at du har misforstået min holdning.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist, jæger og ulvetilhænger med forbehold

  Martin Larsen

  Jeg skal beklage at du er udnævnt til ulvehader, det var en tolkning, og tolkninger kan ramme ved siden af.

  Når det er sagt: din debatform, hvis man da kan kalde den det, er yderst ubehagelig.
  Du benytter det velkendte trick at tillægge modparten synspunkter der ikke er dækning for. Du har tillagt mig at alle jyder har jord i hovedet og er uden for pædagogisk rækkevidde. FORBIER
  Du benytter intetsigende floskler såsom at mange mener at risikoen er reel, du vil ikke komme med et præcist svar på hvor mange er mange osv.
  Det er nemt nok at mene noget, men uanset at der stadig i dag er nogen der mener at jorden er flad, så ændrer det jo ikke på jordens faktiske form. Kan vi dog ikke blive enige om at i forhold hvor synspunkter står op mod hinanden, er viden bedre end tro. Det gælder ikke for dig, du ser ingen grund til at undersøge noget som helst på en seriøs - og tidskrævende - måde.
  Nogle ulvemodstandere argumenterer med et dyrevelfærdssynspunkt, ulvens byttedyr udsættes utvivlsomt for smerte.
  Det får mig til at forestille et lille tankeeksperiment.
  Jeg tror at en del ulvetilhængere godt vil give køb på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis dyrevelfærden i landbruget bedres markant. Der er nok at tage af, kyllinge og ægproduktionen, smågrisene tages for tidligt fra soen, får dårlig mave og skal medicineres med MSRA som en af de ubehagelige konsekvenser, lang transporttiid til slagterierne med angst og stress til følge. Det er de eksempler jeg lige på stående fod kan komme på. Får og rådyr der ender som ulveføde oplever angst og smerte, men den industielle dyreproduktion har et velfærdsproblem som vi bare glemmer, når vi ser på dagens tilbud i køledisken.
  Jeg vil igen plædere for proportionssans.
  Det blev alligevel ikke den sidste kommentar, jeg lover ikke at bruge den ytring igen, man skal jo holde hvad man lover.
  Jeg har iøvrigt intet tilovers for speltsegmentet, selvom jeg ved at nogle ulvetilhængere kommer derfra, der er personer, hvis støtte jeg helst er foruden

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker

  Er du ekstremist eller Naturelsker?


  Kim Skouborg. Du sætter åbenbart - det du kalder for - tryghed og husdyr over ulvenes tilstedeværelse i den danske natur.
  Du har vist glemt at tage i betragtning at menneskene, er de farligste levende væsner på Jorden, hvilket hovedsagelig skyldes, at menneskene gennerelt mener, at de er meget bedre til styre alt i, på, og i nærheden af Jorden. Og denne styring er i stor stil Naturstridig.
  Synes du virkeligt at det er særligt klogt?

 • Anmeld

  Martin Larsen

  Svar til Niels Hansen

  Siden du går ind for lange og tidskrævende undersøgelser skulle du måske prøve at læse hvad jeg egentligt skriver, eller ihvertfald havde til sinds at skrive. Jeg har stadig ikke forstået hvorfor du/i er så pjattede med at der er ulve i DK. Som jeg læser dit sidste indlæg vil du gerne have ulve i Dk for så senere at kunne bytte nogle væk for bedere dyre vælfærd for husdyrene??.
  I dit forrige indlæg har du selvfølgelig også lavet en lang undersøgelse om at dyrehaven er for lille til ulve.... Måske har du ret.. Eller også gætter Hr Niels Hansen selv ligesom han selv bebrejder andre for at gøre. Skulle dyrehaven, som i øvrigt er dit eget forslag vise sig at være for lille, kunne du jo bruge tiden på at få indført dem på sjælland som en helhed. Måske hvis vi er heldige kan der også blive plads til et par stykker der også.
  Nå men, hvis jeg skal kunne tage dig lidt seriøst, kunne du give mig 3 gode grunde til at du synes at vi skal have ulve i DK. Det ville glæde mig at se en der ville gøre det...Måske ville jeg kunne svare dig tilbage og sige Ja, det kan jeg sgu godt se Niels. Du har fat i noget der. Men jeg gør mig ikke de store forhåbninger om et sådant svar da jeg jo allerede har spurgt dig.

 • Anmeld

  Kurt Berg · Fåreholder i det glemte Nordjylland

  Tja

  Flere popcorn tak det hele her ender vist i flueknepperi istedet for at få den regulering på rovdyret med enten nedskydning eller omfordeling i landsdelene så alle får deres part af ubehagelighederne

 • Anmeld

  Steen Hansen · Pensionist og Naturelsker.

  Rovdyrsregulering

  Kurt Berg.
  Jeg synes følgende bibelcitat stadig er gældende, uanset om man er "troend/religiøs" eller ateist:

  "Lad den uskyldsrene kaste den første sten."

  Du ønsker regulering af rovdyr!

  Jeg mener det vil være meget mere værdifuldt, at "regulere" antallet af Jordens
  farligste levende væsen "mennesket", før vi begynder at regulere Ulvebestanden
  og andre Rovdyrs bestande, da vi mennesker formere os helt unaturligt,
  samtidig med, at vi misbruger alle de ressourcer, vi kan komme afsted med.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  De gamle var nu nok de klogeste

  Måske burde debatten her holde sig lidt mere til hvad der er indhøstet af erfaring med ulve i Danmark ?

  De gamle oplevede, at et nogenlunde frit husdyrehold var uforenligt med vilde ulvekobler.

  Derfor blev ulven udryddet, og ikke på grund af "Rødhætte og ulven."

  I dag vil økologer og fortalere for dyrevelfærd have husdyrene ud i naturen, fritgående, og da vi er blevet mange flere mennesker og derfor også mange flere husdyr derude, er der ikke plads til fritlevende ulvekobler i Danmark.

  Sværere er det ikke, og det har ikke en s... med politisk orientering at gøre, medmindre man er medlem af Enhedslisten og kun har erhvervet historisk viden fra Karl Marx`s forvrøvlede økonomiske klassekampsteorier.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Ja i gamle dage var alting lettere, for da havde vi ikke demokrati, og kvinderne havde ikke stemmeret - det var tider hvad Bertel

  Sellfølgelig udrydede man ulvene i 1813, dengang havde ulvene meget lidt naturligt føde i form af rådyr, då- og krondyr, hvis antal er mere end 10 doblet bare i min tid.

  Desuden var det en katastrofe, hvis ulven tog folks husdyr.

  I dag har man effektive el-hegn, samt ulvehunde, og der gives subcidier fra staten.

  Hvorfor skal ulven være i Danmark? Prøv at læse om, hvad der skete af utroligt positive ting, da ulven genindvandrede i Rocky Mountains.

  .Der er masser af plads til ulve i Danmark - prøv at se hvor problemfrit ulve lever tæt på Rom og Berlin, og både Tyskland og Italien er tættere befolket end Danmark.

  Ulven skal være i DK, fordi det er en del af den oprindelige natur.

  Det er et faktum, at det er DF''ere og visse V-folk der vil have ulve skudt.

  Jeg gider ikke få skudt i skoen, at jeg har min historiske viden fra Karl Marx. Jeg har en større historisk viden end de fleste, og hvad vil Bertel sige til, hvis jeg påstod, at han har sin viden fra "Mein Kampf".

  Go' weekend

 • Anmeld

  Kurt Berg · Førtidspensionist med et par får til afgræsning

  Steen Hansen

  Det er muligt du syntes at jordens befolkning skulle reguleres men jeg vil da æde min gamle hat på du er en af dem der "Bedsteforældre til Welcome Refugees" til mennesker der har unødvendigvis 12 og 15 børn sat i verden og jeg har ingen .Men jeg kan da forstå at du bare sidder i din varmestue og synets at os der bor ude i de små samfund der lige har til dagen og vejen pludselig skal til at koste i hundrede tusinde af kroner for at holde "Andres dyr ude" du glemmer vist lige at vi kun har pligt til at hegne egne dyr inde så de ikke er til fare for andre mennesker eller dyr .Hvor skal en pensionist pludselig finde alle de penge for at du kan få dine rovdyr .Nu bor jeg er sted hvor der daglig også bliver spottet ulv i Nordjylland men vi er ikke berettiget til at få tilskud til ekstra hegn på 12 kr pr løbende meter når det i virkligheden koster over 100 kr pr løbende meter at sætte op det kræver en hel masse arbejde at holde ved lige .Så hvis du vil have ulv burde du tage i dyreparker og zoo og så samtidig støtte dem ,men det vil du sikkert ikke koste på ..

 • Anmeld

  Steen Hansen · Folkepensionist og Naturelsker

  Ulvedebat og ned-regulering af menneskebefolkningen.

  Ja Kurt Berg · Jeg mener absolut, at jordens menneskebefolkning burde nedreguleres,
  så den kommer til at passe ind i Naturen!

  Og så er du da velkommen til at æde din gamle hat, da jeg på ingen måde,
  er en af Bedsteforældre der BARE, siger velkommen til alverdens flygtninge.

  Men jeg sat mig ind i den virkelige grund til, at de mennesker, kommer her til.
  Ligesom jeg godt kan se en lille sammenhæng, med at Ulvene er kommet tilbage til Danmark.

  Og så den med at du ingen børn har.
  Til sammenligning har jeg 3 børn, 2 børnebørn og 2 oldebørn (som jeg ved af).
  Om der er kommet flere oldebørn, er jeg af gode grunde uvidende om.
  Men uanset dette, er jeg stadig tilhænger af at jordens menneskebefolkning burde nedreguleres,
  da jeg høre til de mennesker, der sætter sig ind i de ting der sker i, på og i nærheden af Jorden,
  så blandt andet derfor, lære jeg stadig noget nyt hver eneste dag,
  i stedet for som du påstår at du forstår, at jeg bare sidder i min varmestue og synets,
  at jer der bor ude i de små samfund der lige har til dagen og vejen
  pludselig skal til at koste i hundrede tusinde af kroner for at holde "Andres dyr ude" !

  I øvrigt er jeg født og opvokset, på en tidligere ø, og kender liver på landet særdeles godt.

  Og det med, at jeg glemmer, at I kun har pligt til at hegne egne dyr inde så de ikke er til fare for andre mennesker eller dyr.
  Hvad kommer den PLIGT, Ulvedebatten ved?
  Mig bekendt er det mennesker der har pålagt dig den pligt, som du beskriver.
  Det har hverken Ulvene eller Naturen ansvar for!
  Og disse "lovgiver-mennesker" er jo demokratisk valgte til at pålægge danskerne nogle love,
  som mange gange er i strid med det der er naturligt.

  Så hvor du som førtidspensionist pludselig finder alle de penge,
  som du skriver om, for at jeg kan få mine rovdyr.
  Det må være dit helt eget og selvvalgte problem!

  Det er altså på ingen måde mig der bestemmer, at der skal være rovdyr i Danmark.
  Det er NATUREN der "siger" at de hører til i Danmark!

  At nogen mennesker med en Naturstridig tankegang og levevis, er utilfredse med Naturen,
  bliver menneskenes eget problem, uanset hvor unaturlig menneskenes tankegang den er.

  Og den Natur-utilfredshed, er meget udbredt,
  hvilket blandt andet - så godt som dagligt - kommer til udtryk med:
  Sikke et møgvejr. Uanset vejret intet som helst fejler.

  Og når jeg så siger til folk, at jeg synes det er dejligt vejr, og om de kan vælge et vejr,
  som de mener, at alle de utilfredse danskere bliver tilfreds med.

  Så bliver de enten tavse eller vedkender sig, at det er dem selv der er noget galt med!
  Sidstnævnte er dem der er åbne for at få et bedre liv!

  Du påstår: At du at du bor et sted hvor der daglig også bliver spottet ulv i Nordjylland.

  Om det er rigtigt eller forkert, er jeg afskåret fra at være dommer over.
  Men jeg tvivler meget på din påstand, ud fra alle de mennesker jeg tit og jævnligt,
  har kontakt med, og selv har oplevet, i et af Ulve velbesøgt område, netop i Nordjylland.

  Og du mener, at hvis jeg vil have ulv, så burde jeg tage i dyreparker og zoo.

  Det er nu unødvendigt, da jeg for nogle år siden har hilst på samt håndfordret Ulve med godbidder (Oksekød). Det var både en Canadisk og en Sibirisk Ulv, som periodisk kom her i Brøndby Strand, sammen med "Ulveejeren / Ulvepasseren".

  Så spar mig for dine beskyldninger om ukendskab til Virkeligheden, Naturen og til Ulve,
  selvom jeg stadig gerne ser Ulvene i den helt frie natur, hvilket er umuligt her på Jorden!
  Så jeg må nøjes med det jeg formår, både nu og langt ud i fremtiden,
  som jeg allerede HAR planlagt!

  Jeg HÅBER på, at du kan og vil lære noget af ovenstående.

 • Anmeld

  Warren Chandler · TAK TIL BABA EGBE

  TAK TIL BABA EGBE

  Hej, jeg hedder "Warren Chandler" Jeg er fra Tyskland. Mit liv er blevet fyldt med smerter og bitterhed, da intet ser ud til at fungere for mig, og hver gang noget godt er ved at komme min vej, er der altid en eller to forhindringer, og alle, jeg havde bedt om hjælp, svigtede mig. Mit liv har været sådan her i over 15 år, og jeg blev forladt af alle. Min kone forlod mig på grund af min manglende evne til at give hendes behov og tage sig af vores to børn, da jeg ikke havde noget arbejde. Jeg gav op på alt og besluttede at afslutte det hele ved at begå selvmord, da jeg har forsøgt mit bedste for at sikre alt er rigtigt, men al indsats var forgæves og abortiv.


  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig til denne vidunderlige, store stavekaster, der til sidst hjalp mig ud ... Jeg har aldrig været en fan af ting som dette, men besluttede bare at forsøge modvilligt, fordi jeg var desperat og efterladt uden valg ... Han gjorde specielle bønner og brugte rødder og urter ...

  Inden for to dage blev jeg kaldt af et byggefirma, som jeg har indsendt en jobansøgning for mere end fem måneder siden, og jeg blev informeret om, at jeg har fået jobbet og skulle genoptage arbejdet med øjeblikkelig virkning. Jeg fik et hus og en bil af firmaet. Ting begyndte at arbejde for mig igen, og alle, der forlod mig, undskyldte for altid at give op på mig. Min kone ringede til mig og var ked af det følelsesmæssige traume, hun havde forårsaget mig, hun flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie.

  Jeg har introduceret ham for mange par med problemer over hele verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg tror på en person der har brug for hans hjælp. For øjeblikkelig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +7 (926) 512-8701.

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.