Ny debat: Betaler miljøet prisen for sundhedsreformen?

DEBAT: Regeringens bebudede sundhedsreform vil ikke blot ramme sundhedssektoren, men også flere grønne områder. Altinget sætter i den kommende tid fokus på udspillets mulige konsekvenser for jordforureningsopgaven.

I Danmark er mere end cirka 30.000 lokaliteter enten forurenede eller muligt forurenede. 

Opgaven med at kortlægge forurenede områder og stå for oprydningen er i dag placeret hos regionerne. I hvert fald lidt endnu.

For hvis det står til regeringen, skal jordforureningsopgaven nemlig overgå til staten, mere specifikt Miljøstyrelsen. Det er en del af Venstre, Konservative og Liberal Alliances udspil til en sundhedsreform, som regeringen fremlagde 16. januar. 

Miljøstyrelsen tager over
I 2017 brugte regionerne 434 millioner kroner på jordforurening, herunder 224 millioner kroner til grundvandsbeskyttelse – blandt andet oprensning og forebyggende indsatser. De penge vil regeringen ikke pille ved.

Man forventer derimod, at effektiviseringer og omprioriteringer frem mod 2030 kan frigive helt op mod 500 millioner kroner, som skal øremærkes de såkaldte generationsforureninger såsom Cheminova, Høfde 42 og Grindstedforureningen. 

Helt konkret bliver det Miljøstyrelsen, der skal varetage jordforureningsopgaven, hvis det står til regeringen, mens et nævn skal prioritere midlerne til området. 

Bliver miljøet taberen?
Over de kommende uger stiller Altinget skarpt på sundhedsreformens mulige konsekvenser for jordforureningsopgaven, når vi spørger forskere, politikere, regioner og kommuner: 

  • Kan det betale sig – økonomisk og miljømæssigt – at lade staten overtage jordforureningsopgaven? 
  • Er 50 millioner om året nok til at gøre noget ved generationsforureningerne?
  • Hvad vil det betyde for kvaliteten af forureningsopgaverne, heriblandt vandkvaliteten, hvis staten overtager området? 

Mød panelet her:

Poul Løgstrup BjergPoul Løgstrup Bjerg
Professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU. Poul L. Bjerg arbejder blandt andet med risikovurdering af forurenede grunde og oprensning af forurenet jord og grundvand. Han vandt G.O. Andrups Grundvandspris i 2017.

 

Susan MünsterSusan Münster 
Direktør i Danske Vandværker. Susan Münster er uddannet ingeniør og har tidligere været direktør i blandt andet Holbæk Forsyning. 

 

Carsten BachCarsten Bach (LA)
Miljøordfører.

 

 

Heino KnudsenHeino Knudsen (S)
Regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Miljøudvalget i Danske Regioner.

 

Bente VillumsenBente Villumsen
Leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner, medlem af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Uddannet civilingeniør.

 

Thomas BarfoedThomas Barfoed 
Næstformand i KTC og direktør i Fredensborg Kommune. 

Forrige artikel Grønne organisationer kritiserer ny plastikaftale: Uambitiøs og ukonkret Grønne organisationer kritiserer ny plastikaftale: Uambitiøs og ukonkret Næste artikel Blå partier inden samråd: Flere vandløb kan miste beskyttelse Blå partier inden samråd: Flere vandløb kan miste beskyttelse