Sundhedsreformen møder modstand: Miljøet kommer til at betale prisen

DEBAT: Regeringen får ikke opbakning fra hverken kommuner, regioner eller forskere til at centralisere jordforureningsopgaven. Det står klart efter den seneste tids debat om de miljømæssige konsekvenser af at nedlægge regionerne.

Det bliver ikke uden omkostninger for miljøet, hvis regeringens udspil til en sundhedsreform gennemføres.

Sådan lyder meldingen fra en række aktører, der i den seneste tid har deltaget i Altingets debat om den bebudede centralisering af jordforureningsopgaven. 

Kommuner, regioner, virksomheder og forskere er bekymrede for videns- og medarbejdertab, økonomiske fejlvurderinger, negative konsekvenser for grundvandsbeskyttelsen og tab af unikt eksportpotentiale, hvis arbejdet med jordforureningen flyttes til staten, nærmere betegnet den i forvejen udflytningsramte Miljøstyrelse i Odense. 

Effektiviseringsgevinst på en halv milliard
I januar i år fremlagde regeringen sit længe ventede udspil til en sundhedsreform med det bærende element at nedlægge regionerne. 

Gennemføres reformen, vil det ikke kun få betydning for sundhedssektoren. Også de miljøopgaver, som regionerne i dag løser, vil i fremtiden skulle placeres andetsteds.

Det drejer sig særligt om jordforureningsopgaven, som i dag varetages af regionerne for 434 millioner kroner årligt. 

"Med den nye organisering kan vi styrke indsatsen mod de såkaldte generationsforureninger, som er de største jordforureninger i Danmark," lyder det blandt andet i regeringens udspil, hvor der også lægges op til en "effektiviseringsgevinst" på en halv milliard kroner frem mod 2030. En gevinst, som altså skal målrettes generationsforureningerne. 

Men hverken kommuner, regioner, forskere eller virksomheder anerkender altså, at det vil gavne forureningsopgaven (med andre ord miljøet) at lade staten overtage opgaven. 

Læs eller genlæs uddrag fra debattørnes bidrag herunder. 

Det sagde de:

Susan MünsterSusan Münster, Danske Vandværker:
"Jeg kan godt være nervøs for, at vi risikerer at tabe meget af den specialiserede viden, hvis medarbejderne skal forlade deres lokalområder i landets fem regioner for at blive samlet i Odense."

 

Bente VillumsenBente Villumsen, Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner:
"Det er svært at få øje på gevinsterne ved at centralisere arbejdet med de mange tusind forurenede grunde."

 

Heino KnudsenHeino Knudsen (S), regionsrådsformand og formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer:
"De 50 millioner (i effektiveringsgevinst, red.) vil regeringen i stedet bruge på de ni kendte generationsforureninger. Det lyder måske godt, men pengene rækker ikke."

 

Carsten BachCarsten Bach (LA), miljøordfører:
"Det skal være helt og aldeles slut med offentlig hjemtagning af delopgaver eller puljer, og regionernes medarbejderstab skal reduceres, startende med de praktisk udførende."

 

Poul Løgstrup BjergPoul L. Bjerg, professor ved DTU Miljø:
"Danmark er i dag verdensførende på både risikovurdering og afværgeteknologier for forurenede grunde. Vi risikerer at sætte den førerposition over styr som en afledt virkning af regeringens udspil til sundhedsreformen."

 

Thomas BarfoedThomas Barfoed, næstformand i KTC:
"Én ting er sikkert: Der er ikke brug for de spekulative kroner, som man glad og fro udsteder i Finansministeriet."

 

Tom HeronTom Heron, Inger Asp Fuglsang og Betina Haugaard Heron, Niras:
"Det er vores vurdering, at besparelsen ved at oprette to statslige centre i henholdsvis Aalborg og Odense slet ikke vil kunne opveje de øgede udgifter, der vil komme ved en eventuel flytning af området."

Indlæggene kan læses i deres fulde længde via menuen herunder.

Forrige artikel Ellemann vil have kommunerne til at ensrette affaldsindsamling Ellemann vil have kommunerne til at ensrette affaldsindsamling Næste artikel Landbruget milevidt fra at nå i mål med minivådområder: ”Bekymrende få ansøgninger” Landbruget milevidt fra at nå i mål med minivådområder: ”Bekymrende få ansøgninger”