3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet

DEBAT: Der er kommet markant flere fattige børn, flere børn af kontanthjælpsmodtagere ender selv uden job, og samtidig spares der mere og mere på uddannelse. Regeringens politik gør det sværere at kravle op ad den social rangstige, skriver Per Christensen fra 3F.

Af Per Christensen
Forbundsformand, 3F

I Danmark kan vi noget helt særligt.

I Danmark er vi kendt for en høj social mobilitet, og den stærke sammenhængskraft skyldes, at vi er et samfund med relativt små skel.

Den samfundsmodel skal vi holde fast ved.

Derfor er det bekymrende, at uligheden i Danmark stiger, og at det er blevet sværere at bryde den negative sociale arv.

Social mobilitet svækkes disse år
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop udgivet flere analyser om uligheden i Danmark. Det er skræmmende læsning.

I dag vokser 64.500 børn op i fattigdom i Danmark. Antallet af fattige børn er steget med 20.000 på bare to år.

Samtidig ender hvert tredje barn af for eksempel kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister selv uden job. For ti år siden var det ”kun” hver fjerde.

I Danmark er der stadig en stærk sammenhæng mellem opvækst og voksenliv, og blot et enkelt år i fattigdom har betydning for et barns muligheder resten af livet, viser forskning. Det gælder i forhold til at stifte familie, få en uddannelse og få et job.

Vi er stadig et af verdens mest lige samfund, men netop i disse år ser vi en øget polarisering af samfundet, hvor de rige i højere grad bor sammen med de rige og de fattige med de fattige. Vi ser det i skolerne, hvor direktørens søn i mindre grad sidder ved siden af arbejdsmandens datter.

Den sociale mobilitet er blevet svækket, og det er blevet sværere at kravle op ad den sociale rangstige, hvis man kommer fra bunden. Det gælder også, når vi taler uddannelse.

Derfor er det også helt skævt, når der spares på uddannelsesområdet. Vi har i stedet brug for mere og bedre uddannelse og efteruddannelse og nye indsatser i forhold til at få løftet de svageste uddannelsesmæssigt.

Udviklingen skal vendes i opgangstider
Regeringens kurs med besparelser og dermed forringelser på uddannelser og lavere arveafgift er med til at svække indkomstmobiliteten og vil give flere privilegier til børn fra rige familier, mens børn fra fattige familier får sværere ved at bryde den negative sociale arv.

Vi får et fattigere samfund, hvor vi ikke får udnyttet de ressourcer, der gør os til et så stærkt land.

Det betyder uendeligt meget for vores medlemmer i 3F, at for eksempel ufaglærte via gode muligheder for efteruddannelse kan skabe bedre levevilkår for dem selv og deres familie.

Det betyder rigtigt meget, at de svageste med god hjælp fra samfundet kan flytte sig fra overførselsindkomst til at være selvforsørgende og bidragsyder til velfærdssamfundet.

Det er nu, hvor vi har opgangstider, at vi kan vende udviklingen, så vi igen kommer til at se en stigende social mobilitet.

Det er rettidig omhu at handle nu
I 3F taler vi ikke for, at alle skal have lige meget. Men vi ønsker et samfund, hvor de relativt små skel fastholdes, og hvor fordelingen af kagen ikke skrider endnu mere til fordel for de rigeste og til ugunst for de fattigste.

Social mobilitet handler om lige muligheder for alle. For når mobiliteten falder, svækker vi velfærdssamfundet, og det skaber på sigt et mere ulige og fattigt Danmark.

Vi skal som samfund bruge mange flere ressourcer på at løfte de svageste grupper.

Ud over langt bedre uddannelsesmuligheder for de svageste grupper skal vi også have bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne, vi skal sørge for en langt bedre integrationsindsats, og vi skal skabe bedre muligheder for at kunne sluse arbejdsløse folk ind i det store arbejdsfællesskab.

Det er at handle med rettidig omhu.

I 3F ønsker vi et stærkt fællesskab og et mindre polariseret Danmark, hvor den enkeltes muligheder i livet afhænger mindre af den sociale baggrund og opvækst.

Det er til gavn for hele Danmark, og det gør Danmark til noget helt særligt.

Forrige artikel Rådet for Socialt Udsatte: Regeringens sociale mål er for uambitiøse Rådet for Socialt Udsatte: Regeringens sociale mål er for uambitiøse Næste artikel Børns Vilkår: Opret et erstatningsnævn for børnesager Børns Vilkår: Opret et erstatningsnævn for børnesager