3F: Vi har brug for en regering, hvis horisont rækker videre end Hellerup Havn

DEBAT: Simon Emil Ammitzbøll (LA) ser bort fra flertallet af danskerne i sin neoliberalistiske drøm, men økonomiministeren gør til gengæld valget nemt for vælgerne, skriver forbundsformand i 3F, Per Christensen.

Af Per Christensen
Forbundsformand for 3F

Mange af 3F’s medlemmer har de sidste 15-17 år mærket, at Danmark har taget en drejning. Mange medlemmer faldt ud af dagpengesystemet på vej ud af krisen. Andre har oplevet, at de selv eller venner har haft brug for fællesskabet, og at det fællesskab ikke længere er så stærkt som tidligere.

De kan have fået en arbejdsulykke og oplevet at blive kostet rundt i det offentlige system i stedet for at få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet med en kærlig, hjælpende hånd. Vi har alle oplevet, at Porschen er blevet 400.000 kroner billigere, udelukkende til fordel for den rigeste del af befolkningen.

Men værst af alt: antallet af fattige stiger. Danmark er forandret. Ikke grundlæggende - men bid for bid har man skåret af fællesskabet.

Invester i mennesker - også i dem uden for Hellerup
Og det er åbenbart ikke nok for liberalisterne. For Økonomi- og Indenrigsministeren har nu bedt sin forvaltning – hvor han ellers bebuder besparelser – regne på, hvordan Danmark kan blive enhver neoliberalists drøm.

Mindre fællesskab, lavere ydelser og skattelettelser til de rige skal åbenbart være det, der genrejser dansk politiks liberale dream-team med Anders Samuelsen, Thyra Frank og Simon Emil i spidsen. Men den drøm kan de have for sig selv.

Danmark har brug for et stærkt fællesskab, hvor vi sikrer, at alle kommer med. Et fællesskab, der sammen med et stærkt erhvervsliv, løfter Danmark. Det er ikke skattelettelser, der giver den retning. Det er uddannelse og investering i mennesker, forskning og innovation. At vi på bedste vis udnytter alle de talenter, der findes i Danmark. Også dem, der ikke er født på Strandvejen nord for København.

Danmark har vist, at vi både kan være et af verdens mest lige samfund og samtidig et af verdens mest produktive. Den opskrift er der ingen grund til at smide væk. Liberal Alliances opskrift virker ikke for de fleste – men det er sikkert heller ikke meningen.

Valgfronterne tegnes tydeligt op
Der er dog god grund til at takke Økonomi- og Indenrigsministeren. Ikke fordi han groft har udnyttet sin forvaltning til at regne et partiudspil ud, fordi regnekraften i eget regi åbenbart ikke slår til. Men fordi han har gjort det næste folketingsvalg krystalklart: Valget står mellem et Danmark for de få eller et Danmark for de mange.

Jeg er ikke i tvivl. Vi har brug for en regering, hvis horisont rækker videre end Hellerup Havn. Vi har brug for et Danmark, der kendes på, hvordan vi tager os af mennesker, som har brug for en chance til.

Og endnu én: Det er den danske drøm. Ja, det er den danske virkelighed, der indtil for få år siden var den bedste opskrift på succes for flest mulige.

Forrige artikel Forældreorganisationer: Vi skal have et lovsikret minimum af pædagoger Forældreorganisationer: Vi skal have et lovsikret minimum af pædagoger Næste artikel 3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed 3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed
 • Anmeld

  Svend-Erik Oxholm Madsen ogsaa mit FB navn · Folkepensionist, samfundsrevser og Hjemløs 71 aar.

  Flotte Ord uden et reelt indhold

  En for alle, alle for en, frihed lighed og broderskab, det er selvfølgelig ikke det den neoliberale globaliseringsprojekter staar for,-Jeg enig.
  Men gode ord kræver opskriften paa nogle løsningsmodeller,-Og her tænker jeg paa de enorme udgifter der er forbundet med den mislykkede integration.
  Jeg har før forsøgt At faa et fornuftigt svar fra fagbevægelsen, da socialdemokratiet har været lokomativ fra starten I 1973.78.83.95 samt med love og regler der giver andre lands borgere fortrinsret til vore boliger, arbejdspladser med statsstøtte, jobpuljer,-prisen er paa 38 milliarder netto om aaret, og ca 30 milliarder aarligt I ufatteligt mange aar fremover. Sammenhængskraften er blevet flosset, kerneveldfæren er paa retur, der skal spares paa alle vore institutioner.
  Og en anden sag er At I er anklaget for personlig og politisk forfølgelser mod min person, saa alle jeres floskler kan jeg ikke bruge til noget personligt,-men haaber selvfølgelig som en gammel skolet tillidsmand At I kan reformere jer selv og melde klart ud om hvilket parti I vil peje paa, og med hvilken politik der skal føres ud I livet. I modsat fald er jeres udmelding ikke fem potter pis værd. Og tror I paa Mette F, kan I lige saa godt tro paa At der er en bussemand I skabet.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Danskerne er blevet andenrangsborgere i eget land......

  De rige er blevet rigere og de fattige er blevet fattigere. Der er skabt et DEM og OS samfund hvor en akademisk elite har taget magten. Om det er akademikerne på rød eller blå stue som skamrider samfundet gør ikke den store forskel. Da Poul Nyrup gik til valg for at bevare efterlønnen blev resultatet det modsatte. Arbejdsløshedsforsikringen blev forringet til fuld pris. Men 40 % mere i partistøtte kunne akademikerne blive enige om på få timer. Og nu glæder de sig alle til de ekstra partibidrag som de kriminelle storbanker giver for, at slippe for straf for handel med narkohandlere og hvidvaskning for kriminelle politikere. Danskere med mere end 45 års medlemskab af en almen boligforening som har betalt for at stå på ventelisten i årevis er uden skyggen af chance for en lejebolig i deres boligforening fordi de nu har nået pensionsalderen og ikke længere anses for værdige til en bolig i den forening som de har været medlem af i mere end 45 år. De fremmede fra fjerne lande har fået retskrav på danskernes boliger og danskerne er derfor blevet andenrangsborgere i eget land.

  De største kriminelle skandaler med fadølsfesten i SKAT til mindst 12.700 millioner og Nordea Banks levering af 500 euro sedler til narkohandel i ghetto områderne er ikke straffet lige som Danske Banks hvidvaskning af milliarder for kriminelle politikere. Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF får ophold og pension af dommerne i Højesteret mens en lille pige på 7 år bliver udvist af myndighederne fordi hendes far er død af kræft. Man kender ikke længere forskel på ret og uret.

  Akademikerne som sidder på over 60 % af pladserne i Folketinget har skabt et korrupt regime hvor kriminelle stortrives og borgerne systematisk krænkes af myndighederne. Anklagemyndigheden instruerer politiet i at vidne falsk i Østre Landsret for at få fængslet uskyldige, mens politikere og embedsmænd sletter beviser om Grundlovskrænkelser i Tibet sagen.

  Aldrig har der været så mange jurister ansat hos myndighederne og aldrig har de kriminelle haft bedre vilkår. Bande advokaterne tjener 5,5 millioner om året på at malke statskassen og nye luksus fængsler bygges til banderne som banker de ansatte og skyder på dem efter arbejde.

  De hjemløse danskere betragets med stor foragt af de valgte på Borgen som slet ikke ser det som et problem når så mange fremmede fra udlandet søger mod det danske velfærdssamfund hvor de fremmede får en bedre behandling end hjemløse danskere. Danskerne er blevet andenrangsborgere i eget land fordi akademikere som aldrig har haft et ærligt arbejde ser hjemløse danskere som andenrangsborgere i eget land.

  Om statsministeren hedder Lars Løkke eller Mette Frederiksen gør absolut ingen forskel for det danske samfund - de typer tænker kun på sig selv.

 • Anmeld

  johanna søgaard

  Er 3F'ere hykleriske?

  Jeg savner også et andet Danmark end det, det har udviklet sig til. På mange områder er jeg slet ikke uenig.

  Men har 3F prøvet at lave en undersøgelse af mængden af sort arbejde og udveksling af håndværksmæssige tjenester og salg af byggematerialer og varer udenom systemet, som 3F medlemmer står for?

  Har 3F undersøgt, hvor stor en andel af de danskere, der systematisk henter trailervis af øl, vand, cigaretter m.v i Tyskland (måske endda til videresalg på arbejdspladsen eller til kiosker, som ikke bruger kasseapparat), som udgøres af 3F medlemmer. Hvor mange handler med smuglerne.

  Jeg har ofte hørt 3F'ere beklage sig over anvendelsen af øst-arbejdere. Men var det ikke deres egen fagforening, der i sin tid anbefalede dem at stemme ja til indlemmelsen af lande som Rumænien m.v?

  Og hvor blev solidariteten af? Der var engang, hvor kassemedarbejdere skulle være minimum 18. Næsten alle ansatte i supermarkeder og forretninger var voksne mennesker, der kunne forsørge sin familie med lønnen.
  Nu søger forretninger og supermarkeder efter medarbejdere på 16 +, senest er der åbnet op for at endnu yngre kan ansættes fx på Mcdonalds. Når de bliver 18 får de en fyreseddel. Hvis ansættelse af underbetalt udenlandsk arbejdskraft er social dumping, er det at ansætte lavtlønnede skoleelever så asocial dumping? Har vi nogen sinde hørt 3F ytre -og opfordre til solidaritet overfor andre end sig selv.
  Hvor mange 3Fere køber fastfood, slik, drikkevarer mv og er fuldstændig ukritiske ift om der anvendes kasseapparat, om der er illegal arbejdskraft (måske på slavelignende vilkår), sælges illegale varer af ubestemmelig herkomst, som går udenom både moms/ afgiftssystem og kvalitets-/fødevarekontrol (velbekomme!), hvidvaskes pengestrømme osv.
  Se indad i 3F - det ville klæde jer!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Fagbevægelsen har svigtet deres medlemmer.....

  ....men pamperne stortrives som altid og prøver nu at være en indkøbsorganisation for dem over 18 år som har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Fagbevægelsen har i sammen med akademikerne på Borgen skabt et DEM og OS samfund hvor de rige konstant bliver rigere og de fattige konstant bliver fattigere.

  Danskere med 45 års medlemskab af et boligselskab som har et lavt bolignummer er blot til grin for det socialdemokratiske broderskab som totalt har glemt hvorfor de er socialdemokrater. Fællesskabet i det danske samfund er blevet skamredet af akademikerne og pamperne i fagbevægelsen.

 • Anmeld

  Niels O

  Hvad betyder "neoliberalistisk"?

  Hvad er forskellen til "liberal"?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Ekstrem......

  ...eller fanatisk. Mere fastlåst i sine holdninger end normalt.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  neoliberalisme, nyliberalisme

  Neoliberalisme har historisk betydet:
  Efterkrigstiden - bl.a. Wilhelm Röpke (1899-1966), Alexander Rüstow (1885-1963) og Friedrich von Hayek. De ønskede i modsætning til den klassiske laissez faire-liberalisme en stærk stat for bedre at kunne forsvare markedet mod konkurrenceforvridning, monopoler o.l. De ville også undgå en gentagelse af 1920'ernes og 1930'ernes økonomiske kaos og håbede tillige, at den stærke stat skulle komme til at hjælpe de svage i samfundet. Den såkaldte sociale markedsøkonomi, som kendetegnede det tyske Wirtschaftswunder efter 2. Verdenskrig.

  Siden 60'erne: I USA er neoliberalisme anvendt som modstykke til socialliberalisme; den refererer ikke til en systematisk og organiseret ideologi, men til idéer hos forskellige grupper økonomer, overvejende amerikanske, der har det tilfælles, at de er kritiske over for den form for politisk rationalisme, der går ud på, at staten skal organisere samfundet. De vil indskrænke den politiske sfære så meget som muligt; markedet skal have en fremtrædende plads, men samfundet skal først og fremmest bygge på frivillige kontrakter mellem individer.
  Ledende neoliberale retninger er monetarismen og public choice-teorien med dens kritik af den moderne velfærdsstats forvoksede, uøkonomiske og ikke-rationelle bureaukrati og med ønsket om, at så meget som muligt skal overlades til små lokale enheder. Tilhængerne har ligeledes gjort sig til talsmænd for forfatningsmæssigt at begrænse statens muligheder for at beskatte og påtage sig udgifter.

  I Storbritannien fik neoliberale idéer stor gennemslagskraft i form af den privatiseringspolitik, som Margaret Thatchers regering igangsatte. Her var den uafhængige "tænketank" Institute of Economic Affairs (IEA), oprettet 1957, af stor betydning som idégiver og meningsdanner. I Østeuropa og Rusland har der efter 1989 været stor lydhørhed over for neoliberale idéer.

S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

BOSTEDER: Regeringen har udsat placeringen af institutioner på det specialiserede socialområde til august. En socialdemokratisk regering står klar til at gribe stafetten med en reform, som skal rette op på afspecialiseringen.