BL om syv aktørers opråb: Vi har allerede boliger til at bekæmpe hjemløshed

REPLIK: Syv aktører på hjemløseområdet har vigtige pointer i opråb. Nøglen til at komme hjemløshed til livs ligger i samarbejder mellem kommuner og almene boligorganisationer, mener BL.

Af Solveig Råberg Tingey
Cheføkonom, BL – Danmarks Almene Boliger

Syv aktører, der alle er med i arbejdet med at bekæmpe hjemløshed, skrev i Altinget på dagen for Folketingets åbning et opråb til landets partier og politikere om at stoppe den socialpolitiske kassetænkning og lave en ny plan til bekæmpelse af hjemløshed.

Opfordringen var desuden ledsaget af otte anbefalinger til at bekæmpe hjemløshed.

I den almene boligsektor støtter vi både opråbet og anbefalingerne. Blandt andet fordi almene boliger altid har været og fortsat vil være en uomgængelig forudsætning for at bekæmpe hjemløshed.

Det er netop den almene sektors rolle i den danske velfærdsmodel i samarbejde med kommunerne at finde fælles løsninger.

Et bredt og tilstrækkeligt udbud af ordentlige og betalelige boliger er i sig selv en forudsætning for, at samfundets svageste grupper ikke presses ud af boligmarkedet. Og dertil kommer, at alle fungerende modeller for bekæmpelse af hjemløshed involverer almene boligforeninger.

Det gælder for eksempel også det, som fremhæves i de syv aktørers opråb: Odensemodellen, hvor kommune og boligorganisationer i fællesskab giver en boliggaranti til de hjemløse.

Boligerne eksisterer
Den nyeste hjemløsetælling viste, at antallet af hjemløse nu er stagneret. Det er godt, men naturligvis ikke acceptabelt. Bare én hjemløs er en hjemløs for meget, for i et samfund som det danske behøver ingen at være hjemløs.

En helt grundlæggende forklaring på, at hjemløshed i Danmark kan løses, er, at vi faktisk i langt hovedparten af landet har de boliger, som skal til. 

Her er lidt fakta:

På landsplan er der 41.689 almene familieboliger med en husleje på under 3.500 kroner om måneden inklusive forbrug i kommuner uden for København.

I 2018 blev en bolig med en husleje på under 3.500 kroner udlejet 6.836 gange i kommuner uden for København. Samme bolig kan blive anvist flere gange i løbet af ét år, hvorfor antallet af udlejninger kan være højere end antallet af boliger.

Tallene skal holdes op imod, at der ved seneste hjemløsetælling blev registreret 4.989 hjemløse i kommuner uden for København.

Oversætter man disse tal til ord, betyder det, at det vigtigste ikke er at gå i gang med at bygge os ud af hjemløsheden.

Boliger til dem med den laveste betalingsevne findes de fleste steder i Danmark, og der er den udskiftning i dem, som er en forudsætning for, at kommunerne kan anvise endog meget billige boliger til dem, der trænger allermest inden for en overskuelig tidshorisont.

Der er dog særlige udfordringer i København, hvor presset på billige boliger generelt er stort.

Tre pointer fra forskningen
Den almene sektor har erfaring og ekspertise i forhold til at bygge boliger og håndtere de boligsociale udfordringer, der kan følge med billige boliger.

Vores erfaringer svarer fuldstændigt til de konklusioner, som fremgår af en ny rapport fra Vive, der ser på muligheder og barrierer i tre kommuners arbejde med at skaffe boliger til hjemløse unge.

Undersøgelsen har tre vigtige pointer.

For det første ligger nøglen til at komme hjemløsheden i alle grupper bedst til livs i tætte samarbejder mellem kommuner og de almene boligorganisationer.

For det andet er der behov for systematiske procedurer for at skaffe boliger, der er til at betale, og kommunale tilbud om sociale støtteindsatser.

Og endelig – for det tredje – står anvendelse af den kommunale boliganvisning helt centralt. Langt de fleste kommuner vil kunne tilvejebringe det nødvendige antal boliger inden for betalingsevnen som løsning af den fysiske ramme ved hjemløshed gennem kommunal anvisning.

Hjemløshed er et spørgsmål om social støtte
Hjemløshed er ikke kun et spørgsmål om bolig, men for en stor gruppe også et spørgsmål om social støtte.

Der er mange eksempler på, at kommuner og boligforeninger finder gode løsninger eksempelvis med de såkaldte "skæve boliger" – permanente boliger, hvor der er tilknyttet en social vicevært, der kan støtte beboerne.

Desuden findes der også "startboliger" særligt til unge – også her er tilknyttet et passende boligstøttende personale.

Så vi har boligerne, og vi kender løsningerne. I BL tilslutter vi os som sagt opråbet til Folketinget.

Et råb, som vi håber også høres i kommunerne, hvor man ikke i tilstrækkelig grad er kommet i gang med at samarbejde med de lokale almene boligforeninger i forhold til at løse de lokale udfordringer med hjemløshed.

Forrige artikel Psykiatrifonden: Vi er mundlamme over manglende milliarder til psykiatrien Psykiatrifonden: Vi er mundlamme over manglende milliarder til psykiatrien Næste artikel Cepos: Problemet med fattigdom i Danmark er kraftigt overvurderet Cepos: Problemet med fattigdom i Danmark er kraftigt overvurderet