Fagfolk og patienter fortsætter stormløb mod nye bosteder

PSYKIATRI: Trods en indrømmelse lyder kravet fra læger, sygeplejersker og patienter stadig: Politikerne skal helt droppe lovforslaget, der skal bane vej for nye særligt sikrede bosteder til farlige psykisk syge.

Der er sket små forbedringer. Men I bør stadig skrotte lovforslaget og starte forfra. Sådan lyder det igen enslydende fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Sind og fire andre organisationer fra psykiatriområdet, der har skrevet til Folketingets Sundhedsudvalg og Socialudvalg om lovforslaget, der skal bane vej for de nye bosteder for potentielt voldelige psykisk syge.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, er en af underskriverne bag brevet. Han mener, at politikerne er på vej til at begå et af de største fejlskud, han har oplevet som lægeformand.

”Det er virkelig desillusionerende, hvis politikerne trods en så bred og hård kritik stort set kører videre med lovforslaget. På en hel række områder vil det bryde med de grundlæggende rettigheder, patienter normalt har og måden, som vi behandler vores psykisk syge på,” siger Andreas Rudkjøbing.

Klagejungle
Brevet er sendt efter regeringen og satspuljepartierne helt usædvanligt har sendt udkastet til lovforslaget i en ekstra høringsrunde. Første udkast blev voldsomt kritiseret af stort set alle foreninger og faglige organisationer på sundhedsområdet, med FOA som en af de få undtagelser. Partierne bag forliget om bostederne besluttede derfor, at forslaget skulle i en ekstra høring.

Andreas Rudkjøbing og de andre underskrivere mener, at politikerne i for høj grad øger mulighederne for brug af tvang, og at klagemulighederne er svære at overskue.

”Der er slet ikke behov for en ny institutionsform for farlige patienter. Derimod er der brug for flere ressourcer i psykiatrien. Så ville man undgå, at de psykiatriske afdelinger på sygehusene er tvunget til at udskrive patienterne for tidligt. Og man ville samtidig have råd til en bedre kvalitet i de botilbud, som kommunerne har til udskrevne patienter,” siger Andreas Rudkjøbing. Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab har samtidig skrevet et stærkt kritisk høringssvar til lovudkastet.

DSR: Det er blevet bedre
Hos Dansk Sygeplejeråd er man også fortsat stærkt kritisk over for det kommende lovforslag.

Formanden, Grete Christensen, vurderer ganske vist, at regeringen har rettet op på de ”mest groteske overtrædelser af frihedsrettigheder” i lovforslaget.

”Men der er stadig tale om nye vidtgående muligheder for tvangsbehandling og tvungen misbrugsbehandling. Det er et fundamentalt skred væk fra de værdier, der gerne skulle kendetegne et velfærdssamfunds udstrakte hånd til psykisk sårbare mennesker,” siger Grete Christensen.

Patienter: Vi tænker også på de ansatte 
Formand for Bedre Psykiatri, Birgit Elgaard, er også en af underskriverne på brevet til politikerne. Hun betegner planerne som et af de største tilbageslag i psykiatrien i mange år, hvis det bliver til virkelighed.

”Patienterne bliver sendt ud i et juridisk ingenmandsland. Det vil gå i mod hele den seneste tendens om mindre brug af tvang og bedre sammenhæng og kvalitet i behandlingen af psykisk syge,” siger Birgit Elgaard.

Hun håber, at politikerne starter på en frisk. Hun er på det rene med, at den nye institutionsform er blevet lagt på bordet, fordi der de seneste år er sket en række drab på kommunale bosteder.

”Patient- og pårørendeforeninger er jo blevet skudt i skoene, at vi ikke vil tage hensyn til de ansattes sikkerhed. Men jeg hæfter mig ved, at også de fleste af de ansattes organisationer er enige i vores kritik,” siger Birgit Elgaard.

Ordførerne bag forliget om de nye bosteder mødes onsdag med sundheds- og socialministeren for at diskutere eventuelle ændringer i kølvandet på de høringssvar, som er indsendt i anden høringsrunde.

Lovforslaget er planlagt til at blive fremsat i marts eller april.

Forrige artikel TV: Thyra Frank i krydsild om ressourcer til ældreplejen TV: Thyra Frank i krydsild om ressourcer til ældreplejen Næste artikel S om kontanthjælpsloft: Måske kommer vi aldrig i regering igen S om kontanthjælpsloft: Måske kommer vi aldrig i regering igen